Thủ tục chuyển đổi Hộ kinh doanh thành công ty

Thủ tục chuyển đổi Hộ kinh doanh thành công ty/doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp năm 2020. Do thủ tục khá phức tạp, lần đầu tiên thực hiện thủ tục đăng ký chuyển đổi và không nắm rõ các quy định nên sẽ gặp nhiều vấn đề khó khăn, Tư Vấn DNL sẽ thay bạn thực hiện các thủ tục này.

chuyen doi ho kinh doanh thanh cong ty

Chuyển đổi Hộ kinh doanh thành công ty/doanh nghiệp

Tư Vấn DNL có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thành lập doanh nghiệp, thay đổi giấy phép kinh doanh và với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp – Tư Vấn DNL sẽ hỗ trợ chuyển đổi hộ kinh doanh sang doanh nghiệp giúp Quý khách hàng tiết kiệm thời gian và chi phí.

Lợi ích khi chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp?

Những lợi ích khi chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty:  

 – Được hoạt động dưới tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, thuận tiện hơn trong các giao dịch dân sự, vay vốn ngân hàng.

– Chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn điều lệ của công ty

– Nhận được nhiều sự hỗ trợ hơn từ các hiệp hội nghề nghiệp, tiếp cận  được với các ưu đãi đầu tư từ Nhà nước, khi hoạt động với chức năng mới, doanh nghiệp có thể huy động được sự tham gia góp vốn của tổ chức, cá nhân khác; dễ dàng hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn cho vay của ngân hàng, có cơ hội được mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao vị thế trên thương trường…

Đặc biệt khi chuyển đổi Hộ kinh doanh sang công ty /doanh nghiệp còn được hưởng các ưu đãi

– Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu, miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

– Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

– Miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;

– Doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà không thay đổi về quy mô thì cần có đơn gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được cấp lại giấy phép.

– Được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

– Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;

– Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

Chuyển đổi hộ kinh doanh sang công ty
Chuyển đổi hộ kinh doanh sang công ty

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty cần hồ sơ gì ?

Khoản 2 Điều 27 Nghị định 01 quy định hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh sang công ty/doanh nghiệp bao gồm:

– Bản chính GCN đăng ký kinh doanh.

– Bản sao GCN đăng ký thuế.

– Các giấy tờ khác khi hộ kinh doanh muốn chuyển đổi thành doanh nghiệp tương ứng như sau:

Hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ chi tiết bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

2. Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

3. Văn bản ủy quyền cho Tư Vấn DNL

Hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty hợp danh

Hồ sơ chi tiết tại đây (hồ sơ không bao gồm GCN đăng ký đầu tư):

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách thành viên.
4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty cổ phần

Hồ sơ chi tiết (hồ sơ không bao gồm GCN đăng ký đầu tư):

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.
4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp
Chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp

Hồ sơ chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Hồ sơ chi tiết (hồ sơ không bao gồm GCN đăng ký đầu tư):

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Hồ sơ chi tiết (hồ sơ không bao gồm GCN đăng ký đầu tư):

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
2. Điều lệ công ty.
3. Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.
4. Bản sao các giấy tờ sau đây:
a) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

Trường hợp hộ kinh doanh có nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tham gia góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư thì hồ sơ phải có văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Lưu ý: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt trụ sở để thực hiện chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh.

Chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp
Chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp

Chuyển đổi hộ kinh doanh lên doanh nghiệp như thế nào ?

Trình tự, thủ tục thực hiện chuyển đổi hộ kinh doanh cá thể thành công ty/doanh nghiệp

  • Bước 1: Chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ tương ứng với loại hình doanh nghiệp cần chuyển đổi như trên.
  • Bước 2: Nộp hồ sơ chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty/doanh nghiệp tại Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp dự định đặt trụ sở chính.

Chủ hộ kinh doanh hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo phương thức sau đây:
a) Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;
b) Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bưu chính;
c) Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)

  • Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh tiếp nhận hồ sơ và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ. Sau đó trả biên nhận hồ sơ có hẹn thời gian trả kết quả.

– Nếu hồ sơ hợp lệ: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung đăng ký doanh nghiệp.

  • Bước 4: Đến ngày như trên biên nhận đến Phòng đăng ký kinh doanh nhận Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  • Bước 5: Khắc dấu tròn công ty và làm thông báo mẫu con dấu lưu tại công ty.
  • Bước 6: Đăng bố cáo lên Cổng thông tin quốc gia trong thời gian 30 ngày kể từ ngày chuyển đổi họ kinh doanh thành công ty/ doanh nghiệp.

Trên đây là các chia sẻ về hồ sơ thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty /doanh nghiệp của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các nội dung cần chuyển đổi hộ kinh doanh lên công ty theo quy định. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Bạn cần tư vấn thêm?

Đừng ngần ngại cho chúng tôi biết bạn cần gì? Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn

0949883779 Đăng ký tư vấn

Thời gian chuyển đổi hộ kinh doanh thành công ty /doanh nghiệp mất bao lâu?

Thời gian giải quyết hồ sơ là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.
– Nếu hồ sơ hợp lệ: được Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
– Nếu hồ sơ chưa hợp lệ: Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung đăng ký doanh nghiệp.

Có thể chuyển hộ kinh doanh sang những loại hình doanh nghiệp nào?

Hộ kinh doanh cá thể có thể chuyển đổi sang các loại hình doanh nghiệp sau:
– Doanh nghiệp tư nhânu
– Công ty Hợp doanhu
– Công ty TNHH MTV
– Công ty TNHH HTV
– Công ty Cổ Phần

Chuyển đổi Hộ kinh doanh thành công ty được hưởng những ưu đãi gì?

– Miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp lần đầu, miễn phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp lần đầu;
– Miễn lệ phí môn bài trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;
– Miễn phí thẩm định, lệ phí cấp phép kinh doanh lần đầu đối với ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;
– Doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển đổi từ hộ kinh doanh tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện mà không thay đổi về quy mô thì cần có đơn gửi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để được cấp lại giấy phép.
– Được tư vấn, hướng dẫn miễn phí về các thủ tục hành chính thuế và chế độ kế toán trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;
– Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp có thời hạn theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
– Miễn, giảm tiền sử dụng đất có thời hạn theo quy định của pháp luật về đất đai.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *