Author Archives: Chuyên viên Nhi Lê

Mã ngành 0129 Trồng cây lâu năm khác

Mã ngành 0129 Trồng cây lâu năm khác mới nhất năm 2022. Để tìm hiểu kỹ [...]

Mã ngành 0128 Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm

Mã ngành 0128 Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm mới [...]

Mã ngành 0127 Trồng cây chè

Mã ngành 0127 Trồng cây chè mới nhất năm 2022. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi [...]

Mã ngành 0126 Trồng cây cà phê

Mã ngành 0126 Trồng cây cà phê mới nhất năm 2022. Để tìm hiểu kỹ hơn [...]

Mã ngành 0125 Trồng cây cao su

Mã ngành 0125 trồng cây cao su mới nhất năm 2022. Để tìm hiểu kỹ [...]

Mã ngành 0124 Trồng cây hồ tiêu

Mã ngành 0124 trồng cây hồ tiêu mới nhất năm 2022. Để tìm hiểu kỹ hơn [...]

Mã ngành 0123 Trồng cây điều

Mã ngành 0123 trồng cây điều mới nhất năm 2022. Để tìm hiểu kỹ hơn [...]

Mã ngành 0122 Trồng cây lấy quả chứa dầu

Mã ngành 0122 Trồng cây lấy quả chứa dầu mới nhất năm 2022. Để tìm hiểu [...]

Mã ngành 0121 Trồng cây ăn quả

Mã ngành 0121 Trồng cây ăn quả  mới nhất năm 2022. Để tìm hiểu kỹ [...]

Mã ngành 0119 Trồng cây hàng năm khác

Mã ngành 0119 Trồng cây hàng năm khác mới nhất năm 2022. Để tìm hiểu kỹ [...]

Mã ngành 0118 Trồng rau , đậu các loại và trồng hoa

Mã ngành 0118 trồng rau , đậu các loại và trồng hoa mới nhất năm 2022. [...]

Mã ngành 0117 Trồng cây có hạt chứa dầu

Mã ngành 0117 Trồng cây có hạt chứa dầu mới nhất năm 2022. Để tìm hiểu [...]

Mã ngành 0116 Trồng cây lấy sợi

Mã ngành 0116 trồng cây lấy sợi mới nhất năm 2022. Để tìm hiểu kỹ hơn [...]

Mã ngành 0115 Trồng cây thuốc lá, thuốc lào

Mã ngành 0115 Trồng cây thuốc lá, thuốc lào mới nhất năm 2022. Để tìm hiểu [...]

Mã ngành 0114 Trồng cây mía

Mã ngành 0114 Trồng cây mía mới nhất năm 2022. Để tìm hiểu kỹ hơn [...]

Mã ngành 0113 Trồng cây lấy củ có chất bột

Mã ngành 0113 trồng cây lấy củ có chất bột mới nhất năm 2022. Để tìm [...]

Mã ngành 0112 Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác

Mã ngành 0112 Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác mới nhất năm 2022. [...]

Mã ngành 0111 Trồng lúa

Mã ngành 0111 Trồng lúa mới nhất năm 2022. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết [...]

All in one