Thuế khoán hộ kinh doanh

Hướng dẫn cách kê khai và nộp thuế khoán Hộ kinh doanh bao gồm 03 loại thuế, lệ phí sau: lệ phí môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN.

Lệ phí môn bài

Hộ kinh doanh (HKD) không phải khai lệ phí môn bài. Mức thu Lệ phí môn bài đối với hộ kinh doanh cá thể như sau:

 • Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm: 1.000.000 đồng/năm.(Tiểu mục 2862)
 • Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm: 500.000 đồng/năm.(Tiểu mục 2863)
 • Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm: 300.000 đồng/năm.(Tiểu mục 2864)

Các trường hợp được miễn Lệ phí môn bài sau đây:

 • Hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống;
 • Hộ kinh doanh không thường xuyên và không có địa điểm kinh doanh cố định;
 • Hộ kinh doanh lần đầu ra hoạt động sản xuất kinh doanh được miễn Lệ phí môn bài trong năm đầu hoạt động (năm dương lịch).

Thời hạn nộp Lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01/2023. Đối với hộ đã giải thể, tạm ngừng kinh doanh sau đó ra kinh doanh trở lại thì thời hạn nộp thuế môn bài chậm nhất là ngày 30/07/2023 (nếu ra kinh doanh trong 06 tháng đầu năm) hoặc chậm nhất là 30/01/2024 (nếu ra kinh doanh trong 06 tháng cuối năm).
(Theo quy định tại Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ và Thông tư số 65/2020/TT-BTC ngày 09/07/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về LPMB)

Thuế khoán hộ kinh doanh
Thuế khoán hộ kinh doanh

Kê khai và nộp thuế khoán hộ kinh doanh (GTGT, TNCN)

1. Khai thuế khoán

 • Hộ khoán khai thuế khoán ổn định 01 lần/năm theo tờ khai mẫu 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC ngày 01/06/2021 của Bộ Tài chính do CQT cung cấp từ ngày 20/11/2022 đến ngày 15/12/2022.
 • Hộ khoán có nhu cầu sử dụng hoá đơn để giao cho khách hàng thì đề nghị CQT cấp theo từng lần phát sinh. Hộ khoán có trách nhiệm lưu trữ và xuất trình cho cơ quan thuế các hoá đơn, chứng từ, hợp đồng, hồ sơ chứng minh hàng hoá, dịch vụ hợp pháp khi đề nghị cấp hoá đơn theo từng lần phát sinh.

2. Nộp thuế khoán

 • Hộ khoán nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước thông qua Ngân hàng hoặc có thể nộp thuế điện tử trên ứng dụng eTax Mobile thông qua liên kết với ứng dụng thanh toán của ngân hàng.
 • Nộp thuế GTGT theo tiểu mục 1701; thuế TNCN theo tiểu mục 1003
 • Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng. Trường hợp hộ khoán mới ra kinh doanh hoặc có biến động trong năm thì thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo.

Lưu ý: Trường hợp hộ khoán đề nghị cấp hoá đơn theo từng lần phát sinh của cơ quan thuế thì thời hạn nộp thuế đối với doanh thu trên hóa đơn là thời hạn khai thuế đối với doanh thu trên hóa đơn.

3. Hộ khoán ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh

 • Hộ khoán nếu ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh thực hiện thông báo đến cơ quan thuế chậm nhất là 01 ngày làm việc trước khi ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh.
 • Trường hợp hộ khoán ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thì không phải gửi thông báo đến cơ quan thuế.
 • Cơ quan thuế căn cứ thời gian ngừng hoặc tạm ngừng kinh doanh theo Thông báo của NNT hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền để điều chỉnh số thuế khoán phải nộp theo quy định.

hộ kinh doanh đóng thuế như thế nào?

Hộ kinh doanh đóng thuế theo phương pháp khoán hoặc phương pháp kê khai

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *