Thủ tục giải thể chi nhánh công ty mới nhất

Hướng dẫn các bước làm thủ tục giải thể chi nhánh công ty mới nhất của Tư Vấn DNL giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí. Sau khi thành lập chi nhánh công ty đi vào hoạt động nhưng do một số nguyên do khác nhau nên doanh nghiệp tiến hành các thủ tục giải thể chi nhánh để tránh các vướng mắc phát sinh tiền thuế môn bài và các pháp lý về sau.

Điều kiện giải thể chi nhánh công ty

Theo quy định tại Điều 213 Luật Doanh nghiệp năm 2020, điều kiện để giải thể chi nhánh công ty như sau:

 • Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp được chấm dứt hoạt động theo quyết định của chính doanh nghiệp đó hoặc theo quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện bị chấm dứt hoạt động liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 • Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho người lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật.
Thủ tục giải thể chi nhánh công ty mới nhất năm 2021
Thủ tục giải thể chi nhánh công ty mới nhất

Để tiến hành giải thể chi nhánh công ty hạch toán phụ thuộc hay hạch toán độc lập, thủ tục giải thể chi nhánh công ty cổ phần, giải thể chi nhánh công ty TNHH một thành viên (MTV), thủ tục giải thể chi nhánh công ty TNHH 2 thành viên (HTV), giải thể chi nhánh công ty hợp doanh, giải thể chi nhánh doanh nghiệp tư nhân một cách chính xác nhất. Mời Quý doanh nghiệp tham khảo quy trình và các bước thực hiện như sau.

Các bước giải thể chi nhánh công ty mới nhất

Để chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty cần tiền hành theo các bước như sau:

Bước 1:  Xác nhận nghĩa vụ tại cơ quan hải quan (TỪ NĂM 2023 một số cơ quan thuế không còn yêu cầu thủ tục này)

Sau khi chi nhánh đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính của chi nhánh và công ty tiến hành gửi công văn tới Tổng cục Hải quan xin xác nhận nghĩa vụ hải quan để giải thể chi nhánh.

Bước 2: Thủ tục giải thể chi nhánh với cơ quan thuế

Doanh nghiệp gửi công văn tới cơ quan thuế để xin đóng mã số thuế chi nhánh công ty.

– Thông báo đề nghị cấm dứt hiệu lực mã số thuế chi nhánh;

– Quyết định giải thể chi nhánh công ty của chủ sở hữu/Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị;

– Biên bản họp giải thể chi nhánh công ty của Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị;

– Bản photo giấy phép kinh doanh chi nhánh

– Văn bản ủy quyền nếu không phải đại điện pháp luật

Sau khi có xác nhận không nợ thuế của Chi Cục thuế nơi doanh nghiệp đặt trụ sở thì Cục thuế ra thông báo chấm dứt hiệu lực mã số thuế của chi nhánh.

Các bước giải thể chi nhánh công ty
Các bước giải thể chi nhánh công ty

Bước 3: Trả dấu tròn chi nhánh (nếu có)

Nếu chi nhánh có sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp cần phải làn thủ tục trả con dấu, giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu của chi nhánh cho cơ quan công an để được cấp giấy chứng nhận đã thu hồi con dấu.

Nếu chi nhánh sử dụng con dấu và thông báo mẫu dấu lên Sở KH&ĐT thì lưu trữ tại công ty.

Bước 4: Thủ tục giải thể chi nhánh tại cơ quan đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp hoặc người được ủy quyền thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh theo phương thức sau đây:

Cách nộp hồ sơ về việc giải thể chi nhánh công ty:

 • Nộp hồ sơ về việc giải thể chi nhánh công ty trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh;
 • Nộp hồ sơ về việc giải thể chi nhánh công ty qua dịch vụ bưu chính;
 • Nộp hồ sơ về việc giải thể chi nhánh công ty qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn)

Thành phần hồ sơ giải thể chi nhánh công ty bao gồm:

 • Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh (Phụ lục II-20 ban hành theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);
 • Nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.;
 • Biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.
 • Danh sách chủ nợ và số nợ chưa thanh toán, gồm cả nợ thuế của chi nhánh và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động và quyền lợi tương ứng hiện hành của người lao động;
 • Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh.
 • Thông báo xác nhận trả con dấu của chi nhánh, văn phòng đại diện (nếu có).
 • Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động quy định (trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương);
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đầu tư và bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh (trường hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh được cấp Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương).

Nhận kết quả về việc giải thể chi nhánh công ty

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ các hồ sơ về việc giải thể chi nhánh công ty, cơ quan đăng ký kinh doanh hoặc cơ quan quản lý đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ giải thể chi nhánh công ty. Nếu hồ sơ hợp lệ sẽ được cấp thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện và đăng bố cáo thông tin giải thể chi nhánh trên cổng thông tin quốc gia.

Việc giải thể chi nhánh công ty cần phải thực hiện những thủ tục tương đối rắc rối, vì thế nếu bạn có nhiều thắc mắc hoặc thấy khó khăn hãy liên hệ với Tư Vấn DNL để có thể giải quyết nhanh nhất kể cả việc thay đổi giấy phép kinh doanh và các thủ tục khác liên quan tới việc thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh.

Dịch vụ giải thể chi nhánh công ty
Dịch vụ giải thể chi nhánh công ty

Dịch vụ giải thể chi nhánh công ty của Tư Vấn DNL

Khi sử dụng dịch vụ giải thể chi nhánh công ty tại Tư Vấn DNL, quý doanh nghiệp sẽ tối ưu chi phí và tiết kiệm tối đa thời gian đối với các yêu cầu thủ tục pháp lý phức tạp của cơ quan thuế và Phòng đăng ký kinh doanh – Sở KH&ĐT, cụ thể Tư Vấn DNL sẽ thay quý doanh nghiệp hoàn thành các công việc dưới đây:

 • Tư vấn miễn phí các quy định pháp lý trước khi thực hiện thủ tục giải thể chi nhánh công ty;
 • Soạn quyết định giải thể chi nhánh công ty và tất cả giấy tờ liên quan đến việc giải thể;
 • Soạn chi tiết danh sách các khoản nợ (bao gồm thông tin chủ nợ, khoản nợ đã thanh toán/chưa thanh toán, nợ thuế, nợ BHXH…);
 • Thực hiện thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế và các nghĩa vụ thuế khác tại cơ quan thuế;
 • Làm thủ tục thông báo công bố giải thể chi nhánh doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia;
 • Đại diện công ty nộp hồ sơ và nhận kết quả tại Sở KH&ĐT;
 • Đại diện công ty thực hiện thủ tục hủy con dấu tại cơ quan công an;
 • Đại diện công ty hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác với cơ quan nhà nước;
 • Bàn giao kết quả giải thể chi nhánh công ty tận nơi cho khách hàng.

Lưu ý: Tùy vào từng cơ quan thuế mà thời gian có thông báo giải thể chi nhánh và khóa mã số thuế từ 10 – 25 ngày.

Chi phí thủ tục giải thể công ty của Tư Vấn DNL

NỘI DUNGBƯỚC 1: CƠ QUAN THUẾBƯỚC 2: SỞ KH&ĐTTHỜI GIAN
Giải thể chi nhánh phụ thuộc cùng tỉnh2.500.000đ1.500.000đTừ 20 – 25 ngày làm việc
Giải thể chi nhánh phụ thuộc khác tỉnhLiên hệ1.500.000đTừ 30 – 45 ngày làm việc
Giải thể chi nhánh độc lậpTừ 2.500.000đ4.500.000đ1.500.000đTùy mỗi cơ quan thuế và tình hình phát sinh của chi nhánh
Giải thể chi nhánh công ty nước ngoàiLiên hệ3.000.000đ Liên hệ

Lưu ý:

 • Bảng giá trên đã bao gồm lệ phí nhà nước
 • Bảng giá trên chưa bao gồm thuế VAT theo quy định
 • Phí trên chưa bao gồm các khoản xử phạt vi phạm hành chính; tiền thuế của doanh nghiệp (nếu có); phí báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế và giải trình số liệu các năm phát sinh của doanh nghiệp.
 • Thời gian hoàn thành có thể lâu hơn vì bên thuế xử lý hồ sơ chậm.

Ngoàị dịch vụ giải thể, Tư Vấn DNL còn cung cấp các dịch vụ giải thể công ty trọn gói , thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, kho chứa hàng, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại TPHCM (thay đổi tên công ty, (thay đổi trụ sở công ty, bổ sung thay đổi ngành nghề, tăng giảm vốn điều lệ, thay đổi thành viên công ty, chuyển đổi loại hình kinh doanh,…) , thành lập công ty vốn đầu tư nước ngoài, dịch vụ kế toán, Thay đổi giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, dịch vụ đăng ký chữ ký số giá rẻ, hóa đơn điện tử, đăng ký nhãn hiệu, …

Trên đây là chia sẻ về thủ tục giải thể chi nhánh công ty mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các bước giải thể chi nhánh công ty. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 để được hỗ trợ nhanh nhất.

Bạn cần tư vấn thêm?

Đừng ngần ngại cho chúng tôi biết bạn cần gì? Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn

0949883779 Đăng ký tư vấn

Chi phí giải thể chi nhánh trọn gói bao nhiêu tiền?

Chi phí giải thể chi nhánh trọn gói giá rẻ tại Sở KH&ĐT chỉ với 1.000.000đ. Liên hệ: 0949 883 779 để được tư vấn miễn phí.

Thời gian giải thể chi nhánh mất bao lâu?

Tổng thời gian giải thể chi nhánh tại Sở KH&ĐT mất khoảng từ 07 – 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

Giải thể chi nhánh doanh nghiệp cần những gì?

Khi chọn dịch vụ giải thể chi nhánh công ty tại Tư Vấn DNL quý doanh nghiệp chỉ cần cung cấp giấy phép chi nhánh, giấy phép công ty và các thông tin liên quan đến chi nhánh: chủ nợ, khoản nợ đã thanh toán/chưa thanh toán, nợ thuế, nợ BHXH…

4.8/5 - (33 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *