Mã CPC 863 Dịch vụ thuế

Căn cứ pháp lý mã CPC 863

  • WTO, FTAs, AFAS
  • Luật Quản lý thuế số 78/20 29/11/2006

Điều kiện mã CPC 863 Dịch vụ thuế

  1. WTO, FTAs, AFAS: Không hạn chế.
  2. Pháp luật Việt Nam: tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế phải là doanh nghiệp

Chi tiết mã CPC 863 Dịch vụ thuế

Mã CPC 86301 Dịch vụ tư vấn và hoạch định thuế kinh doanh

Dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp về việc làm cách nào có thể xử lý công việc của họ nhằm giảm thiểu tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lợi nhuận của họ thông qua việc tận dụng tất cả các quyền lợi mà luật pháp cho phép.

Ngoại trừ: Các dịch vụ tư vấn tương tự nhưng bao gồm dịch vụ chuẩn bị hoặc rà soát các khoản thu nhập và báo cáo khác nhau cho khách hàng được liệt kê tại tiểu mục 86302 (dịch vụ chuẩn bị và rà soát thuế kinh doanh).

Mã CPC 863 Dịch vụ thuế
Mã CPC 863 Dịch vụ thuế

Mã CPC 86302 Dịch vụ chuẩn bị và rà soát thuế kinh doanh

Các dịch vụ bao gồm việc chuẩn bị, rà soát cho các doanh nghiệp các khoản thu nhập và báo cáo cần thiết để tuân thủ với luật và quy định về thuế thu nhập và bảo vệ các kết quả này nếu như cơ quan thuế yêu cầu chứng minh. Dịch vụ này có thể bao gồm cả việc hoạch định và kiểm soát thuế.

Mã CPC 86303 Dịch vụ chuẩn bị và rà soát thuế kinh doanh cho cá nhân

Các dịch vụ bao gồm tư vấn cho các cá nhân về các biện pháp để giảm thiểu tác động của thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lợi nhuận của họ thông qua việc tận dụng tất cả các quyền lợi mà luật pháp cho phép và/hoặc chuẩn bị các khoản hoàn thuế và báo cáo cần có để tuân thủ với luật và quy định về thuế.

Mã CPC 86309 Các dịch vụ liên quan tới thuế khác

Các dịch vụ bao gồm hỗ trợ doanh nghiệp trong việc hoạch định và kiểm soát thuế thu nhập và chuẩn bị tất cả các văn bản mà pháp luật yêu cầu.

XIN LƯU Ý: Nội dung và các văn bản được trích dẫn trong bài viết có thể đã được thay đổi, cập nhật hoặc hết hiệu lực tại thời điểm các bạn xem bài viết. Để có được thông tin đầy đủ và chính xác nhất, các bạn vui lòng liên hệ Tư Vấn DNL để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.


5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *