Danh sách khám chữa bệnh quý 4 năm 2023 TPHCM

Danh sách khám chữa bệnh quý 4 năm 2023 TPHCM

Danh sách cơ sở khám chữa bệnh nhận đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu của quý 4 năm 2023

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Danh sách các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu của quý 4 năm 2023, như sau:

  1. Người tham gia BHYT là trẻ em dưới 6 tuổi, người có công, người già trên 80 tuổi, người được quản lý, bảo vệ sức khỏe theo hướng dẫn số 52HD/BTCTW được đăng ký nơi KCB BHYT ban đầu theo nguyện vọng (theo quy định tại Khoản 2, Điều 9, Thông tư số 40/2015/TT-BYT).
  2. Viên chức, người lao động của bệnh viện được đăng ký nơi KCB BHYT ban đầu tại bệnh viện nơi làm việc để tạo điều kiện thuận lợi về chăm sóc sức khoẻ và tiết kiệm chi phí đi lại cho người tham gia. 3. Các đối tượng khác đăng ký KCB BHYT ban đầu theo Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB ban đầu của quý 4 năm 2023 (Phụ lục đính kèm).
  3. Người nước ngoài đăng ký KCB BHYT ban đầu theo Danh sách các cơ sở KCB BHYT nhận đăng ký KCB BHYT ban đầu cho người nước ngoài (Phụ lục 2 đính kèm theo thông báo 8005/TB-BHXH ngày 28/11/2022 ).

Nội dung Danh sách khám chữa bệnh quý 4 năm 2023 TPHCM

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *