HTKK 5.0.4 I Tải HTKK mới nhất 2023

Phần mềm ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.0.4 là một trong những ứng dụng quan trọng để doanh nghiệp thực hiên khai báo thuế hàng tháng, quý, năm cho cơ quan thuế thông qua website: https://thuedientu.gdt.gov.vn/.

Ngày 14/04/2023, Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 5.0.4 cập nhật địa bàn hành chính tỉnh An Giang đáp ứng Nghị quyết số 721/NQ-UBTVQH15, tỉnh Bắc Kạn đáp ứng Nghị quyết số 722/NQ-UBTVQH15, tỉnh Bắc Ninh đáp ứng Nghị quyết số 723/NQ-UBTVQH15, tỉnh Bến Tre đáp ứng Nghị quyết số 724/NQ-UBTVQH15, tỉnh Bình Dương đáp ứng Nghị quyết số 725/NQ-UBTVQH15, tỉnh Đắk Lắk đáp ứng Nghị quyết số 726/NQ-UBTVQH15, tỉnh Quảng Nam đáp ứng Nghị quyết số 727/NQ-UBTVQH15, tỉnh Thái Nguyên đáp ứng Nghị quyết số 729/NQ-UBTVQH15, tỉnh Vĩnh Phúc đáp ứng Nghị quyết số 730/NQ-UBTVQH15 được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 13/02/2023 đồng thời cập nhật một số nội dung phát sinh trong quá trình triển khai ứng dụng HTKK 5.0.3.

htkk 5.0.4
Download htkk 5.0.4

Nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.0.4 năm 2023

 1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh An Giang đáp ứng Nghị quyết số 721/NQ-UBTVQH15
 • Đổi tên huyện Tịnh Biên thành thị xã Tịnh Biên (Mã 80513), đổi tên các Xã/Thị trấn thành Phường thuộc Thị xã Tịnh Biên như sau:
  • Đối tên Thị trấn Tịnh Biên thành Phường Tịnh Biên (Mã 8051321)
  • Đổi tên Thị trấn Nhà Bàng thành Phường Nhà Bàng (Mã 8051313)
  • Đổi tên Thị trấn Chi Lăng thành Phường Chi Lăng (Mã 8051315)
  • Đổi tên Xã An Phú thành Phường An Phú (Mã 8051319)
  • Đổi tên Xã Nhơn Hưng thành Phường Nhơn Hưng (Mã 8051317)
  • Đổi tên Xã Núi Voi thành Phường Núi Voi (Mã 8051301)
  • Đổi tên Xã Thới Sơn thành Phường Thới Sơn (Mã 8051303)
 • Đổi tên Xã Đa Phước thuộc Huyện An Phú thành Thị trấn Đa Phước (Mã 8050525)
 • Đổi tên Xã Hội An thuộc Huyện Chợ Mới thành Thị trấn Hội An (Mã 8051711)
 1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Bắc Kạn đáp ứng Nghị quyết số 722/NQ-UBTVQH15
 • Đổi tên Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn thành Thị trấn Vân Tùng (Mã 2070519)
 1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Bắc Ninh đáp ứng Nghị quyết số 723/NQ-UBTVQH15
 • Đối tên Huyện Thuận Thành thành Thị xã Thuận Thành (Mã 22309), đổi tên các Xã/Thị trấn thành Phường thuộc Thị xã Thuận Thành như sau:
  • Đổi tên Thị trấn Hồ thành Phường Hồ (Mã 2230927)
  • Đổi tên Xã An Bình thành Phường An Bình (Mã 2230909)
  • Đổi tên Xã Song Hồ thành Phường Song Hồ (Mã 2230929)
  • Đổi tên Xã Gia Đông thành Phường Gia Đông (Mã 2230931)
  • Đổi tên Xã Thanh Khương thành Phường Thanh Khương (Mã 2230913)
  • Đổi tên Xã Hà Mãn thành Phường Hà Mãn (Mã 2230933)
  • Đổi tên Xã Trạm Lộ thành Phường Trạm Lộ (Mã 2230925)
  • Đổi tên Xã Trí Quả thành Phường Trí Quả (Mã 2230911)
  • Đổi tên Xã Xuân Lâm thành Phường Xuân Lâm (Mã 2230915)
  • Đổi tên Xã Ninh Xá thành Phường Ninh Xá (Mã 2230935)
 • Đổi tên Huyện Quế Võ thành Thị xã Quế Võ (Mã 22305), đổi tên các Xã/Thị trấn thành Phường thuộc Thị xã Quế Võ như sau:
  • Đổi tên Thị trấn Phố Mới thành Phường Phố Mới (Mã 2230537)
  • Đổi tên Xã Việt Hùng thành Phường Việt Hùng (Mã 2230535)
  • Đổi tên Xã Bằng An thành Phường Bằng An (Mã 2230539)
  • Đổi tên Xã Phượng Mao thành Phường Phượng Mao (Mã 2230515)
  • Đổi tên Xã Phương Liễu thành Phường Phương Liễu (Mã 2230507)
  • Đổi tên Xã Đại Xuân thành Phường Đại Xuân (Mã 2230501)
  • Đổi tên Xã Nhân Hòa thành Phường Nhân Hòa (Mã 2230505)
  • Đổi tên Xã Quế Tân thành Phường Quế Tân (Mã 2230509)
  • Đổi tên Xã Phù Lương thành Phường Phù Lương (Mã 2230541)
  • Đổi tên Xã Bồng Lai thành Phường Bồng Lai (Mã 2230545)
  • Đổi tên Xã Cách Bi thành Phường Cách Bi (2230521)
 1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Bến Tre đáp ứng Nghị quyết số 724/NQ-UBTVQH15
 • Đổi tên Xã Tiên Thủy, Huyện Châu Thành thành Thị trấn Tiên Thủy (Mã 8110343)
 • Đổi tên Xã An Thủy, Huyện Ba Tri thành Thị trấn Tiệm Tôm (Mã 8111305)
 • Đổi tên Xã Phước Mỹ Trung, Huyện Mỏ Cày Bắc thành Thị trấn Phước Mỹ Trung (Mã 8110811)
 1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Bình Dương đáp ứng Nghị quyết số 725/NQ-UBTVQH15
 • Đổi tên Thị xã Tân Uyên thành Thành phố Tân Uyên (Mã 71105)
 1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Đắk Lắk đáp ứng Nghị quyết số 726/NQ-UBTVQH15
 • Đổi tên Xã Pơng Drang, Huyện Krông Buk thành Thị trấn Pơng Drang (Mã 6053911)
 1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Quảng Nam đáp ứng Nghị quyết số 727/NQ-UBTVQH15
 • Đổi tên Xã Điện Thắng Bắc, Thị Xã Điện Bàn thành Phường Điện Thắng Bắc (Mã 5030915)
 • Đổi tên Xã Điện Thắng Trung, Thị Xã Điện Bàn thành Phường Điện Thắng Trung (Mã 5030917)
 • Đổi tên Xã Điện Thắng Nam, Thị Xã Điện Bàn thành Phường Điện Thắng Nam (Mã 5030919)
 • Đổi tên Xã Điện Minh, Thị Xã Điện Bàn thành Phường Điện Minh (Mã 5030937)
 • Đổi tên Xã Điện Phương, Thị Xã Điện Bàn thành Phường Điện Phương (Mã 5030939)
 • Đổi tên Xã Quế Trung, Huyện Nông Sơn thành Thị trấn Trung Phước (Mã 5031805)
 1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Thái Nguyên đáp ứng Nghị quyết số 729/NQ-UBTVQH15
 • Đổi tên Xã Hóa Thượng, Huyện Đồng Hỷ thành Thị trấn Hóa Thượng (Mã 2151121)
 • Cập nhật Xã Quân Chu (Mã 2151361), Huyện Đại Từ thành Thị trấn Quân Chu (Mã 2151303)
 1. Cập nhật địa bàn hành chính tỉnh Vĩnh Phúc đáp ứng Nghị quyết số 730/NQ-UBTVQH15
 • Đổi tên Xã Kim Long, Huyện Tam Dương thành Thị trấn Kim Long (Mã 2190505)
 • Đổi tên Xã Tam Hồng, Huyện Yên Lạc thành Thị trấn Tam Hồng (Mã 2190929)
 • Đổi tên Xã Định Trung, Thành phố Vĩnh Yên thành Phường Định Trung (Mã 2190107)
 1. Tờ khai thuế tài nguyên – mẫu 01/TAIN (TT80/2021)
 • Cập nhật tính đúng Số thuế phải nộp cho từng tỉnh trên Phụ lục 01-1/TAIN trong trường hợp nhật tỷ lệ phân bổ trước, sau đó nhập số thuế phải nộp của nhà máy.

Bắt đầu từ ngày 15/04/2023, khi lập hồ sơ khai thuế có liên quan đến nội dung nâng cấp nêu trên, tổ chức, cá nhân nộp thuế sẽ sử dụng các chức năng kê khai tại ứng dụng HTKK 5.0.4 thay cho các phiên bản trước đây.

Tải về phần mềm hỗ trợ kê khai HTKK 5.0.4 mới nhất 2023

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK 5.0.4 mới nhất tại địa chỉ sau: http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Ngày phát hànhPhiên bảnTải bộ cài đặt HTKK
14/04/20235.0.4Tại đây
05/04/20235.0.3Tại đây
10/03/20235.0.2Tại đây
16/02/20225.0.1Tại đây
17/01/20235.0.0Tại đây
31/12/20224.9.9Tại đây
28/12/20224.9.8Tại đây
28/11/20224.9.7Tại đây
11/11/20224.9.6Tại đây
26/10/20224.9.5Tại đây
06/10/20224.9.4Tại đây
06/09/20224.9.3Tại đây
17/08/20224.9.2Tại đây
04/08/20224.9.1Tại đây
14/07/20224.9.0Tại đây
07/07/20224.8.9Tại đây
30/06/20224.8.8Tại đây
22/06/20224.8.7Tại đây
14/06/20224.8.6Tại đây
10/06/20224.8.5Tại đây
31/05/20224.8.4Tại đây
17/05/20224.8.3Tại đây
05/05/20224.8.2Tại đây
26/04/20224.8.1Tại đây
19/04/20224.8.0Tại đây
09/04/20224.7.9Tại đây
02/04/20224.7.8Tại đây
28/03/20224.7.7Tại đây
25/03/20224.7.6Tại đây
23/03/20224.7.5Tại đây
21/03/20224.7.4Tại đây
18/03/20224.7.3Tại đây
23/02/20224.7.2Tại đây
20/02/20224.7.1Tại đây
18/02/20224.7.0Tại đây
17/02/20224.6.9ZIP
15/02/20224.6.8ZIP
26/01/20224.6.7ZIP
19/01/20224.6.6ZIP
03/01/20224.6.5ZIP
01/11/20214.6.0ZIP
05/08/20214.5.9ZIP
30/06/20214.5.8ZIP
24/05/20214.5.7ZIP
02/04/20214.5.6ZIP
25/03/20214.5.5ZIP
19/03/20214.5.4ZIP
12/03/20214.5.3ZIP
19/02/20214.5.2ZIP
02/02/20214.5.1ZIP
08/01/20214.5.0ZIP

Trên đây là chia sẻ về nội dung nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK 5.0.4 mới nhất 2023, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn một số nội dung phát sinh cập nhật phần mềm HTKK phiên bản 5.0.4.

Nếu có thắc mắc nào, bạn hãy để lại bình luận bên dưới. Nếu bạn thấy bài viết hay hãy đánh giá sao và chia sẻ ủng hộ mình nhé.

Chúc các bạn thành công.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

All in one