Mẫu giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân là mẫu giấy được lập ra để ủy quyền cho người khác về việc giải quyết công việc. Mẫu ủy quyền nêu rõ người được ủy quyền, nội dung ủy quyền… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy ủy quyền cá nhân mới nhất bên dưới.

Nội dung mẫu giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

  • Căn cứ vào Bộ luật Dân sự 2015
  • Căn cứ vào nhu cầu của các bên

Hôm nay, ngày ….. tháng …. năm .., tại …………………………………………………..

Chúng tôi gồm:

– Ông: (1) …………………………….. Sinh năm: ………………..                                       

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ……………. cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………

– Cùng vợ là bà:  ………………………….. Sinh năm:………….                               

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ……………… cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………….

Bằng Giấy ủy quyền này, chúng tôi ủy quyền cho:

Ông/bà:  ………………………….. Sinh năm:………..                                       

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………….. do ………………. cấp ngày…./…../…………

Hộ khẩu thường trú: ……………………………………………………………………………

mẫu giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân mới nhất
mẫu giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân mới nhất

I. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Điều 1. Căn cứ ủy quyền (2) ………… …………. ……………. …………………….. ………….. …………………. ………………. ………………. ………………. …………….. …………….. …………. …. ……….. …………… ………………. …………….. …………… …………… ……………. …………

Vì lý do công việc nên nay chúng tôi ủy quyền cho ông/bà ………………….…. có số CMND/CCCD/Hộ chiếu và hộ khẩu thường trú như trên thực hiện các công việc sau:

Điều 2. Phạm vi ủy quyền

– Ông/bà …………… được quyền thay mặt và đại diện cho chúng tôi (3)

……………………… ………………… ……………………….. …………………………… ……………………………….. ……………………….. ……………………….. ……………………. …………. …………………. ………………. ……………. …………………… ………………… ……………………….. ……………… …………..

– Trong phạm vi uỷ quyền, ông/bà ………. được thay mặt chúng tôi lập, ký tên vào tất cả các loại giấy tờ liên quan phục vụ cho việc thực hiện công việc được ủy quyền, được đóng các loại thuế, phí, lệ phí, thực hiện các quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật liên quan đến nội dung uỷ quyền này.

Điều 3. Thù lao ủy quyền Giấy ủy quyền này (4)…… thù lao.

Điều 4. Thời hạn ủy quyền

Kể từ ngày Giấy ủy quyền này được ký cho đến khi ông/bà …………… thực hiện xong công việc được ủy quyền nêu trên hoặc khi Giấy uỷ quyền này hết hiệu lực theo quy định của pháp luật.

II. CAM KẾT CỦA NHỮNG NGƯỜI ỦY QUYỀN

– Chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi công việc do ông ………………… nhân danh chúng tôi thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Chúng tôi đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền này.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

– Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành..….bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ…… bản chịu trách nhiệm thi hành./.

Giấy ủy quyền này được lập thành …. Bản chính, mỗi bên giữ … bản chính.

Người ủy quyền 

 (ký, ghi rõ họ tên)  

————–

Ghi chú:

(1) Ghi rõ thông tin về người ủy quyền và người được ủy quyền gồm: Họ và tên, năm sinh, số CMND/hộ chiếu/CCCD, cơ quan cấp, ngày tháng năm cấp kèm địa chỉ liên hệ.

(2) Những căn cứ pháp lý liên quan đến nội dung của công việc được đề cập đến trong giấy ủy quyền.

(3) Mục này ghi rõ nội dung cũng như phạm vi ủy quyền.

(4) Nếu Giấy ủy quyền có thù lao thì ghi rõ số tiền thù lao. 

Tải mẫu giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân

BIỂU MẪU

Mẫu mẫu giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân mới nhất

Trên đây là chia sẻ về mẫu giấy ủy quyền cá nhân cho cá nhân mới nhất để bạn có thể tự mình thực hiện các thủ tục. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn về thủ tục ủy quyền cho cá nhân vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *