Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên mới nhất

Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên mới nhất theo điều 150 Luật doanh nghiệp 2020. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu biên bản họp hội đồng thành viên công ty TNHH mới nhất tại Tư Vấn DNL.

Nội dung Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên mới nhất

Mẫu tham khảo

(Lưu ý:

Doanh nghiệp chọn và kê khai tương ứng với nội dung thay đổi.

– Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi thông qua Biên bản họp.

– Doanh nghiệp tham khảo nội dung chủ yếu của Biên bản họp Hội đồng thành viên quy định tại Điều 60 Luật Doanh nghiệp năm 2020)

TÊN DOANH NGHIỆP  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …/BB-HĐTVThành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Về việc thay đổi … …

Công ty TNHH …, mã số doanh nghiệp: …, địa chỉ trụ sở chính: … … tiến hành họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi … theo chương trình như sau:

– Thời gian bắt đầu: vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

– Địa điểm họp: địa chỉ số … … …

– Thành phần tham dự:

1. Ông/Bà … … … – Chủ tịch Hội đồng thành viên

Sở hữu phần vốn góp … đồng, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

Giấy chứng nhận phần vốn góp số …, cấp ngày … tháng … năm …

2. Ông/Bà … … …  – thành viên

Sở hữu phần vốn góp … đồng, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

Giấy chứng nhận phần vốn góp số …, cấp ngày … tháng … năm …

3. Ông/Bà … … …  – thành viên

Sở hữu phần vốn góp … đồng, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

Giấy chứng nhận phần vốn góp số …, cấp ngày … tháng … năm …

– Vắng mặt: 0

– Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà … … …

– Người ghi biên bản: Ông/Bà … … …

Ông/Bà … (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố việc triệu tập họp Hội đồng thành viên, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên.

Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên
Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên

A. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng thành viên lấy ý kiến của các thành viên dự họp về việc:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Thay đổi tên công ty từ … … thành tên công ty như sau:

– Tên công ty viết bằng tiếng Việt: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi)

– Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi, nếu có thay đổi)

– Tên công ty viết tắt: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi, nếu có thay đổi)

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty từ … … (ghi địa chỉ cũ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) đến địa chỉ … … (ghi địa chỉ dự định chuyển đến

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ ông/bà …… (ghi tên người đại diện pháp luật cũ) – chức danh: … … sang người đại diện theo pháp luật mới là ông/bà … … (ghi tên người đại diện pháp luật dự kiến thay đổi) – chức danh: … …

Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: … … …    Giới tính: … … …

Chức danh: … … … 

Sinh ngày: … …                  Dân tộc: … …                Quốc tịch: … …

Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/…

Số giấy tờ pháp lý: … …               Ngày cấp: … …    Nơi cấp: … …

Địa chỉ thường trú: … … …

Địa chỉ liên lạc: … …

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

(trong trường hợp tăng vốn điều lệ)

Thay đổi vốn điều lệ của công ty như sau:

Tăng vốn điều lệ của công ty từ … đồng lên … đồng, và tiếp nhận thành viên mới (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới)

Hình thức tăng vốn: … … …

Trong đó:

– Ông/bà … …  góp thêm … đồng

– Ông/bà … …  góp thêm … đồng

– Ông/bà … …  (thành viên mới) góp thêm … đồng (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới)

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STTTài sản góp vốnGiá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ               (bằng số, VNĐ)Tỷ lệ (%)
1Đồng Việt Nam  
2Ngoại tệ tự do chuyển đổi  
3Vàng  
4Quyền sử dụng đất  
5Quyền sở hữu trí tuệ  
6Các tài sản khác  
Tổng số  

Cơ cấu góp vốn sau khi thay đổi:

– Ông/bà … …  sở hữu … đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

– Ông/bà … …  sở hữu … đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

– Ông/bà … …  sở hữu … đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

(trong trường hợp giảm vốn điều lệ)

Thay đổi vốn điều lệ của công ty như sau:

Giảm vốn điều lệ của công ty từ … đồng xuống … đồng.

Hình thức giảm vốn: … … …

Sau khi giảm vốn, doanh nghiệp bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.

Trong đó:

– Ông/bà … …  giảm … đồng

– Ông/bà … …  giảm … đồng

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STTTài sản góp vốnGiá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ  (bằng số, VNĐ)Tỷ lệ (%)
1Đồng Việt Nam  
2Ngoại tệ tự do chuyển đổi  
3Vàng  
4Quyền sử dụng đất  
5Quyền sở hữu trí tuệ  
6Các tài sản khác  
Tổng số  

Cơ cấu góp vốn sau khi thay đổi:

– Ông/bà … …  sở hữu … đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

– Ông/bà … …  sở hữu … đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

– Ông/bà … …  sở hữu … đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

Thay đổi ngành nghề của công ty như sau:

– Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau: … … … (ghi ngành dự kiến bổ sung)

– Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau: … … …  (ghi ngành dự kiến giảm)

– Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau: … … …  (ghi ngành dự kiến sửa đổi chi tiết)

B. Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp:

– Hoàn toàn đồng ý với việc thay đổi … … tại mục A nêu trên.

C. Biểu quyết:

– Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: … phiếu

– Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: … phiếu

– Tổng số phiếu tán thành: … phiếu

– Tổng số phiếu không tán thành: … phiếu

– Tổng số phiếu không có ý kiến: … phiếu

D. Hội đồng thành viên quyết định:

– Thông qua việc thay đổi … tại mục A nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

– Giao cho ông/bà … (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc … giờ … phút cùng ngày.

Người ghi biên bản
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ tọa cuộc họp
(Ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên mới nhất

Dịch vụ thay đổi nội dung kinh doanh của Tư Vấn DNL

Dich vu thay doi giay phep kinh doanh tphcm
Dich vu thay doi giay phep kinh doanh tphcm

Nếu Quý khách hàng còn bất kỳ thắc mắc nào liên quan thủ tục thay đổi nội dung kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên thì đừng ngần ngại mà hãy gọi ngay đến Hotline của chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn miễn phí và sử dụng dịch vụ nhé. Cùng với kinh nghiệm hơn 10 năm tư vấn dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh. Chúng tôi cam kết mang lại chất lượng dịch vụ uy tín nhất đến quý khách.

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty, doanh nghiệp – [500.000đ]

Dịch vụ thay đổi vốn điều lệ công ty trọn gói uy tín, hoàn thành [...]

Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty, doanh nghiệp – [500.000đ]

Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty trọn gói giá rẻ chỉ từ 500.000đ, [...]

Dịch vụ thay đổi tên công ty, doanh nghiệp – [500.000đ]

Dịch vụ thay đổi tên công ty trọn gói chỉ 500.000đ, hoàn thành trong vòng [...]

Dịch vụ thay đổi đại diện pháp luật (giám đốc) công ty – [500K]

Dịch vụ thay đổi đại diện pháp luật (giám đốc) công ty trọn gói giá [...]

Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh – Chỉ từ 500.000đ

Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh trọn gói giá rẻ mới nhất thực [...]

Trên đây là chia sẻ về Mẫu biên bản họp Hội đồng thành viên mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu biên bản họp công ty TNHH 2 thành viên mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

4.9/5 - (16 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *