Hướng dẫn xuất hóa đơn hàng biếu tặng

Hướng dẫn xuất hóa đơn hàng biếu tặng mới nhất. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, nhân dịp tri ân chăm sóc khách hàng, có các chương trình biếu tặng cho khách hàng thân thiết về những mặt hàng công ty đang kinh doanh. Sau khi kết thúc các bạn kế toán thường có những câu hỏi như sau:

  • Bạn đang phân vân xuất hóa đơn GTGT hàng biếu tặng theo giá nào?
  • Giá bán trên hóa đơn của công ty hay giá thị trường tại thời điểm phát sinh?
  • Chi phí giá vốn có được đưa vào chi phí không?
  • Cách kê khai hóa đơn hàng biếu tặng như thế nào?
  • Hạch toán xuất hóa đơn hàng biếu tặng như thế nào?

Nếu bạn đang gặp phải những câu hỏi trên, mời bạn tham khảo bài viết sau của Tư Vấn DNL để hiểu rõ hơn.

Hướng dẫn xuất hóa đơn hàng biếu tặng
Hướng dẫn xuất hóa đơn hàng biếu tặng

Căn cứ pháp lý xuất hóa đơn hàng biếu tặng

– Căn cứ khoản 3 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định giá tính thuế GTGT đối với hàng hóa dùng để trao đổi, biếu, tặng, cho, trả thay lương;

– Căn cứ điểm a khoản 2.4 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn chứng từ bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

“……

2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng đối với tổ chức kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

a) Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu và thực hiện theo hướng dẫn của pháp luật về thuế GTGT.

Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động thì phải lập hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng), trên hóa đơn ghi đầy đủ các chỉ tiêu và tính thuế GTGT như hóa đơn xuất bán hàng hóa dịch vụ cho khách hàng. ”

….”

– Căn cứ Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên trường hợp Công ty xuất hàng hóa biếu tặng cho khách hàng thì Công ty phải lập hóa đơn GTGT, tính và kê khai nộp thuế GTGT theo quy định.

Khi xuất hóa đơn giá ghi trên hóa đơn là giá bán ra trên thị trường tại thời điểm xuất hàng hóa biếu tặng.

Công ty không phải xác định doanh thu tính thuế TNDN nhưng được xác định chi phí theo giá vốn hàng bán ra khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cách kê khai hóa đơn hàng biếu tặng

Cách kê khai đối với bên thực hiện cho biếu tặng

Cách kê khai hóa đơn hàng biếu tặng
Cách kê khai hóa đơn hàng biếu tặng

Kê khai đầu vào:

Tại khoản 5 điều 14 của Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định: “Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá (kể cả hàng hoá mua ngoài hoặc hàng hoá do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.

”Lưu ý: Hàng hóa, dịch vụ cho biếu tặng phải kê khai Thuế GTGT đầu ra bình thường

Kê khai đầu ra:

Doanh nghiệp phải xuất hóa đơn GTGT, trên hóa đơn cần thể hiện đầy đủ các chỉ tiêu, tính thuế GTGT như đối với các trường hợp thông thường. Trong đó, giá tính thuế GTGT là giá tính thuế của hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương tính tại thời điểm phát sinh.

Cách kê khai đối với bên được nhận quà tặng

Theo Khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC: Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ các trường hợp giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT và trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài.”

Như vậy, bên nhận quà tặng dù có hóa đơn vẫn không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Hướng dẫn hạch toán xuất hóa đơn hàng biếu tặng

Hạch toán xuất hóa đơn hàng biếu tặng
Hạch toán xuất hóa đơn hàng biếu tặng
Hạch toán Bên cho biếu tặngHạch toán Bên được nhận
* Trường hợp sản phẩm, hàng hóa dùng để cho biếu tặng khách hàng bên ngoài doanh nghiệp, nếu mua về tặng ngay:
Nợ TK 641 (Nếu theo Thông tư 200)
Nợ TK 6421 (Nếu theo Thông tư 133)
Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
       Có TK: 111, 112, 331:
       Có TK 3331:

* Trường hợp sản phẩm, hàng hóa dùng để cho biếu tặng khách hàng bên ngoài DN, nếu DN mua về nhập kho sau đó xuất cho biếu tặng:
– Khi mua hàng về để cho biếu tặng, các bạn hạch toán như mua hàng bình thường:
Nợ TK 152, 153, 156…
Nợ TK 1331: Thuế GTGT được khấu trừ.
          Có 111, 112, 331…
– Khi xuất cho biếu tặng:
Nợ TK 641, 642 – Chi phí bán hàng (chi phí SX sản phẩm, giá vốn hàng hoá)
         Có các TK 152, 153, 155, 156.
         Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

* Trường hợp sản phẩm, hàng hoá dùng để biếu, tặng cho cán bộ công nhân viên được trang trải bằng quỹ khen thưởng, phúc lợi:
Nợ TK 353 – Quỹ khen thưởng, phúc lợi (tổng giá thanh toán)
         Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
         Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).
– Đồng thời ghi nhận giá vốn hàng bán đối với giá trị sản phẩm, hàng hoá, NVL dùng để biếu, tặng công nhân viên và người lao động:
Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán
         Có các TK 152, 153, 155, 156
Nợ TK 156, 142, 642 … (Tổng giá trị + Thuế GTGT), vì không được khấu trừ.
          Có TK 711:

Trên đây là chia sẻ về hướng dẫn xuất hóa đơn hàng biếu tặng của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách kê khai cũng như hạch toán hàng biếu tặng. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

4.8/5 - (5 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *