Hướng dẫn cách nộp lệ phí môn bài 2024

Hướng dẫn cách nộp lệ phí môn bài 2024, nộp tờ khai thuế môn bài 2024

Thủ tục xin cấp lại Giấy phép kinh doanh online

Thủ tục xin cấp lại Giấy phép kinh doanh online

Hướng dẫn lập thư tra soát theo Thông tư 80

Hướng dẫn lập thư tra soát theo Thông tư 80 online mới nhất. Trong quá trình nộp thuế cho doanh nghiệp do nhầm lẫn vì nhiều lý do chu quan và khách quan nên kế toán đã nộp chưa đúng thông tin Cơ quan quản lý thu, tiểu mục, nội [...]

Cách scan tài liệu bằng điện thoại Samsung

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách scan tài liệu bằng điện thoại Samsung. Đây là một cách rất tiện lợi và nhanh chóng để scan các tài liệu cần thiết, mà không cần phải sử dụng máy scan chuyên dụng và đặt biệt hoàn toàn [...]

Tra cứu tiểu mục nộp thuế mới nhất

Tra cứu tiểu mục nộp thuế (nội dung kinh tế) mới nhất theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Cách tra cứu tiểu mục nộp thuế mới nhất PHỤ LỤC III DANH MỤC MÃ MỤC, TIỂU MỤC(Kèm theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 [...]

Thủ tục xin cấp lại Giấy phép kinh doanh online

Thủ tục xin cấp lại Giấy phép kinh doanh online

Cách scan tài liệu bằng điện thoại Samsung

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách scan tài liệu bằng [...]

Thủ tục thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH 2 thành viên

Bài viết này Tư Vấn DNl sẽ hướng dẫn các bạn thực hiện thủ tục [...]

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên tương [...]

Bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty Cổ phần

Thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty Cổ phần tương tự như [...]

Thay đổi người đứng đầu địa điểm kinh doanh

Thủ tục thay đổi người đứng đầu địa điểm kinh doanh tại Phòng đăng ký [...]

Thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện

Thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện có thể là một quá trình [...]

Thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện

Thủ tục thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện cùng quận và khác quận [...]

Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp online

Hướng dẫn nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp online mới nhất 2023 của Tư [...]

Hướng dẫn bổ sung ngành nghề kinh doanh qua mạng

Hướng dẫn bổ sung ngành nghề kinh doanh qua mạng mới nhất.

Nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh qua mạng

Nộp hồ sơ tạm ngừng kinh doanh qua mạng mới nhất 2024. Phí dịch vụ [...]

1 Các bình luận

Cách đăng ký giấy phép kinh doanh online

Hướng dẫn cách đăng ký giấy phép kinh doanh online mới nhất

Thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh qua mạng

Hướng dẫn thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh qua mạng mới nhất 2021 [...]

Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh qua mạng mới nhất

Hướng dẫn đăng ký hộ kinh doanh qua mạng 2023 mới nhất. Đăng ký hộ [...]

Tra cứu thông tin doanh nghiệp qua mạng

Hướng dẫn cách tra cứu thông tin doanh nghiệp qua mang mới nhất năm 2021

Tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện mới nhất

Hướng dẫn cách tra cứu ngành nghề kinh doanh có điều kiện mới nhất. Danh [...]

2 Các bình luận

Hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp năm 2024

Hồ sơ, trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp mới nhất năm 2024 theo [...]

Hướng dẫn rút hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử (online) mới nhất

Hướng dẫn rút hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử mới nhất [...]

2 Các bình luận

Hướng dẫn cách nộp lệ phí môn bài 2024

Hướng dẫn cách nộp lệ phí môn bài 2024, nộp tờ khai thuế môn bài [...]

Hướng dẫn lập thư tra soát theo Thông tư 80

Hướng dẫn lập thư tra soát theo Thông tư 80 online mới nhất. Trong quá [...]

Tra cứu tiểu mục nộp thuế mới nhất

Tra cứu tiểu mục nộp thuế (nội dung kinh tế) mới nhất theo Thông tư [...]

Mã giao dịch điện tử trên tờ khai bổ sung lần 2

Mã giao dịch điện tử trên tờ khai bổ sung lần 2, lần 3,…. để [...]

Hạch toán phạt chậm nộp BHXH

Hạch toán phạt chậm nộp BHXH là định khoản kế toán doanh nghiệp thực hiện [...]

Hạch toán trích khấu hao tài sản cố định

Hạch toán trích khấu hao tài sản cố định là công việc của kế toán [...]

Cách tra cứu tờ khai thuế đã nộp qua mạng mới nhất

Hướng dẫn cách tra cứu tờ khai thuế đã nộp qua mạng trên thuế điện [...]

Mã chương tiểu mục nộp thuế Môn bài mới nhất

Mã chương tiểu mục nộp thuế Môn bài mới nhất 2024

Thủ tục thanh lý tài sản cố định

Thủ tục thanh lý tài sản cố định mới nhất theo thông tư 200 và [...]

Cách xuất hóa đơn vận chuyển theo Thông tư 78

Cách xuất hóa đơn vận chuyển theo Thông tư 78 mới nhất. Sau khi chuyển [...]

1 Các bình luận

Cách xử lý hóa đơn sai sót theo Thông tư 78

Cách xử lý hóa đơn sai sót theo Thông tư 78, Nghị định 123 mới [...]

Cách đăng ký nộp thuế điện tử

Hướng dẫn cách đăng ký nộp thuế điện tử qua mạng mới nhất năm 2022. [...]

Chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Thông tư 78

Hướng dẫn cách chuyển đổi hóa đơn điện tử theo Thông tư 78/2021/TT-BTC và Nghị định 123/2020/NĐ-CP được [...]

Phương pháp hủy hóa đơn điện tử mới nhất

Phương pháp hủy hóa đơn điện tử mới nhất khi chuyển đổi hóa đơn điện [...]

Tra cứu mã số thuế người phụ thuộc online mới nhất

Hướng dẫn cách tra cứu mã số thuế người phụ thuộc online mới nhất giúp [...]

Tra cứu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng mới nhất

Hướng dẫn cách tra cứu hóa đơn điện tử giá trị gia tăng (VAT) hợp [...]

Tra cứu mã số thuế cá nhân online mới nhất

Hướng dẫn tra cứu mã số thuế cá nhân online bằng chứng minh nhân dân [...]

Hướng dẫn cách ký file PDF bằng chữ ký số điện tử

Hướng dẫn cách ký file PDF bằng chữ ký số điện tử mới nhất năm [...]

Xe trúng thưởng có phải đóng thuế không ?

Xe trúng thưởng có phải đóng thuế không? Cách tính thuế xe trúng thưởng mới [...]

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng qua mạng

Hướng dẫn kê khai thuế giá trị gia tăng qua mạng theo tháng và quý [...]

Hướng dẫn xuất hóa đơn hàng biếu tặng

Hướng dẫn xuất hóa đơn hàng biếu tặng mới nhất. Trong quá trình hoạt động [...]

Hướng dẫn gửi câu hỏi tới cơ quan thuế qua mạng

Hướng dẫn gửi câu hỏi tới cơ quan thuế qua mạng

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất

Hướng dẫn lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn mới nhất. Do nhiều [...]

Hướng dẫn kê khai thuế và sử dụng hóa đơn chi nhánh khác tỉnh năm 2022

Hướng dẫn kê khai thuế và sử dụng hóa đơn chi nhánh khác tỉnh.

Hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn mới nhất

Hướng dẫn cách kê khai thuế TNCN từ chuyển nhượng vốn, chứng khoán mới nhất [...]

Hướng dẫn gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua mạng

Hướng dẫn gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất qua mạng năm 2021 mới [...]

Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính năm 2024

Hướng dẫn nộp báo cáo tài chính qua mạng mới nhất 2024. thời hạn kê [...]

2 Các bình luận

Trình tự, thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Trình tự, thủ tục hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động mới nhất [...]

Hướng dẫn cách nhận mã OTP mật khẩu VssID qua Email thay cho số điện thoại trên máy tính

Hướng dẫn cách nhận mã OTP mật khẩu VssID qua Email thay cho số điện [...]

12 Các bình luận

Cách tự hủy tài khoản VssID không cần liên hệ cơ quan BHXH

Cách tự hủy tài khoản VssID không cần liên hệ cơ quan BHXH mới nhất [...]

Cách lấy lại mật khẩu VssID nhanh nhất

Cách lấy lại mật khẩu VssID mới nhất 2021.

1 Các bình luận

Hướng dẫn cách tra cứu thông tin hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP

Hướng dẫn cách tra cứu thông tin hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP. Công [...]

56 Các bình luận

Hướng dẫn cách tra cứu thời gian sử dụng thẻ BHYT

Tra cứu giá trị sử dụng của thẻ BHYT qua ứng dụng VssID, bằng tin [...]

Hướng dẫn cách nộp hồ sơ 600M mới nhất

Hướng dẫn cách nộp hồ sơ 600MG qua Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm [...]

2 cách nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp online tại nhà để nhận tiền trợ cấp Covid mới nhất

Hướng dẫn 2 cách nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp online tại nhà nhận [...]

Doanh nghiệp nộp hồ sơ nhận tiền hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 (PGNHS 600L)

Doanh nghiệp nộp hồ sơ nhận tiền hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm thất [...]

2 Các bình luận

Hướng dẫn cách đăng ký nhận tiền hỗ trợ bằng VssID từ Quỹ BHTN

Hướng dẫn cách đăng ký nhận tiền hỗ trợ bằng VssID từ Quỹ BHTN mới [...]

65 Các bình luận

Mã các ngân hàng để đăng ký nhận tiền hỗ trợ Covid-19 từ Quỹ BHTN

Mã các ngân hàng để đăng ký nhận tiền hỗ trợ Covid-19 từ Quỹ BHTN

10 Các bình luận

Đăng ký nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN online qua Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam

Hướng dẫn cách đăng ký nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN online qua Cổng [...]

13 Các bình luận

Thủ tục hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Hướng dẫn thủ tục hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người [...]

Hướng dẫn cách nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người mắc Covid 19

Hướng dẫn cách nộp hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người mắc [...]

Cách nộp online hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp Bình Dương

Hướng dẫn Cách nộp online hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp Bình Dương mới nhất [...]

7 Các bình luận

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp qua mạng

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp qua mạng sẽ được triển khai trên Công [...]

Hướng dẫn tra cứu kết quả đóng bảo hiểm (BHXH, BHYT, BHTN) cho doanh nghiệp (Mẫu C12-TS)

Hướng dẫn tra cứu kết quả đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y [...]

4 Các bình luận

Cách nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp tại Đồng Nai

Hướng dẫn cách nộp hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp tại Đồng Nai mới nhất [...]

10 Các bình luận

Nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp online

Hướng dẫn cách nộp hồ sơ trợ cấp thất nghiệp online qua zalo và email [...]

Thủ tục nhận BHXH 1 lần khi ra nước ngoài định cư

Hướng dẫn thủ tục nhận BHXH 1 lần khi ra nước ngoài định cư mới [...]

Hướng dẫn làm thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng

Hướng dẫn làm thông báo tìm kiếm việc làm hằng tháng để nhận trợ cấp [...]

Hướng dẫn nộp mẫu xác nhận hưởng trợ cấp do tạm hoãn HĐLĐ nghỉ không lương

Hướng dẫn nộp mẫu xác nhận hưởng trợ cấp do tạm hoãn HĐLĐ nghỉ không [...]

1 Các bình luận

Hướng dẫn tra cứu mã thẻ BHYT

Hướng dẫn tra cứu mã thẻ BHYT mới nhất, hiện nay để tra cứu mã [...]

Gia hạn thẻ BHYT tại nhà

Hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT tại nhà CÁCH 2. Thực hiện thông qua Cổng [...]

Hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch điện tử cho người chưa thành niên

Hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch điện tử cho người chưa thành niên

Hướng dẫn nộp hồ sơ lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp

Hướng dẫn nộp hồ sơ lĩnh thay các chế độ BHXH, trợ cấp thất nghiệp [...]

Thủ tục chuyển nơi đóng BHXH cho doanh nghiệp mới nhất năm

Thủ tục chuyển nơi đóng BHXH cho doanh nghiệp mới nhất năm 2021. Thủ tục [...]

Thủ tục hưởng BHXH 1 lần mới nhất

Hướng dẫn nộp hồ sơ, thủ tục hưởng BHXH 1 lần mới nhất 2022. Mời [...]

1 Các bình luận

Hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp qua bưu điện mới nhất

Hướng dẫn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp qua bưu điện mới nhất [...]

2 Các bình luận

Hướng dẫn tra cứu mã số BHXH mới nhất

Hướng dẫn tra cứu mã số BHXH mới nhất 2021

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội và cách nộp hồ sơ chốt BHXH mới nhất

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội và cách nộp hồ sơ chốt BHXH [...]

Đánh giá bài viết