Mã ngành 8560 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Mã ngành 8560 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục mới nhất theo Quyết định 27. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 8560, mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành nghề dịch vụ hỗ trợ giáo dục ” của Tư Vấn DNL để hiểu rõ hơn.

Mã ngành 8560 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Mã ngành 8560 thuộc Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ngành nghề kinh doanh, bao gồm các mã ngành chi tiết như sau:

Mã ngành 8560Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Ma nganh 8560 Dich vu ho tro giao duc
Mã ngành 8560 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Một số lưu ý khi chọn Mã ngành 8560 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Nhóm này gồm:

– Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy:

+ Tư vấn giáo dục,

+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,

+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,

+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,

+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

Loại trừ: Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm về khoa học xã hội và nhân văn được phân vào nhóm 722 (Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn).

Tham khảo mã ngành dịch vụ hỗ trợ giáo dục đã đăng ký thành công

Trường hợp 1: Tổng hợp

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
8560Dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Trường hợp 2: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
8560Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Cố vấn về giáo dục

Trường hợp 3: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
8560Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: -Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục, -Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục, -Dịch vụ kiểm tra giáo dục, -Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

Trường hợp 4: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
8560Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: tư vấn giáo dục

Trường hợp 5: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
8560Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Trường hợp 6: chi tiết

MÃ NGÀNHTÊN NGÀNH
8560Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
Chi tiết: Việc cung cấp các dịch vụ không phải dạy học mà là hỗ trợ cho hệ thống hoặc quá trình giảng dạy:
+ Tư vấn giáo dục,
+ Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục,
+ Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục,
+ Dịch vụ kiểm tra giáo dục,
+ Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.

Hồ sơ, thủ tục & điều kiện kinh doanh dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Hồ sơ đăng ký ngành dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Để tiến hành đăng ký kinh doanh dịch vụ hỗ trợ giáo dục, các bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau:

1. Trường hợp đăng ký thành lập mới công kinh doanh dịch vụ hỗ trợ giáo dục

 • Giấy đề nghị đăng ký mở công ty kinh doanh dịch vụ hỗ trợ giáo dục
 • Dự thảo Điều lệ công ty dịch vụ hỗ trợ giáo dục do chủ sở hữu/ thành viên/ cổ đông ký
 • Danh sách thành viên góp vốn đối với công ty TNHH 2TV trở lên; Danh sách cổ đông sáng lập đối với Công ty Cổ phần
 • Bản sao y công chứng giấy tờ cá nhân của Giám đốc và chủ sở hữu/ thành viên/ Cổ đông công ty
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ (Nếu không phải Giám đốc trực tiếp nộp)
 • Bản sao y công chứng giấy tờ cá nhân của người được ủy quyền

2. Trường hợp đăng ký bổ sung ngành kinh doanh dịch vụ hỗ trợ giáo dục

 • Thông báo bổ sung ngành kinh doanh dịch vụ hỗ trợ giáo dục do đại diện pháp luật công ty ký.
 • Quyết định bổ sung ngành hỗ trợ giáo dục
 • Biên bản họp bổ sung ngành đối với Công ty 2 thành viên / Công ty Cổ phần
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ (Nếu không phải Giám đốc trực tiếp nộp)
 • Bản sao y công chứng giấy tờ cá nhân của người được ủy quyền

Thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Thủ tục đăng ký kinh doanh dịch vụ hỗ trợ giáo dục bao gồm các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Doanh nghiệp hoặc người nộp hồ sơ chuẩn bị một bộ hồ sơ thành lập doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hỗ trợ giáo dục theo quy định hiện hành.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị 01 bộ hồ sơ có đầy đủ chữ ký hợp lệ, các bạn có thể tiến hành nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch & đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Hoặc tiến hành nộp hồ sơ quan mạng thông qua Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)

Sau khi nộp hồ sơ đang ký doanh nghiệp hỗ trợ giáo dục bạn sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh cấp biên nhận đã nộp hồ sơ hẹn ngày nhận kết quả.

