Hộ kinh doanh có được mở thêm chi nhánh không?

Hộ kinh doanh có được mở thêm chi nhánh không? Hộ kinh doanh có được mở nhiều địa điểm không? Là những câu hỏi mà rất nhiều bạn đọc liên hệ Tư Vấn DNL nhờ giải đáp. Mời bạn đọc tham khảo bài viết sau để hiểu rõ hơn.

Hộ kinh doanh có được mở thêm chi nhánh không?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 45 của Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về chi nhánh như sau:

“1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.”

Như vậy, chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp chứ không phải của hộ kinh doanh. Vì vậy, hộ kinh doanh không thể mở thêm chi nhánh để hoạt động. Nếu muốn hoạt động dưới hình thức mở chi nhánh, hộ kinh doanh phải chuyển đổi thành các loại hình doanh nghiệp.

Hộ kinh doanh có được mở thêm chi nhánh không?
Hộ kinh doanh có được mở thêm chi nhánh không?

Hộ kinh doanh có được mở nhiều địa điểm không?

Căn cứ tại Điều 86 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, có quy định trường hợp này như sau:

Điều 86. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

1. Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh.

2. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

=> Như vậy, căn cứ quy trên một hộ kinh doanh có thể mở nhiều địa điểm kinh doanh nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế các địa điểm kinh doanh còn lại.

Thủ tục mở thêm địa điểm kinh doanh cho hộ kinh doanh

Để tiến hành thủ tục mở thêm địa điểm kinh doanh cho hộ kinh doanh, chủ hộ kinh doanh cần liên hệ Cơ quan thuế nơi Hộ kinh doanh đặt trụ sở chính để thông báo về các địa điểm kinh doanh dự kiến hoạt động để được cấp mã số thuế 13 số cho từng địa điểm.

Trên đây là chia sẻ về thông tin hộ kinh doanh có được mở thêm chi nhánh không? Hộ kinh doanh có được mở nhiều địa điểm không? Hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục mở thêm địa điểm kinh doanh cho hộ kinh doanh.

Bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *