Author Archives: Lê Nhật Danh

Hướng dẫn cách làm hộ chiếu online 2023

Hướng dẫn cách làm hộ chiếu online mới nhất qua Cổng Dịch vụ công Bộ [...]

Khung khấu hao tài sản cố định

Khung khấu hao tài sản cố định mới nhất theo Thông tư 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 [...]

Mẫu công văn thay đổi thời gian khấu hao

Mẫu công văn thay đổi thời gian khấu hao TSCĐ mới nhất là biểu mẫu [...]

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền được thực hiện quy định [...]

Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-ĐK-TCT

Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-đk-tct theo Thông tư 105/2020/TT-BTC về hướng dẫn [...]

Thời điểm trích khấu hao tài sản cố định

Thời điểm trích khấu hao tài sản cố định [...]

Hạch toán chi phí đăng ký nhãn hiệu

Hạch toán chi phí đăng ký nhãn hiệu là công việc của kế toán thực [...]

Hướng dẫn nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID) mới nhất

Hướng dẫn nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID) mới nhất theo [...]

Thủ tục gộp sổ BHXH mới nhất

Hướng dẫn thủ tục gộp sổ BHXH online và trực tiếp mới nhất giúp người [...]

Thủ tục chấm dứt hộ kinh doanh

Thủ tục chấm dứt hộ kinh doanh cá thể là thủ tục pháp lý các [...]

Thủ tục thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh

Thủ tục thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh mới nhất. Sau khi [...]

Dịch vụ thiết kế rập và may mẫu

Dịch vụ thiết kế rập và may mẫu, nhảy size, in sơ đồ là một [...]

HTKK 5.0.6 I Tải HTKK mới nhất 2023

Nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.0.6 thay thế phiên bản htkk [...]

Mẫu đơn xin hủy mã số thuế cá nhân

Mẫu đơn xin hủy mã số thuế cá nhân thứ 2 mới nhất theo Thông [...]

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2023

Dịch vụ hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) mới nhất năm 2023. Các trường [...]

Hộ kinh doanh có được mở thêm chi nhánh không?

Hộ kinh doanh có được mở thêm chi nhánh không? Hộ kinh doanh có được [...]

Dịch vụ thành lập công ty tại Thuận An – Bình Dương

Dịch vụ thành lập công ty tại Thuận An [...]

Mẫu hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

Mẫu hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH, Công ty Cổ [...]

Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp online

Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp online mới nhất 2023 của Tư [...]

Dịch vụ thành lập công ty tại Ninh Thuận

Dịch vụ thành lập công ty tại Ninh Thuận trọn gói giá rẻ mới nhất [...]

Dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An

Tư Vấn DNL cung cấp dịch vụ thành lập công ty tại Nghệ An với [...]

Dịch vụ thành lập công ty tại Nam Định

Dịch vụ thành lập công ty tại Nam Định trọn gói giá rẻ mới nhất [...]