Mã chương nộp thuế TNCN

Mã chương nộp thuế TNCN áp dụng cho cá nhân, tổ chức mới nhất ban hành theo Thông tư số 324/2016/TT-BTC ngày 21 /12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Theo đó, mã chương nộp thuế TNCN được phân thành 10 mã, tương ứng với 10 loại hình thu nhập chịu thuế TNCN. Dưới đây là bảng mã chương nộp thuế TNCN và tiểu mục nộp thuế thu nhập cá nhân:

Mã chương nộp thuế TNCN

Mã chương thuộc cấp huyệnTên
754Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh
755Doanh nghiệp tư nhân
756Hợp tác xã
757Hộ gia đình, cá nhân
758Các đơn vị kinh tế hỗn hợp có vốn nhà nước trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ
759Các đơn vị có vốn nhà nước chiếm từ 50% vốn điều lệ trở xuống
760Các quan hệ khác của ngân sách
799Các đơn vị khác
mã chương nộp thuế TNCN
Mã chương nộp thuế TNCN mới nhất

Tiểu mục nộp thuế TNCN

Mã số MụcMã số Tiểu MụcThuế thu nhập cá nhân
10001001Thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công.
1003Thuế thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của cá nhân
1004Thuế thu nhập từ đầu tư vốn của cá nhân
1005Thuế thu nhập từ chuyển nhượng vốn (không gồm chuyển nhượng chứng khoán)
1006Thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản nhận thừa kế và nhận quà tặng là bất động sản
1007Thuế thu nhập từ trúng thưởng
1008Thuế thu nhập từ bản quyền, nhượng quyền thương mại
1012Thuế thu nhập từ thừa kế, quà biếu, quà tặng khác trừ bất động sản
1014Thuế thu nhập từ hoạt động cho thuê tài sản
1015Thuế thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán
1049Thuế thu nhập cá nhân khác

Tổ chức, cá nhân nộp thuế thu nhập cá nhân có trách nhiệm ghi mã chương nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công đúng trên tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Trường hợp ghi sai mã chương nộp thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế có thể thực hiện khai bổ sung tờ khai thuế thu nhập cá nhân để điều chỉnh lại.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về mã chương nộp thuế thu nhập cá nhân, vui lòng liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn.

Mã chương 757 tiểu mục 1001?

Mã chương 757 tiểu mục 1001 áp dụng cho Hộ kinh doanh, cá nhân ghi vào giấy nộp tiền thuế thu nhập từ tiền lương, tiền công của người lao động.

Mã chương nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công?

Mã chương nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công là 754: Kinh tế hỗn hợp ngoài quốc doanh; 755: Doanh nghiệp tư nhân; 756: Hợp tác xã; 757: Hộ gia đình, cá nhân

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *