Tải HTKK mới nhất I HTKK 5.2.0

Phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK mới nhất của Tổng Cục thuế là một trong những ứng dụng quan trọng để giúp các cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện khai báo thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế nhà thầu, thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế khoán và thuê tài sản hàng tháng/ quý và các báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN, báo cáo tài chính cuối năm cho cơ quan thuế thông qua website: thuedientu.gdt.gov.vn

Nội dung chính: ẩn
1 Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK mới nhất 2024

Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK mới nhất 2024

Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.2.0

Thông báo nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 5.2.0 cập nhật tờ khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN) (TT80/2021) đáp ứng Quyết định số 679/QĐ-TCT ngày 31/05/2023 của Tổng cục Thuế

1/ Nâng cấp tờ khai Quyết toán thuế thu nhập cá nhân (02/QTT-TNCN) (TT80/2021)

 • Tại mục hình thức hoàn trả: Chỉ tiêu “Tại ngân hàng/KBNN”: Cho phép chọn trong danh mục
 • Bổ sung chỉ tiêu: “Số thông báo giải trình bổ sung”, “Ngày thông báo giải trình bổ sung” khi kê khai tờ khai bổ sung

2/ Cập nhật các nội dung phát sinh

2.1/ Cập nhật tên Cơ quan Thuế thuộc tỉnh Tiền Giang theo Quyết định QĐ 1072/QĐ-BTC ngày 08/05/2024 như sau:

 • Đổi tên Cơ quan Thuế “Thị xã Gò Công – Chi cục Thuế KV TX Gò Công – Gò Công Đông – Tân Phú Đông” (mã 80703) thành “Thành phố Gò Công – Chi cục Thuế khu vực Gò Công – Gò Công Đông – Tân Phú Đông”
 • Đổi tên Cơ quan Thuế “Huyện Gò Công Đông – Chi cục Thuế khu vực thị xã  Gò Công – Gò Công Đông – Tân Phú Đông” (mã 80717) thành “Huyện Gò Công Đông – Chi cục Thuế khu vực Gò Công – Gò Công Đông – Tân Phú Đông”
 • Đổi tên Cơ quan Thuế “Huyện Tân Phú Đông – Chi cục Thuế khu vực thị xã Gò Công – Gò Công Đông – Tân Phú Đông” (mã 80719) thành “Huyện Tân Phú Đông – Chi cục Thuế khu vực Gò Công – Gò Công Đông – Tân Phú Đông”

2.2/ Cập nhật Tờ khai quyết toán Phí, lệ phí và các khoản thu khác do cơ quan đại diện Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu (mẫu 02/PHLPNG) (TT80/2021)

 • Cập nhật ứng dụng không cảnh báo trong trường hợp: Tổng cột (8) Số tiền phải nộp NSNN trên Phụ lục 02-1/PHLPNG bằng Tổng cột (7) Số tiền phải nộp NSNN theo từng loại phí, lệ phí trên tờ khai

2.3/ Cập nhật tờ khai thuế giá trị gia tăng (mẫu 01/GTGT) (TT80/2021)

 • Cập nhật bắt buộc nhập chỉ tiêu (3) Giá trị hàng hóa, dịch vụ chưa có thuế GTGT trên PL_GiamThue_GTGT_23_24

  Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.9

  Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.9 cập nhật tờ khai Thuế Giá trị gia tăng – mẫu 03/GTGT (TT80/2021), cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Bình Dương, Tiền Giang

  Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.9 cập nhật tờ khai Thuế Giá trị gia tăng – mẫu 03/GTGT (TT80/2021); cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Bình Dương, Tiền Giang đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 5.1.8, cụ thể như sau:

  1. Nâng cấp tờ khai Thuế Giá trị gia tăng – mẫu 03/GTGT (TT80/2021)

  • Không cho phép kê khai chỉ tiêu “[21] Giá trị gia tăng âm được kết chuyển kỳ trước” đối với tờ khai tháng 1, quý 1
  • Hỗ trợ tính chỉ tiêu [27] Thuế giá trị gia tăng phải nộp = [26] x 10%

  2. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Bình Dương đáp ứng Nghị Quyết số 1012/NQ-UBTVQH15

  • Cập nhật đổi tên Thị Xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương và cập nhật các địa bàn hành chính thuộc Thị Xã Bến Cát như sau
  • Đổi tên Thị Xã Bến Cát thành Thành phố Bến Cát (mã 71103).
  • Đổi tên Xã An Điền thành Phường An Điền (mã 7110323)
  • Đổi tên Xã An Tây thành Phường An Tây (mã 7110325)

  3. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Tiền Giang đáp ứng Nghị Quyết số 1013/NQ-UBTVQH15

  • Cập nhật đổi tên Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang và cập nhật các địa bàn hành chính thuộc Thị xã Gò Công như sau:
  • Đổi tên Thị xã Gò Công thành Thành phố Gò Công (mã 80703)
  • Hết hiệu lực Phường 4 (mã 8070309)
  • Hết hiệu lực Phường 3 (mã 8070305)
  • Đổi tên Xã Long Chánh thành Phường Long Chánh (mã 8070303)
  • Đổi tên Xã Long Hòa thành Phường Long Hòa (mã 8070317)
  • Đổi tên Xã Long Hưng thành Phường Long Hưng (mã 8070313)
  • Đổi tên Xã Long Thuận thành Phường Long Thuận (mã 8070315)

  4. Nâng cấp cập nhật các nội dung phát sinh

  4.1 Nâng cấp Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên – mẫu 02/TAIN (TT80/2021)

  • Cập nhật in đúng giá trị chỉ tiêu “(9) Thuế tài nguyên đã kê khai trong năm”.
  • Cập nhật không hiển thị cảnh báo “Có lỗi xảy ra khi kết xuất tờ khai xml” và cho phép kết xuất tờ khai XML đối với tờ khai hợp lệ (không có cảnh báo đỏ)

  4.2 Nâng cấp Tờ khai quyết toán phí, lệ phí và các khoản thu khác do cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu – mẫu 02/PHLPNG (TT80/2021)

  • Cập nhật cho phép sửa chỉ tiêu “(7) – Số tiền phải nộp NSNN”

  4.3 Nâng cấp Tờ khai Thuế thu nhập cá nhân – mẫu 05/KK-TNCN (TT80/2021)

  • Bổ sung ràng buộc trên phụ lục 05-1/PBT-KK-TNCN: Kiểm tra chỉ tiêu “[08b] Tỉnh” của dòng “Chi nhánh” phải khác tỉnh của “Trụ sở chính”

  4.4 Nâng cấp Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp – mẫu 03/TNDN (TT80/2021)

  • Cập nhật khi mở lại tờ khai, ứng dụng hiển thị đúng thông tin các chỉ tiêu đã kê khai tại mục “IV.3 Dành cho NNT là các công ty chứng khoán” trên Phụ lục GDLK_ND132_01: chỉ tiêu (8) – Tổng lãi tiền gửi và lãi cho vay phát sinh trong kỳ, chỉ tiêu (9) – Tổng chi phí lãi vay phát sinh trong kỳ, (9.1) – Chi phí lãi vay được trừ trong kỳ

  Bắt đầu từ ngày 09/05/2024, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.1.9 thay cho các phiên bản trước đây.

  Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.8

  Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.8 cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 5.1.7

  1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Bắc Giang đáp ứng Nghị Quyết số 938/NQ-UBTVQH15     

  – Đổi tên Huyện Việt Yên thành Thị xã Việt Yên (mã 22117).

  – Đổi tên các Xã/phường/Thị trấn thuộc Thị xã Việt Yên như sau: 

  + Đổi tên Thị trấn Bích Động thành Phường Bích Động (mã 2211701)

  + Đổi tên Thị trấn Nếnh thành Phường Nếnh (mã 2211703)

  + Đổi tên Xã Tăng Tiến thành Phường Tăng Tiến (mã 2211717)

  + Đổi tên Xã Hồng Thái thành Phường Hồng Thái (mã 2211715)

  + Đổi tên Xã Quảng Minh thành Phường Quảng Minh (mã 2211719)

  + Đổi tên Xã Ninh Sơn thành Phường Ninh Sơn (mã 2211721)

  + Đổi tên Xã Vân Trung thành Phường Vân Trung (mã 2211723)

  + Đổi tên Xã Quang Châu thành Phường Quang Châu (mã 2211725)

  + Đổi tên Xã Tự Lạn thành Phường Tự Lạn (mã 2211733)

  2. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Thanh Hóa đáp ứng Nghị Quyết số 939/NQ-UBTVQH15

  – Cập nhật địa bàn hành chính thuộc Huyện Thiệu Hoá như sau:

  + Cập nhật hết hiệu lực Xã Thiệu Phú (mã 4014131)

  + Đổi tên Xã Minh Tâm thành Thị trấn Hậu Hiền (mã 4014163)

  3. Nâng cấp mẫu Báo cáo sử dụng hóa đơn –mẫu 01/BC-SDHĐ-CNKD

  – Nâng cấp cho phép kê khai loại tờ khai bổ sung đối với mẫu 01/BC-SDHĐ-CNKD

  4. Nâng cấp Tờ khai thuế bảo vệ môi trường – mẫu 01/TBVMT (TT156/2013)

  – Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu Tăng/giảm số thuế phải nộp trên 01/KHBS

  5. Nâng cấp Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên – mẫu 02/TAIN (TT80/2021)

  – Cập nhật khi mở lại tờ khai đã khai thì không cho phép sửa chỉ tiêu “Thuế suất” (theo như ràng buộc khai tờ khai mới)

  6. Nâng cấp Tờ khai quyết toán phí, lệ phí và các khoản thu khác do cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu – mẫ 02/PHLPNG (TT80/2021)

  – Cập nhật tính đúng giá trị Tổng cộng (theo từng loại phí, lệ phí và các khoản thu khác) khi tải bảng kê 02-1/PHLPNG lên ứng dụng

  7. Nâng cấp Tờ khai thuế Giá trị gia tăng – mẫu 04/GTGT (TT80/2021), Tờ khai thuế Giá trị gia tăng – mẫu 01/GTGT (TT80/2021)

  – Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu lên 01-1/KHBS khi không thay đổi giá trị trên PL_GiamThue_GTGT_23_24 đối với tờ khai 04/GTGT, trên PL 43/2022/QH15 đối với tờ khai 01/GTGT

  8. Nâng cấp Văn bản đề nghị xử lý số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa – mẫu 01/ĐNXLNT (TT80/2021)

  – Cập nhật kết xuất XML đủ thông tin ct (9) Địa bàn hành chính tại mục III.1

  9. Nâng cấp tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt – mẫu 01/TTĐB (TT80/2021)

  – Cập nhật không báo đỏ khi chọn Tên hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp kê khai danh mục ngành nghề Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường bao gồm Casino 

  Bắt đầu từ ngày 02/03/2024, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.1.8 thay cho các phiên bản trước đây.

  Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.7 đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC

  1. Nâng cấp bổ sung mẫu biểu Văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế từ tháng sang quý – mẫu 01/DK-TĐKTT (TT80/2021)

  • Bổ sung mẫu Văn bản đề nghị thay đổi kỳ tính thuế từ tháng sang quý – mẫu 01/DK-TĐKTT: Cho phép nhập, sửa, in, kết xuất XML, kết xuất Excel, nhập tờ khai XML.

  2. Nâng cấp Tờ khai lệ phí môn bài – mẫu 01/LPMB (TT80/2021)

  • Nâng cấp cho phép NNT kê khai nhiều tờ khai 01/LPMB trong một năm nếu có phát sinh các địa điểm kinh doanh tại các thời điểm khác nhau: Bổ sung trường thông tin “Ngày thành lập địa điểm kinh doanh” tại màn hình nhập kỳ tính thuế. Nếu tích chọn “Khai cho địa điểm kinh doanh mới thành lập trong năm” thì bắt buộc nhập “Ngày thành lập địa điểm kinh doanh”.

  Lưu ý: Đối với các tờ khai Lệ phí môn bài có tích chọn “Khai cho địa điểm kinh doanh mới thành lập trong năm” đã kê khai trên ứng dụng từ phiên bản 5.1.6 trở về trước, do không có thông tin “Ngày thành lập địa điểm kinh doanh” nên khi sử dụng phiên bản 5.1.7 người nộp thuế vui lòng nhập lại thông tin tờ khai.

  Bắt đầu từ ngày 30/01/2024, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.1.7 thay cho các phiên bản trước đây.

  Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.6 đáp ứng Nghị quyết số 110/2023/QH15 về giảm thuế GTGT

  1. Nâng cấp ứng dụng đáp ứng Nghị quyết số 110/2023/QH15 về giảm thuế GTGT

  Nâng cấp chức năng kê khai đối với các tờ khai 01/GTGT (TT80/2021), 04/GTGT (TT80/2021), 01/CNKD (TT40/2021), 01/TTS (TT40/2021), cụ thể như sau:

  – Sửa tên tên phụ lục PL 101/2023/QH15 khi chọn phụ lục đính kèm tờ khai thành PL_GiamThue_GTGT_23_24

  – Cập nhật hiệu lực cho phép đính kèm PL_GiamThue_GTGT_23_24 như sau:

  • Đối với tờ khai 01/GTGT (TT80/2021): Cho phép đính kèm khi chọn ngành nghề “Hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường”, “Hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí”, “Nhà máy sản xuất điện khác địa bàn tỉnh nơi đóng trụ sở chính” đối với các kỳ thuế:

  Kỳ tháng: Từ tháng 06/2023 đến tháng 06/2024
  Kỳ quý: Từ quý 2/2023 đến quý 2/2024

  • Đối với tờ khai 04/GTGT (TT80/2021):

  Trường hợp không tích chọn thu hộ: Kỳ tháng là từ tháng 06/2023 đến tháng 06/2024; Kỳ quý là từ quý 2/2023 đến quý 2/2024; Kỳ lần phát sinh từ ngày 01/07/2023 đến ngày 30/06/2024

  Trường hợp tích chọn thu hộ: Kỳ tháng là từ tháng 07/2023 đến tháng 06/2024; Kỳ quý là từ quý 3/2023 đến quý 2/2024

  • Đối với tờ khai 01/CNKD (TT40/2021):

  Kỳ tháng: Từ tháng 07/2023 đến tháng 06/2024
  Kỳ quý: Từ quý 3/2023 đến quý 2/2024
  Kỳ theo lần phát sinh: Từ ngày 01/07/2023 đến ngày 30/06/2024

  • Đối với tờ khai 01/TTS (TT40/2021):

  Kỳ tháng: Từ tháng 07/2023 đến tháng 06/2024
  Kỳ quý: Từ quý 3/2023 đến quý 2/2024
  Kỳ theo lần thanh toán: Từ kỳ thanh toán” đến “Đến kỳ thanh toán” có giao với khoảng thời gian từ 01/07/2023 đến 30/06/2024

  – Nâng cấp xử lý hiển thị tên phụ lục theo kỳ thuế kê khai:

  • Nếu kê khai kỳ thuộc năm 2023 và được đính kèm Phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng thì hiển thị là: Phụ lục Giảm thuế Giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15
  • Nếu kê khai kỳ thuộc năm 2024 và được đính kèm Phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng thì hiển thị là: Phụ lục Giảm thuế Giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 110/2023/QH15
  • Riêng đối với kỳ thanh toán vắt năm có khoảng thời gian từ ngày, đến ngày thuộc năm 2023 và 2024 và được đính kèm Phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng thì hiển thị là: Phụ lục Giảm thuế Giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 và Nghị quyết số 110/2023/QH15

  Lưu ý: Đối với các tờ khai bổ sung của các tờ khai 01/GTGT (TT80/2021), 04/GTGT (TT80/2021), 01/CNKD (TT40/2021), 01/TTS (TT40/2021) có điều chỉnh dữ liệu trên PL 101/2023/QH15 đã kê khai trên ứng dụng từ phiên bản 5.1.5 trở về trước, khi sử dụng phiên bản 5.1.6 người nộp thuế nhấn nút để hiển thị đúng tên Phụ lục điều chỉnh trên 01-1/KHBS theo tên mới là PL_GiamThue_GTGT_23_24

  2. Nâng cấp Tờ khai khấu trừ thuế thu nhập cá nhân – mẫu 01/XSBHĐC (TT40/2021)

  • Cập nhật cảnh báo đúng tại trường dữ liệu không hợp lệ khi tải bảng kê excel 01-1/XSBHĐC lên ứng dụng.

  Bắt đầu từ ngày 19/01/2024, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.1.6 thay cho các phiên bản trước đây.

  Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.5 năm 2024

  1. Cập nhật danh mục thuế bảo vệ môi trường đáp ứng Nghị Quyết số 42/2023/UBTVQH15 Cập nhật mức thuế có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 đến ngày 31/12/2024 đối với các hàng hóa sau:

  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020201): 2.000 (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu diezel bán ra trong nước (Mã 020202): 1.000 (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu hỏa bán ra trong nước (Mã 020203): 600 (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu bay bán ra trong nước (Mã 020205): 1.000 (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng E5 RON92 (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020206): 2.000 (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut bán ra trong nước (Mã 020207): 1.000 (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu nhờn bán ra trong nước (Mã 020208): 1.000 (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng mỡ nhờn bán ra trong nước (Mã 020209): 1.000 (đồng)

  Cập nhật mức thuế có hiệu lực từ ngày 01/01/2025 đối với các hàng hóa sau:

  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020201): 4.000 (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu diezel bán ra trong nước (Mã 020202): 2.000 (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu hỏa bán ra trong nước (Mã 020203): 1.000 (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng nhiên liệu bay bán ra trong nước (Mã 020205): 3.000 (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng xăng E5 RON92 (trừ etanol) bán ra trong nước (Mã 020206): 4.000 (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu mazut bán ra trong nước (Mã 020207): 2.000 (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng dầu nhờn bán ra trong nước (Mã 020208): 2.000 (đồng)
  • Thuế bảo vệ môi trường mặt hàng mỡ nhờn bán ra trong nước (Mã 020209): 2.000 (đồng)

  2. Nâng cấp Tờ khai phí bảo vệ môi trường – mẫu 01/PBVMT (TT80/2021)

  • Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu lên 01-1/KHBS khi thay đổi thông tin “Số lượng đất đá bốc xúc thải” và “Số lượng quặng khoáng sản nguyên khai khai thác” trên tờ khai 01/PBVMT.

  Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.4 năm 2024

  1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đáp ứng Nghị Quyết số 492/NQ-UBTVQH14 ngày 12/04/2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội

  Đổi tên địa bàn hành chính thuộc Thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:

  • Đổi tên “Xã Hắc Dịch” thành “Phường Hắc Dịch”
  • Đổi tên “Xã Mỹ Xuân” thành “Phường Mỹ Xuân”
  • Đổi tên “Thị trấn Phú Mỹ” thành “Phường Phú Mỹ”
  • Đổi tên “Xã Phước Hòa” thành “Phường Phước Hòa”
  • Đổi tên “Xã Tân Phước” thành “Phường Tân Phước”

  2. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Lâm Đồng

  • Đổi tên “Xã B- Lá” thành “Xã B’Lá”, Huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng
  • Đổi tên “Phường B-Lao” thành “Phường B’Lao”, Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

  3. Nâng cấp chức năng kết xuất tờ khai

  • Cập nhật kết xuất đủ tên người nộp thuế trong trường hợp tên người nộp thuế có ký tự đặc biệt “&”.

  4. Nâng cấp Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương (Mẫu 05-ĐK-TH-TCT)

  • Cập nhật hướng dẫn sử dụng tại sheet “HDSD” của mẫu bảng kê đúng với ràng buộc trên tờ khai: Bắt buộc nhập ngày sinh và giới tính (cho cả trường hợp đăng ký mới và thay đổi thông tin đăng ký thuế)

  5. Nâng cấp tờ khai lệ phí môn bài (Mẫu 01/MBAI)

  • Cập nhật khi kê khai tờ khai bổ sung lần 2 ứng dụng hỗ trợ hiển thị lên đúng dữ liệu của tờ khai bổ sung lần 1.

  6. Nâng cấp Tờ khai thuế đối với hộp kinh doanh, cá nhân kinh doạnh – mẫu 01/CNKD (TT40/2021)

  • Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu lên 01-1/KHBS khi không thay đổi giá trị trên PL 101/2023/QH15

  7. Nâng cấp Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền công, tiền lương (Mẫu 20-ĐK-TH-TCT)

  • Cập nhật kết xuất đủ thông tin Mã quốc tịch khi chọn Quốc tịch tại mục II. Người phụ thuộc đăng ký thuế bằng giấy khai sinh

  8. Nâng cấp tờ khai thuế giá trị gia tăng – Mẫu 01/GTGT (TT80/2021)

  • Cập nhật tờ khai bổ sung lần 2 hiển thị đủ thông tin PL 43/2022/QH15 mà NNT đã kê khai ở tờ khai bổ sung lần 1
  • Cập nhật tổng hợp các thay đổi của PL 43/2022/QH15 lên 01-1/KHBS

  Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.3 đáp ứng Thông tư số 57/2022/TT-BTC

  1. Nâng cấp bổ sung các mẫu biểu đáp ứng Thông tư số 57/2022/TT-BTC

  Nâng cấp ứng dụng bổ sung các mẫu biểu tờ khai, gồm:

  – Tờ khai số thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập (mẫu 01/CPH)

  – Tờ khai quyết toán số thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập (mẫu 02/QT-CPH)

  – Tờ khai số thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước, thu từ chuyển nhượng quyền mua cổ phần và thu từ chuyển nhượng quyền góp vốn nhà nước tại doanh nghiệp (mẫu 01/CNV)

  – Tờ khai quyết toán số thu từ chuyển nhượng vốn nhà nước, thu từ chuyển nhượng quyền mua cổ phần và thu từ chuyển nhượng quyền góp vốn nhà nước tại doanh nghiệp (mẫu 02/QT-CNV)

  – Tờ khai quyết toán số thu từ các hình thức sắp xếp, chuyển đổi khác (mẫu 02/QT-SXCDK)

  – Tờ khai số thu từ chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại doanh nghiệp (mẫu 01/CLVCSH-VDL)

  2. Nâng cấp các tờ khai dầu khí cho phép kê khai 2 tờ khai khác đơn vị tiền trong cùng 1 kỳ (1 tờ khai theo VNĐ, 1 tờ khai theo USD)

  Nâng cấp các tờ khai dầu khí của Thông tư số 80/2021/TT-BTC trong cùng 1 kỳ sẽ cho phép kê khai 2 tờ khai khác đơn vị tiền (1 tờ khai theo VNĐ, 1 tờ khai theo USD), gồm:

  – Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính đối với dầu khí (mẫu 01/TAIN-DK)

  – Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính đối với dầu khí (mẫu 01/TNDN-DK)

  – Tờ khai tạm tính tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà (mẫu 01/LNCN-PSC)

  – Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên đối với dầu khí (mẫu 02/TAIN-DK)

  – Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dầu khí (mẫu 02/TNDN-DK)

  – Tờ khai quyết toán tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà (mẫu 02/LNCN-PSC)

  3. Nâng cấp Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư – mẫu 02/GTGT (TT156/2013)

  – Cập nhật cho phép kết xuất đối với các tờ khai có kỳ trước tháng 01/2021 và trước quý 1/2021.

  4. Nâng cấp Tờ khai thuế thu nhập cá nhân – mẫu 05/KK-TNCN (TT80/2021)

  – Cập nhật in đúng dữ liệu chỉ tiêu [07] Quận/huyện khi chọn thông tin là Huyện Đắk R’Lấp.

  5. Nâng cấp Tờ khai phí bảo vệ môi trường – mẫu 01/PBVMT (TT80/2021)

  – Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu lên 01/KHBS khi thay đổi chỉ tiêu [9] số phí phải nộp trên tờ khai.

  6. Nâng cấp Tờ khai thuế giá trị gia tăng – mẫu 01/GTGT (TT80/2021)

  – Cập nhật tổng hợp đúng dữ liệu lên 01-1/KHBS khi không thay đổi giá trị trên PL 101/2023/QH15

  Bắt đầu từ ngày 18/11/2023, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.1.3 thay cho các phiên bản trước đây.

  Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.2 cập nhật một số nội dung phát sinh

  1. Nâng cấp các tờ khai đáp ứng yêu cầu quyết toán theo năm tài chính

  – Nâng cấp các tờ khai 02/PBVMT (TT80/2021), 02/PH (TT80/2021), 04/TNDN (TT80/2021), 02/TAIN (TT80/2021) đáp ứng yêu cầu quyết toán theo năm tài chính:

  + Kỳ quyết toán từ: Cập nhật nhập định dạng ngày (dd/mm/yyyy), mặc định là ngày bắt đầu năm tài chính, cho phép sửa.

  + Kỳ quyết toán đến: Cập nhật nhập định dạng ngày (dd/mm/yyyy), mặc định là ngày kết thúc năm tài chính, cho phép sửa trừ trường hợp “Quyết toán định kỳ”.

  + Bổ sung trường hợp quyết toán “Chuyển đổi kỳ tài chính” đối với các tờ khai 02/PH (TT80/2021), 02/PBVMT (TT80/2021).

  2. Nâng cấp cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Đắk Lắk đáp ứng Quyết định số 132/QD-UBND tỉnh Đắk Lắk ngày 17/01/2020

  – Cập nhật đổi tên huyện Huyện Krông Pắk thành Huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

  3. Cập nhật tờ khai 01/GTGT (TT26/2015)

  – Cập nhật kết xuất đúng giá trị Mã cơ quan thuế quản lý – chỉ tiêu [11] trên Phụ lục 01-6/GTGT

       Bắt đầu từ ngày 18/10/2023, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.1.2 thay cho các phiên bản trước đây.

  Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.1.1 năm 2023

  Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.1 cập nhật danh mục phí bảo vệ môi trường đáp ứng Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/05/2023 đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai HTKK 5.1.0, cụ thể như sau:

  1. Nâng cấp tờ khai 01/PBVMT (TT80/2021), 02/PBVMT (TT80/2021), 01/CNKD (TT40/2021)

  – Cập nhật danh mục phí bảo vệ môi trường đáp ứng Nghị định số 27/2023/NĐ-CP

  – Bổ sung kiểm tra ràng buộc: Mức thu tối thiểu <= Mức phí theo từng loại khoáng sản <= Mức thu tối đa

  2. Nâng cấp tờ khai 02/GTGT (TT156/2013)

  – Nâng cấp thông tin “Địa chỉ thực hiện dự án” như sau:

  + Tỉnh/thành phố: bắt buộc chọn trong danh mục

  + Quận/huyện: Bắt buộc chọn trong danh mục Quận/huyện thuộc Tỉnh/thành phố đã chọn

  + Xã/phường: Bắt buộc chọn trong danh mục Xã/phường thuộc Quận/huyện đã chọn

  + Số nhà/đường phố: Bắt buộc nhập

  3. Cập nhật tờ khai 01/CNKD (TT40/2021)

  – Cập nhật in đúng giá trị chỉ tiêu [23] Mã số thuế trên tờ khai 01/CNKD

  4. Cập nhật tờ khai 01/KTTSBĐ (TT80/2021)

  – Tại phụ lục 01-1/KTTSBĐ, mục II. Kê khai thay cho người nộp thuế có tài sản bảo đảm là cá nhân: Cập nhật đúng tên tiêu đề của nhóm chỉ tiêu (11) và (12) là “Thuế thu nhập cá nhân”.

  5. Cập nhật tờ khai 02/GTGT (TT80/2021)

  – Cập nhật không kiểm tra ràng buộc: Chỉ tiêu [09] Quận/Huyện phải tương ứng với Huyện của Chi cục Thuế nộp tờ khai

  Bắt đầu từ ngày 09/09/2023, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.1.1 thay cho các phiên bản trước đây.

  Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.1.0 năm 2023

  Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.1.0 đáp ứng Nghị quyết số 101/2023/QH15, Thông tư số 44/2023/QH15

  1. Cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Hà Giang đáp ứng Nghị Quyết số 47/NQ-CP ngày 07/12/2010

  – Đổi tên: Xã Yên Bình (mã 2011811) thành Thị trấn Yên Bình, Huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang

  2. Cập nhật địa bàn hành chính thuộc tỉnh Gia Lai đáp ứng Nghị Định số 104/2002/NĐ-CP ngày 18/12/2002

  – Đổi tên: Xã Ia Ma Rơn (mã 6032015) thành Xã Ia Mrơn, thuộc huyện Huyện IaPa, tỉnh Gia Lai

  3. Nâng cấp tờ khai thuế thu nhập cá nhân – mẫu 06/TNCN (TT80/2021)

  – Cập nhật ứng dụng trong trường hợp tích chọn “Tổ chức khai thay” thì cho phép đồng thời có giá trị MST người nộp thuế (chỉ tiêu [04], [05]) và MST Tổ chức khai thay (chỉ tiêu [12], [13]).

  4. Nâng cấp tờ khai quyết toán phí, lệ phí và các khoản thu khác do cơ quan đại diện nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài thực hiện thu – mẫu 02/PHLPNG (TT80/2021)

  – Nâng cấp bổ sung chức năng nhận dữ liệu từ bảng kê excel đối với mẫu 02-1/PHLPNG đính kèm tờ khai 02/PHLPNG

  Bắt đầu từ ngày 15/8/2023, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.1.0 thay cho các phiên bản trước đây.

  Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.0.9 năm 2023

  Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.9 đáp ứng Nghị quyết số 101/2023/QH15, Thông tư số 44/2023/QH15

  1. Nâng cấp ứng dụng bổ sung phụ lục giảm thuế giá trị gia tăng đáp ứng Nghị quyết số 101/2023/QH15

  Nâng cấp ứng dụng bổ sung phụ lục giảm thuế GTGT đối với các tờ khai 01/GTGT (TT80/2021), 04/GTGT (TT80/2021), 01/CNKD (TT40/2021), 01/TTS (TT40/2021) hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2023.

  2. Nâng cấp danh mục phí – lệ phí đáp ứng Thông tư số 44/2023/TT-BTC

  – Cập nhật danh mục bổ sung các loại phí – lệ phí được giảm theo Thông tư số 44/2023/TT-BTC

  3. Nâng cấp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp – mẫu 03/TNDN (TT80/2021)

  – Cập nhật cột (6) Tổng giá trị phát sinh từ hoạt động kinh doanh trong kỳ của chỉ tiêu (5) Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ tại mục IV.1 – Phụ lục GDLK theo Nghị định số 132/2020/NĐ-CP: Cho phép nhập số âm, dương.

  Bắt đầu từ ngày 01/08/2023, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.0.9 thay cho các phiên bản trước đây.

  tải htkk 5.0.9
  tải htkk 5.0.9

  Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.0.8 năm 2023

  Thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.8 nâng giá tính thuế tài nguyên đáp ứng Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 04/05/2023

  1. Nâng cấp giá tính thuế tài nguyên đáp ứng Quyết định số 1062/QĐ-BCT ngày 04/05/2023

  – Nới độ rộng trường Giá tính thuế đơn vị tài nguyên, từ 2 chữ số sau thập phân thành 4 chữ số thập phân đối với các chỉ tiêu:

     + Chỉ tiêu (5) trên tờ khai 01/TAIN (TT80/2021)

     + Chỉ tiêu (5) trên tờ khai 02/TAIN (TT80/2021)

     + Chỉ tiêu (6) tại mục C.1 – Khai thuế tài nguyên tờ khai 01/CNKD (TT40/2021)

  2. Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công (05-ĐK-TH-TCT)

  – Cập nhật chức năng tải bảng kê hiển thị đủ giá trị Quận/Huyện theo giá trị đã nhập tại file excel

  3. Văn bản đề nghị hủy hồ sơ đề nghị hoàn thuế (01/ĐNHUY)

  – Cập nhật kết xuất XML thành công tờ khai trong trường hợp kê khai bằng Mã số thuế 13 số

  Bắt đầu từ ngày 19/06/2023, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.0.8 thay cho các phiên bản trước đây.

  Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.0.7 năm 2023

  Nâng cấp ứng dụng HTKK phiên bản 5.0.7 nâng cấp bổ sung các trường hợp hoàn thuế đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC, nâng cấp tờ khai đăng ký thuế đáp ứng chuẩn hóa Mã số thuế cá nhân

  1. Nâng cấp tờ khai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước – mẫu 01/HT (TT80/2021)

  – Cho phép kê khai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (mẫu 01/HT) đối với các trường hợp hoàn thuế mới như sau:

     + Hoàn ODA

     + Hoàn viện trợ không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức

     + Hoàn viện trợ quốc tế khẩn cấp

     + Hoàn thuế cho đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao

     + Hoàn thuế đối với NHTM là đại lý hoàn thuế GTGT cho khách xuất cảnh

     + Hoàn thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

     + Hoàn khi chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, phá sản, chấm dứt hoạt động

  2. Nâng cấp bổ sung tờ khai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước đối với xăng sinh học – mẫu 01a/ĐNHT đáp ứng Thông tư số 80/2021/TT-BTC

  – Bổ sung tờ khai Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước đối với xăng sinh học – mẫu 01a/ĐNHT: Cho phép nhập, sửa, in, kết xuất XML, kết xuất Excel, nhập tờ khai XML.

  3. Nâng cấp Tờ khai đăng ký thuế tổng hợp của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công – mẫu 05-ĐK-TH-TCT đáp ứng chuẩn hóa mã số thuế cá nhân

  – Đối với trường hợp tích chọn <Thay đổi thông tin ĐKT> thì bắt buộc nhập các thông tin sau: Mã số thuế, Ngày sinh, Giới tính, Quốc tịch, Loại giấy tờ tùy thân, Số giấy tờ, Ngày cấp, Nơi cấp

  4. Nâng cấp ứng dụng bổ sung chức năng kê khai thông tin dự án đầu tư

  – Bổ sung chức năng “Kê khai thông tin DAĐT cho TK 02/GTGT và 01/HT”: cho phép nhập, sửa, xóa, tra cứu thông tin danh mục dự án đầu tư đã kê khai.

  – Nâng cấp tờ khai 02/GTGT và tờ khai 01/HT (trường hợp hoàn dự án đầu tư): Đối với thông tin “Mã hồ sơ khai dự án đầu tư” cho phép chọn trong danh mục các mã đã khai trong chức năng “Kê khai thông tin DAĐT cho TK 02/GTGT và 01/HT”, các thông tin của dự án đầu tư sẽ được hiển thị thông tin tương ứng với mã đã chọn.

  Download HTKK mới nhất
  Download HTKK mới nhất

  Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.0.6 năm 2023

  1. Bổ sung mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất đáp ứng Nghị định số 12/2023/NĐ-CP
  • Bổ sung mẫu Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất (NĐ số 12/2023/NĐ-CP): Cho phép nhập, sửa, in, kết xuất XML, kết xuất Excel, nhập tờ khai XML
  1. Nâng cấp Tờ khai thuế đối với hoạt động khai thác tài sản bảo đảm trong thời gian chờ xử lý – mẫu 01/KTTSBĐ (TT80/2021)
  • Cập nhật tại phụ lục 01-1/KTTSBĐ: Chỉ bắt buộc nhập mục I hoặc mục II.
  1. Nâng cấp Bộ Báo cáo tài chính năm (B01-CTCK) (TT334/2016/TT-BTC)
  • Tại mẫu Báo cáo tính hình biến động vốn chủ sở hữu:
  • Chỉ tiêu 1.3 – Thặng dư vốn cổ phần: Cập nhật cho nhập kiểu số âm, dương

  Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.0.5 năm 2023

  – Cập nhật bỏ loại “Tờ khai bổ sung”, các sàn TMĐT kê khai theo 2 loại tờ khai là “Tờ khai lần đầu” hoặc “Tờ khai thay thế”

  – Sửa tên chỉ tiêu “Mã quản lý trên sàn giao dịch TMĐT của người bán là thương nhân, tổ chức, cá nhân (Nhà cung cấp)” thành “Mã quản lý trên sàn giao dịch TMĐT của nhà cung cấp”.

  – Sửa tên Loại hình:

  + Sửa tên “Cá nhân kinh doanh VN” thành “Cá nhân/hộ kinh doanh VN”

  + Sửa tên “Cá nhân kinh doanh nước ngoài” thành “Cá nhân/hộ kinh doanh nước ngoài (không cư trú)”

  – Cập nhật chỉ tiêu “Trạng thái” như sau:

  + Nếu loại tờ khai là “Lần đầu” thì trạng thái mặc định “Thêm mới”

  + Nếu loại tờ khai là “Thay thế” thì trạng thái mặc định “Thay thế”

  – Cật nhật bổ sung bắt buộc nhập các chỉ tiêu trên tờ khai và phụ lục như sau:

  + Đối với tờ khai chính 01/CCTT-TMĐT: Bắt buộc nhập “Tên nhà cung cấp”, “Loại hình”

  + Đối với phụ lục 01-1/CCTT-TMĐT: Bắt buộc nhập “Loại hình”

  – Cập nhật danh sách “Tên ngân hàng”, bổ sung 2 giá trị vào danh mục là “Khác” và “Ví điện tử”

  Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.0.4 năm 2023

  1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh An Giang đáp ứng Nghị quyết số 721/NQ-UBTVQH15
  • Đổi tên huyện Tịnh Biên thành thị xã Tịnh Biên (Mã 80513), đổi tên các Xã/Thị trấn thành Phường thuộc Thị xã Tịnh Biên như sau:
   • Đối tên Thị trấn Tịnh Biên thành Phường Tịnh Biên (Mã 8051321)
   • Đổi tên Thị trấn Nhà Bàng thành Phường Nhà Bàng (Mã 8051313)
   • Đổi tên Thị trấn Chi Lăng thành Phường Chi Lăng (Mã 8051315)
   • Đổi tên Xã An Phú thành Phường An Phú (Mã 8051319)
   • Đổi tên Xã Nhơn Hưng thành Phường Nhơn Hưng (Mã 8051317)
   • Đổi tên Xã Núi Voi thành Phường Núi Voi (Mã 8051301)
   • Đổi tên Xã Thới Sơn thành Phường Thới Sơn (Mã 8051303)
  • Đổi tên Xã Đa Phước thuộc Huyện An Phú thành Thị trấn Đa Phước (Mã 8050525)
  • Đổi tên Xã Hội An thuộc Huyện Chợ Mới thành Thị trấn Hội An (Mã 8051711)
  1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Bắc Kạn đáp ứng Nghị quyết số 722/NQ-UBTVQH15
  • Đổi tên Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn thành Thị trấn Vân Tùng (Mã 2070519)
  1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Bắc Ninh đáp ứng Nghị quyết số 723/NQ-UBTVQH15
  • Đối tên Huyện Thuận Thành thành Thị xã Thuận Thành (Mã 22309), đổi tên các Xã/Thị trấn thành Phường thuộc Thị xã Thuận Thành như sau:
   • Đổi tên Thị trấn Hồ thành Phường Hồ (Mã 2230927)
   • Đổi tên Xã An Bình thành Phường An Bình (Mã 2230909)
   • Đổi tên Xã Song Hồ thành Phường Song Hồ (Mã 2230929)
   • Đổi tên Xã Gia Đông thành Phường Gia Đông (Mã 2230931)
   • Đổi tên Xã Thanh Khương thành Phường Thanh Khương (Mã 2230913)
   • Đổi tên Xã Hà Mãn thành Phường Hà Mãn (Mã 2230933)
   • Đổi tên Xã Trạm Lộ thành Phường Trạm Lộ (Mã 2230925)
   • Đổi tên Xã Trí Quả thành Phường Trí Quả (Mã 2230911)
   • Đổi tên Xã Xuân Lâm thành Phường Xuân Lâm (Mã 2230915)
   • Đổi tên Xã Ninh Xá thành Phường Ninh Xá (Mã 2230935)
  • Đổi tên Huyện Quế Võ thành Thị xã Quế Võ (Mã 22305), đổi tên các Xã/Thị trấn thành Phường thuộc Thị xã Quế Võ như sau:
   • Đổi tên Thị trấn Phố Mới thành Phường Phố Mới (Mã 2230537)
   • Đổi tên Xã Việt Hùng thành Phường Việt Hùng (Mã 2230535)
   • Đổi tên Xã Bằng An thành Phường Bằng An (Mã 2230539)
   • Đổi tên Xã Phượng Mao thành Phường Phượng Mao (Mã 2230515)
   • Đổi tên Xã Phương Liễu thành Phường Phương Liễu (Mã 2230507)
   • Đổi tên Xã Đại Xuân thành Phường Đại Xuân (Mã 2230501)
   • Đổi tên Xã Nhân Hòa thành Phường Nhân Hòa (Mã 2230505)
   • Đổi tên Xã Quế Tân thành Phường Quế Tân (Mã 2230509)
   • Đổi tên Xã Phù Lương thành Phường Phù Lương (Mã 2230541)
   • Đổi tên Xã Bồng Lai thành Phường Bồng Lai (Mã 2230545)
   • Đổi tên Xã Cách Bi thành Phường Cách Bi (2230521)
  1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Bến Tre đáp ứng Nghị quyết số 724/NQ-UBTVQH15
  • Đổi tên Xã Tiên Thủy, Huyện Châu Thành thành Thị trấn Tiên Thủy (Mã 8110343)
  • Đổi tên Xã An Thủy, Huyện Ba Tri thành Thị trấn Tiệm Tôm (Mã 8111305)
  • Đổi tên Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc thành Thị trấn Phước Mỹ Trung (Mã 8110811)
  1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Bình Dương đáp ứng Nghị quyết số 725/NQ-UBTVQH15
  • Đổi tên Thị xã Tân Uyên thành Thành phố Tân Uyên (Mã 71105)
  1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Đắk Lắk đáp ứng Nghị quyết số 726/NQ-UBTVQH15
  • Đổi tên Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk thành Thị trấn Pơng Drang (Mã 6053911)
  1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Quảng Nam đáp ứng Nghị quyết số 727/NQ-UBTVQH15
  • Đổi tên Xã Điện Thắng Bắc, Thị Xã Điện Bàn thành Phường Điện Thắng Bắc (Mã 5030915)
  • Đổi tên Xã Điện Thắng Trung, Thị Xã Điện Bàn thành Phường Điện Thắng Trung (Mã 5030917)
  • Đổi tên Xã Điện Thắng Nam, Thị Xã Điện Bàn thành Phường Điện Thắng Nam (Mã 5030919)
  • Đổi tên Xã Điện Minh, Thị Xã Điện Bàn thành Phường Điện Minh (Mã 5030937)
  • Đổi tên Xã Điện Phương, Thị Xã Điện Bàn thành Phường Điện Phương (Mã 5030939)
  • Đổi tên Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn thành Thị trấn Trung Phước (Mã 5031805)
  1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Thái Nguyên đáp ứng Nghị quyết số 729/NQ-UBTVQH15
  • Đổi tên Xã Hóa Thượng, Huyện Đồng Hỷ thành Thị trấn Hóa Thượng (Mã 2151121)
  • Cập nhật Xã Quân Chu (Mã 2151361), Huyện Đại Từ thành Thị trấn Quân Chu (Mã 2151303)
  1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Vĩnh Phúc đáp ứng Nghị quyết số 730/NQ-UBTVQH15
  • Đổi tên Xã Kim Long, Huyện Tam Dương thành Thị trấn Kim Long (Mã 2190505)
  • Đổi tên Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc thành Thị trấn Tam Hồng (Mã 2190929)
  • Đổi tên Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên thành Phường Định Trung (Mã 2190107)
  1. Tờ khai thuế tài nguyên – mẫu 01/TAIN (TT80/2021)
  • Cập nhật tính đúng Số thuế phải nộp cho từng tỉnh trên Phụ lục 01-1/TAIN trong trường hợp nhật tỷ lệ phân bổ trước, sau đó nhập số thuế phải nộp của nhà máy.

  Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.0.3

  Ngày 05/04/2023, Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.3 cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai phiên bản 5.0.2.

  HTKK 5.0.3
  HTKK 5.0.3

  Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hãng hàng không nước ngoài – mẫu 01/HKNN (TT 80/2021)

  • Bổ sung mẫu phụ lục 01-1/HKNN, 01-2/HKNN đính kèm tờ khai 01/HKNN

  Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân – mẫu 05/QTT-TNCN (TT 80/2021)

  • Cập nhật phụ lục 05-1/BK-QTT-TNCN: tính lại đúng giá trị chỉ tiêu [24] – Tổng số thuế phải nộp trong trường hợp thay đổi giá trị chỉ tiêu [20] – Quỹ hưu trí tự nguyện được trừ

  Bắt đầu từ ngày 06/04/2023, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.0.3 thay cho các phiên bản trước đây.

  Tải HTKK mới nhất 2024

  Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK 5.2.0 mới nhất tại địa chỉ sau: gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

  Ngày phát hànhPhiên bảnTải bộ cài đặt HTKK Tổng cục thuế
  12/07/20245.2.0Tại đây
  08/05/20245.1.9Tại đây
  01/03/20245.1.8Tại đây
  29/01/20245.1.7Tại đây
  18/01/20245.1.6Tại đây
  05/01/20245.1.5Tại đây
  03/01/20245.1.4Tại đây
  17/11/20235.1.3Tại đây
  17/10/20235.1.2Tại đây
  08/09/20235.1.1Tại đây
  14/08/20235.1.0Tại đây
  31/07/20235.0.9Tại đây
  18/06/20235.0.8Tại đây
  08/06/20235.0.7Tại đây
  05/05/20235.0.6Tại đây
  05/04/20235.0.3Tại đây
  10/03/20235.0.2Tại đây
  16/02/20225.0.1Tại đây
  17/01/20235.0.0Tại đây
  31/12/20224.9.9Tại đây
  28/12/20224.9.8Tại đây
  28/11/20224.9.7Tại đây
  11/11/20224.9.6Tại đây
  26/10/20224.9.5Tại đây
  06/10/20224.9.4Tại đây
  06/09/20224.9.3Tại đây
  17/08/20224.9.2Tại đây
  04/08/20224.9.1Tại đây
  14/07/20224.9.0Tại đây
  07/07/20224.8.9Tại đây
  30/06/20224.8.8Tại đây
  22/06/20224.8.7Tại đây
  14/06/20224.8.6Tại đây
  10/06/20224.8.5Tại đây
  31/05/20224.8.4Tại đây
  17/05/20224.8.3Tại đây
  05/05/20224.8.2Tại đây
  26/04/20224.8.1Tại đây
  19/04/20224.8.0Tại đây
  09/04/20224.7.9Tại đây
  02/04/20224.7.8Tại đây
  28/03/20224.7.7Tại đây
  25/03/20224.7.6Tại đây
  23/03/20224.7.5Tại đây
  21/03/20224.7.4Tại đây
  18/03/20224.7.3Tại đây
  23/02/20224.7.2Tại đây
  20/02/20224.7.1Tại đây
  18/02/20224.7.0Tại đây
  17/02/20224.6.9ZIP
  15/02/20224.6.8ZIP
  26/01/20224.6.7ZIP
  19/01/20224.6.6ZIP
  03/01/20224.6.5ZIP
  01/11/20214.6.0ZIP
  05/08/20214.5.9ZIP
  30/06/20214.5.8ZIP
  24/05/20214.5.7ZIP
  02/04/20214.5.6ZIP
  25/03/20214.5.5ZIP
  19/03/20214.5.4ZIP
  12/03/20214.5.3ZIP
  19/02/20214.5.2ZIP
  02/02/20214.5.1ZIP
  08/01/20214.5.0ZIP

  Hướng dẫn cài đặt HTKK mới nhất

  Bước 1: Tải bộ cài đặt ứng dụng HTKK mới nhất (file nén HTKK.rar) tại địa chỉ gdt.gov.vn

  Bước 2: Giải nén file HTKK.rar thu được bộ cài đặt ứng dụng HTKK mới nhất

  Bước 3: Sử dụng User có quyền admin, chạy file setup.exe để thực hiện cài đặt.

  Bước 4: Trên màn hình xuất hiện giao diện để chọn thư mục cài đặt như sau:

  htkk mới nhất
  htkk mới nhất

  Nhấn nút “Tiep tuc” để thực hiện việc cài đặt, sau khi nhấn màn hình hiện ra

  Hệ thống mặc định thư mục cài đặt sẽ trỏ tới thư mục HTKK trong thư mục C:\Program File (x86)\
  + Nếu không cần thay đổi thư mục mặc định chọn “Tiep tuc >”
  + Để hủy cài đặt chọn nút “Huy bo”
  + Nếu muốn thay đổi thư mục chọn nút “Thay doi”

  Lưu ý: Không nên chọn cài đặt vào thư mục đã cài đặt ứng dụng HTKK phiên bản trước để đảm bảo không ảnh hưởng đến dữ liệu đã kê khai trước đây.

  Bước 5: Chọn thư mục cài đặt rồi chọn “Tiep tuc >”. Sẽ xuất hiện màn hình cài đặt như sau:

  huong dan cai dat htkk moi nhat Tong cuc thue
  Hướng dẫn cách cài đặt htkk mới nhất Tổng cục thuế

  Bước 6: Trên màn hình sẽ chỉ rõ chi tiết các thao tác có thể. Nhấn nút “Cai dat” để bắt đầu cài đặt ứng dụng. Kết thúc quá trình cài đặt, nhấn nút “Hoan thanh”.

  Sau khi kết thúc quá trình cài đặt, trên màn hình Desktop xuất hiện biểu tượng HTKK (7)

  Trên đây là chia sẻ về nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK mới nhất, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn một số nội dung phát sinh cập nhật phần mềm HTKK phiên bản mới nhất của Tổng cục thuế

  Nếu có thắc mắc nào, bạn hãy để lại bình luận bên dưới. Nếu bạn thấy bài viết hay hãy đánh giá sao và chia sẻ ủng hộ mình nhé.

  Chúc các bạn thành công.

  4.7/5 - (24 bình chọn)

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *