Mã ngành nghề kinh doanh mới nhất có đầy đủ thông tin tổng hợp và chi tiết để Quý khách hàng tra cứu ngành nghề kinh doanh khi đăng ký thành lập công ty và bổ sung mã ngành.

Mã ngành 9820 Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

Mã ngành 9820 Hoạt động sản xuất các sản phẩm dịch vụ tự tiêu dùng [...]

Mã ngành 9900 Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

Mã ngành 9900 Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế mới nhất [...]

Mã ngành 9810 Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình

Mã ngành 9810 Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng [...]

Mã ngành 9700 Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia đình

Mã ngành 9700 Hoạt động làm thuê công việc gia đình trong các hộ gia [...]

Mã ngành 9639 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa được phân vào đâu

Mã ngành 9639 Hoạt động dịch vụ phục vụ cá nhân khác còn lại chưa [...]

Mã ngành 9633 Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ

Mã ngành 9633 Hoạt động dịch vụ phục vụ hôn lễ mới nhất năm 2022. Để [...]

Mã ngành 9632 Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ

Mã ngành 9632 Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ mới nhất năm 2022. Để [...]

Mã ngành 9631 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu

Mã ngành 9631 Cắt tóc, làm đầu, gội đầu mới nhất. Để tìm hiểu kỹ hơn [...]

Mã ngành 9620 Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú

Mã ngành 9620 Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú mới nhất [...]

Mã ngành 9610 Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự ( trừ hoạt động thể thao)

Mã ngành 9610 Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức [...]

Mã ngành 9529 Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu

Mã ngành 9529 Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia [...]

Mã ngành 9524 Sửa chữa giường, tủ bàn, ghế và đồ nội thất tương tự

Mã ngành 9524 Sửa chữa giường, tủ bàn, ghế và đồ nội thất tương tự mới [...]

Mã ngành 9523 Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da

Mã ngành 9523 Sửa chữa giày, dép, hàng da và giả da mới nhất. Để tìm [...]

Mã ngành 9522 Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình

Mã ngành 9522 Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình mới nhất. Để tìm hiểu [...]

Mã ngành 9521 Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng

Mã ngành 9521 Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng mới nhất. Để [...]

Mã ngành 9512 Sửa chữa thiết bị liên lạc

Mã ngành 9512 Sửa chữa thiết bị liên lạc mới nhất. Để tìm hiểu kỹ hơn [...]

Mã ngành 9511 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi

Mã ngành 9511 Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi mới nhất. Để [...]

Mã ngành 9499 Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu

Mã ngành 9499 Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu mới [...]

Mã ngành 9491 Hoạt động của các tổ chức tôn giáo

Mã ngành 9491 Hoạt động của các tổ chức tôn giáo mới nhất. Để tìm hiểu [...]

Mã ngành 9420 Hoạt động của công đoàn

Mã ngành 9420 Hoạt động của công đoàn mới nhất. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi [...]

Mã ngành 9412 Hoạt động của các hội nghề nghiệp

Mã ngành 9412 Hoạt động của các hội nghề nghiệp mới nhất. Để tìm hiểu kỹ [...]

Mã ngành 9329 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu

Mã ngành 9329 Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu mới [...]