Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết và tải về mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng làm việc mới nhất hiện nay.

Nội dung mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất
quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất
CÔNG TY TNHH MOCONGTY.NET
Số:_/20…/QĐ-…..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*** 
TPHCM, ngày ……..tháng…….. năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chấm dứt hợp đồng lao động
——————–
            GIÁM ĐỐC/TỔNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH MOCONGTY.NET

– Căn cứ Bộ Luật Lao động nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được sửa đổi, bổ sung năm 20….;
– Căn cứ Hợp đồng lao động số …………………………………….;
– Căn cứ Quyết định ……………………………………………………..;
– Căn cứ Quyết định xử lý vi phạm/bản án số của ………, đối với Ông/ Bà…………………;
– Theo đề nghị của Phòng Tổ chức & Nhân sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay chấm dứt hợp đồng lao động với Ông/ Bà…………………, là cán bộ/công nhân viên thuộc phòng:…………………………………………………. ………………………………………………..
Lý do: (Bị xử lý vi phạm hoặc bị kết án theo quyết định của tòa án, theo đơn xin nghỉ việc; hết thời gian theo Hợp đồng lao động đã ký mà không gia hạn…) ……….. …………………..

Kể từ ngày ___/___/___
Điều 2: Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông (bà)…………………… được chi trả tính đến ngày chấm dứt hợp đồng lao động.
Điều 3: Các Ông (bà)…………………… Trưởng phòng Tổ chức & Nhân sự, trưởng các Phòng Ban liên quan và Ông/ Bà………………… căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:
– Cá nhân Ông/ Bà…………………;
– Công đoàn Công ty;
– Phòng TC & NS;
– P21 (Đăng tin);
– Lưu VP
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP
GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
………………………….

Tải về mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất

Trên đây là chia sẻ về Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về quyết định chấm dứt hợp đồng của nhân viên làm việc có thời hạn và không có thời hạn mới nhất.

Bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ.

Nếu bạn thấy bài viết hay, hữu ích hãy đánh giá bài viết và chia sẻ để ủng hộ mình nhé.

Những câu hỏi thường gặp về quyết định chấm dứt hợp đồng lao động

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp nào?

Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau: Người lao động bị xử lý vi phạm hoặc bị kết án theo quyết định của tòa án; theo đơn xin nghỉ việc; hết thời gian theo Hợp đồng lao động đã ký mà không gia hạn.

Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 thì Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:
a) Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn;
b) Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;
c) Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *