Hướng dẫn Thuế – Kế toán giúp các bạn nắm bắt được các bước kê khai thuế cũng như xử lý nghiệp vụ kế toán.

Hướng dẫn cách nộp lệ phí môn bài 2024

Hướng dẫn cách nộp lệ phí môn bài 2024, nộp tờ khai thuế môn bài [...]

Hướng dẫn lập thư tra soát theo Thông tư 80

Hướng dẫn lập thư tra soát theo Thông tư 80 online mới nhất. Trong quá [...]

Tra cứu tiểu mục nộp thuế mới nhất

Tra cứu tiểu mục nộp thuế (nội dung kinh tế) mới nhất theo Thông tư [...]

Mã giao dịch điện tử trên tờ khai bổ sung lần 2

Mã giao dịch điện tử trên tờ khai bổ sung lần 2, lần 3,…. để [...]

Hạch toán phạt chậm nộp BHXH

Hạch toán phạt chậm nộp BHXH là định khoản kế toán doanh nghiệp thực hiện [...]

Hạch toán trích khấu hao tài sản cố định

Hạch toán trích khấu hao tài sản cố định là công việc của kế toán [...]

Cách tra cứu tờ khai thuế đã nộp qua mạng mới nhất

Hướng dẫn cách tra cứu tờ khai thuế đã nộp qua mạng trên thuế điện [...]

Mã chương tiểu mục nộp thuế Môn bài mới nhất 2024

Mã chương tiểu mục nộp thuế Môn bài mới nhất 2024

Thủ tục thanh lý tài sản cố định

Thủ tục thanh lý tài sản cố định mới nhất theo thông tư 200 và [...]

Cách xuất hóa đơn vận chuyển theo Thông tư 78

Cách xuất hóa đơn vận chuyển theo Thông tư 78 mới nhất. Sau khi chuyển [...]

1 Các bình luận

Cách xử lý hóa đơn sai sót theo Thông tư 78

Cách xử lý hóa đơn sai sót theo Thông tư 78, Nghị định 123 mới [...]

Cách đăng ký nộp thuế điện tử

Hướng dẫn cách đăng ký nộp thuế điện tử qua mạng mới nhất năm 2022. [...]

Chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Thông tư 78

Hướng dẫn cách chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC và Nghị định 123/2020/NĐ-CP được [...]

Phương pháp hủy hóa đơn điện tử mới nhất 2022

Phương pháp hủy hóa đơn điện tử mới nhất khi chuyển đổi hóa đơn điện [...]

Tra cứu mã số thuế người phụ thuộc online mới nhất

Hướng dẫn cách tra cứu mã số thuế người phụ thuộc online mới nhất giúp [...]

Tra cứu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng mới nhất

Hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (VAT) hợp [...]

Tra cứu mã số thuế cá nhân online mới nhất 2023

Hướng dẫn tra cứu mã số thuế cá nhân online bằng chứng minh nhân dân [...]

Hướng dẫn cách ký file PDF bằng chữ ký số điện tử

Hướng dẫn cách ký file PDF bằng chữ ký số điện tử mới nhất năm [...]

Xe trúng thưởng có phải đóng thuế không ?

Xe trúng thưởng có phải đóng thuế không? Cách tính thuế xe trúng thưởng mới [...]

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng qua mạng

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng qua mạng theo tháng và quý [...]

Hướng dẫn xuất hóa đơn hàng biếu tặng

Hướng dẫn xuất hóa đơn hàng biếu tặng mới nhất. Trong quá trình hoạt động [...]

Hướng dẫn gửi câu hỏi tới cơ quan thuế qua mạng

Hướng dẫn gửi câu hỏi tới cơ quan thuế qua mạng