Tag Archives: Biểu mẫu Bảo hiểm xã hội

Phiếu giao nhận hồ sơ 801 theo quyết định 505/QĐ-BHXH mới nhất 2022

Phiếu giao nhận hồ sơ 801 BHXH mới nhất năm 2022 về truy lĩnh lương [...]

Mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH BHYT mới nhất 2023

Mẫu TK1-TS: Tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT mới nhất 2023 [...]

Phiếu giao nhận hồ sơ 206: Giải quyết chế độ hưu trí

Phiếu giao nhận hồ sơ 206: Giải quyết chế độ hưu trí mới nhất 2022. [...]

Phiếu giao nhận hồ sơ 600a BHXH mới nhất 2022

Phiếu giao nhận hồ sơ 600a BHXH mới nhất 2022. (phiếu giao nhận hồ sơ [...]

Phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 600b BHXH mới nhất

Phiếu giao nhận hồ sơ mẫu 600b BHXH mới nhất 2022. (phiếu giao nhận hồ [...]

Phiếu giao nhận hồ sơ 600LG: Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 600LG: Hỗ trợ người tham gia bảo hiểm thất [...]

Phiếu giao nhận hồ sơ 621: Gộp sổ BHXH từ nhiều sổ mới nhất 2021

Mẫu phiếu giao nhận hồ sơ 621 Chuyển quá trình tham gia BHXH từ nhiều [...]

1 Comment

All in one