Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (Mẫu TK05)

Nội dung mẫu đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (Mẫu TK05)

 Mẫu TK05
Ban hành kèm theo Thông tư số 31/2023/TT-BCA ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Bộ Công an

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG

Kính gửi(1): …………………………………

1. Họ ………………………… Chữ đệm và tên ………………………(2) 2. Giới tính: Nam □ Nữ □

3. Sinh ngày ….. tháng ….. năm …….; Nơi sinh (tỉnh, thành phố) (3)  ……………………………

4. Số ĐDCN/CMND (nếu có)             Ngày cấp …./…../……

5. Nơi cư trú hiện tại …………………………………………. …………………………………………

……………………………………………………. …………………………………………………………….

6. Số điện thoại: …………………………………………………………………………………………..

7. Thông tin về hộ chiếu bị mất(4):

Số hộ chiếu: ……………………………; Ngày cấp …………../ …………../ ……..

Cơ quan cấp: ……………………………………………………………………………………………….

8. Hộ chiếu trên đã bị mất vào hồi: ………..giờ ……..phút, ngày …………/ ………/.      

9. Hoàn cảnh và lý do cụ thể bị mất hộ chiếu:

……………………………………………………. …………………………………………………………….

………………………………………………………. ………………………………………………………….

……………………………………………………….. …………………………………………………………

…………………………………………………………. ……………………………………………………….

……………………………………………………….. …………………………………………………………

 Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật./.
… , ngày … tháng ….. năm .…
Người trình báo (5)
(Ký và ghi rõ họ và tên)

…………………………….

Ghi chú:

(1) Cơ quan Quản lý xuất nhập cảnh hoặc Công an cấp huyện, cấp xã hoặc cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài nơi thuận lợi hoặc đơn vị kim soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu.

(2) Họ, chữ đệm và tên viết bằng chữ in hoa.

(3) Nếu sinh ra ở nước ngoài thì ghi tên quốc gia.

(4) Trường hợp nhớ chính xác thông tin về hộ chiếu bị mất thì ghi, nếu không nhớ chính xác thì ghi không nhớ.

(5) Đối với người mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi, người chưa đủ 14 tuổi thì người đại diện hợp pháp khai và ký thay.

Cách viết đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông

đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu tk05)
Cách viết đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu tk05)

Thủ tục trình báo mất hộ chiếu

1/ Trình tự, Cách thực hiện:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ

* Công dân Việt Nam bị mất hộ chiếu phổ thông ở trong nước thực hiện việc trình báo mất hộ chiếu phổ thông tại Công an cấp xã nơi gần nhất. Khi đến nộp hồ sơ phải xuất trình Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân còn giá trị sử dụng để kiểm tra, đối chiếu.

* Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần và sáng thứ 7 (đối với các đơn vị bố trí tiếp nhận hồ sơ vào sáng thứ 7); trừ ngày Tết, ngày lễ.

* Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận.

+ Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn người trình báo mất hộ chiếu hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

Bước 3: Nhận kết quả Công an cấp xã gửi thông báo về việc đã tiếp nhận đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông cho người gửi đơn.

2/ Thành phần hồ sơ:
  • 01 đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông (mẫu TK05) ban hành kèm theo Thông tư số 73/2021/TT-BCA ngày 29/6/2021 của Bộ Công an; Đối với trẻ em dưới 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi bị mất hộ chiếu thì đơn trình báo mất hộ chiếu do cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp khai và ký thay.
  • Giấy tờ chứng minh là cha, mẹ hoặc người đại diện hợp pháp đối với trường hợp trình báo mất hộ chiếu cho trẻ em dưới 14 tuổi, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *