Nghị định số 12/2023/NĐ-CP: Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN và tiền thuê đất trong năm 2023

Nghị định số 12/2023/NĐ-CP: Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNDN, TNCN và [...]

Thông tư số 79/2022/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 79/2022/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số [...]

Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp

Thông tư số 200/2014/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp [...]

Thông tư số 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông tư số 133/2016/TT-BTC Hướng dẫn Chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa [...]

Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2022

Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong [...]

Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động

Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền [...]

Mẫu thẻ BHYT mới nhất năm 2022

Văn bản số 519/BHXH-CST về việc in mẫu thẻ BHYT mới nhất năm 2022 từ [...]

Danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP

Danh mục hàng hóa không được giảm thuế GTGT theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy [...]

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15

Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 [...]

Nghị quyết số 43/2022/QH15: Giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong năm 2022

Nghị quyết số 43/2022/QH15: Giảm 2% thuế suất thuế GTGT trong năm 2022 [...]

Nghị định số 10/2022/NĐ-CP Quy định về lệ phí trước bạ 2022

Nghị định số 10/2022/NĐ-CP Quy định về lệ phí trước bạ 2022 [...]

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi [...]

Thông tư 78/2021/TT-BTC về hóa đơn điện tử

Thông tư số 78/2021/TT-BTC (Thông tư 78) hướng dẫn thực hiện một số điều của [...]

Nghị định số 94/2021/NĐ-CP về mức ký quỹ kinh doanh dịch vụ lữ hành năm 2021

Nghị định số 94/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 14 của Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày [...]

Nghị quyết 406/NQ-UBTVQH15 ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19

Nghi quyết 406/NQ-UBTVQH15 về ban hành một số giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, [...]

Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Ngày 11/10/2021 Bộ Tài chính ban hành Thông tư 88/2021/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế [...]

1 Comment

Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn Luật Quản lý thuế và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP

Thông tư 80/2021/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế [...]

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp. Quy định chi tiết về hồ sơ, [...]

All in one