Liên thông đăng ký thành lập doanh nghiệp, lao động, bảo hiểm và hóa đơn

Nghị định số 122/2020/NĐ-CP quy định về phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký [...]

Bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020

Bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 01/11/2020 theo Nghị định số [...]

Các nội dung cần lưu ý khi sử dụng Hóa đơn điện tử

Khởi tạo hóa đơn điện tử Câu hỏi 1:  Doanh nghiệp có nên dùng hóa [...]