Bước 3: Nhận kết quả

Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ hợp lệ, chuyên viên Sở sẽ xem xét và kiểm tra hồ sơ:

 • Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ sẽ nhận được thông báo điều chỉnh bổ sung nhưng nội dung chưa đúng.

Điều kiện kinh doanh dịch vụ hỗ trợ giáo dục

Để thành lập công ty hỗ trợ giáo dục, bạn cần đáp ứng một số điều kiện cơ bản theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan. Dưới đây là chi tiết một số điều kiện cần thiết như sau:

 • Điều kiện về chủ thể thành lập
 • Điều kiện về tên doanh nghiệp
 • Điều kiện về địa chỉ trụ sở chính
 • ĐIều kiện về ngành nghề kinh doanh
 • Điều kiện về người đại diện pháp luật của doanh nghiệp
 • Điều kiện về vốn điều lệ công ty
 • Điều kiện về số lượng thành viên/ cổ đông công ty
 • Ngoài ra, kinh doanh dịch vụ hỗ trợ giáo dục cần phải tuân thu các quy định của pháp luật về giáo dục, đào tạo.

Dịch vụ đăng ký ngành nghề kinh doanh của Tư Vấn DNL

Nhiệm vụ của DNL khi bổ sung ngành kinh doanh

 • Tư vấn miễn phí, soạn thảo hồ sơ ngành nghề kinh doanh theo đúng quy định.
 • Đại diện khách hàng đến Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư để nộp hồ sơ.
 • Thời gian thay đổi giấy phép kinh doanh từ 03 – 05 ngày kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.
 • Trả kết quả thay đổi giấy ngành nghề kinh doanh tận nơi cho khách hàng

Cam kết trong dịch vụ làm giấy phép kinh doanh của Tư Vấn DNL

 • Sẽ không phát sinh những chi phí liên quan khác
 • Hỗ trợ tư vấn ngành nghề miễn phí, tận tình
 • Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm được nhiều thời gian.
 • Giao giấy xác nhận ngành nghề kinh doanh mới miễn phí tận nhà.
 • Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KH&ĐT cũng KHÔNG cần đi công chứng ủy quyền.
 • Tư vấn các thủ tục sau khi thay đổi ngành nghề kinh doanh
Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tư Vấn DNL
Dịch vụ bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tư Vấn DNL

Ngoài dịch vụ bổ sung mã ngành nghề kinh doanh, Tư Vấn DNL còn cung cấp dịch vụ thành lập công ty, thành lập chi nhánh, thành lập văn phòng, thành lập địa điểm kinh doanh. Và cung cấp các dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh khác bao gồm: thay đổi tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, đại diện pháp luật, thay đổi vốn điều lệ (tăng, giảm vốn hoặc thay đổi cơ cấu góp vốn), chuyển loại hình doanh nghiệp, thay đổi thành viên công ty,…

Trên đây là chia sẻ về mã ngành 8560 Dịch vụ hỗ trợ giáo dục mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về Mã ngành dịch vụ hỗ trợ giáo dục khi đăng ký thành lập doanh nghiệp hoặc cần bổ sung ngành nghề kinh doanh. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Bạn cần tư vấn thêm?

Đừng ngần ngại cho chúng tôi biết bạn cần gì? Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn

0949883779 Đăng ký tư vấn

Tìm kiếm có liên quan

Điều kiện kinh doanh dịch vụ hỗ trợ giáo dụcDịch vụ hỗ trợ giáo dục có chịu thuế GTGT không
Mã ngành kinh doanh thiết bị giáo dụcMã ngành 8559 có điều kiện không
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục CPCTư vấn du học thuộc mã ngành nào
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục là gì?Mã ngành nghề kinh doanh giáo dục

5/5 - (2 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *