Mẫu thông báo nghỉ Tết Nguyên đán 2024

Mẫu thông báo nghỉ Tết Nguyên Đán 2024 mới nhất. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết và tải về biểu mẫu thông báo lịch nghỉ tết mới nhất bên dưới.

Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán mới nhất 2024

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024 sẽ kéo dài trong 7 ngày (05 ngày nghỉ tết Âm lịch và 02 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần) từ 29 tháng chạp Quý Mão tới hết mùng 5 tháng giêng Giáp Thìn. Chiếu theo lịch dương từ ngày 08/02/2024 (thứ Năm) đến hết ngày 14/02/2024 (thứ Tư).

Nội dung mẫu thông báo nghỉ Tết Nguyên đán 2024

1/ Mẫu thông báo nghỉ tết nguyên đán 2024 cho công ty

TÊN TỔ CHỨC
Số: …………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
………….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO
V/v: Nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2024

– Căn cứ vào Quy định của Bộ Luật Lao động của nước CHXHCNVN về nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm;

– Thừa Ủy nhiệm của ban Giám Đốc Công ty, Phòng Quản trị thông báo lịch nghỉ, trực Lễ, Tết như sau:

I. THỜI GIAN NGHỈ:

1. CB-NV Văn phòng Cty:

– Tết âm lịch Giáp Thìn: Toàn thể CB-CNV được nghỉ Tết âm lịch Quý Mão, từ ngày …………………. (…………… âm lịch) đến hết ngày …………………. (Mùng …….. tết).

– CB-NV muốn nghỉ sớm hoặc đi làm trễ so với thời gian quy định trên thì đăng ký nghỉ phép theo chế độ phép năm.

2. Văn phòng các Đội:

Các phòng ban bố trí CB–CNV trực và phải trả ……..% lương cho những ngày:

– Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài …… ngày, từ …… tháng chạp …….. tới hết mùng …… tháng giêng ……. (……-…../……/2024).

II. CÔNG TÁC TRỰC; TỔNG VỆ SINH:

1. Công tác trực:

– Các phòng ban bố trí cán bộ, công nhân viên thay phiên trực trong các ngày nghỉ lễ, tết.

2. Tổng vệ sinh:

– Toàn bộ nhân viên tổng vệ sinh nơi mình làm việc, đảm bảo vệ sinh.

– Tắt toàn bộ thiết bị điện

– Kiểm tra toàn bộ hệ thống cửa trước khi nghỉ tết.

III. BÁO CÁO TÌNH HÌNH NGHỈ, TRỰC TẾT:

BCH các Đội, các phòng ban báo cáo tình hình nghỉ Tết và danh sách nhân viên trực Tết về Phòng Quản trị trước ngày …………………….

Đề nghị BCH các Đội, các CB–CNV thực hiện tốt tinh thần thông báo này.

Nơi nhận:
– ………………….
– ………………….
GIÁM ĐỐC
……………………
Mẫu thông báo nghỉ tết nguyên đán 2024
Mẫu thông báo nghỉ tết nguyên đán 2024

2. Mẫu thông báo nghỉ Tết Nguyên đán của trường học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC………….
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO VÀ CÔNG TÁC SINH VIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Số: ………….…………., ngày ….tháng …..năm ….

THÔNG BÁO
Về việc thời gian nghỉ Tết Âm lịch năm …..
đối với giảng viên, học viên, sinh viên

Căn cứ Thông báo …………..ngày ….tháng ….năm …..của Trường ……….Thông báo thời gian nghỉ lễ và các hoạt động sự kiện trong năm …….. tại Trường…………….

Nay, Phòng Quản lý đào tạo và Công tác sinh viên thông báo thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm ….. đối với giảng viên, học viên, sinh viên như sau:

1. Giảng viên, học viên, sinh viên được nghỉ …… (……) ngày, thứ… và… (ngày …./…./…… và …../…../…….).

2. Giảng viên, học viên, sinh viên quay trở lại Trường tiếp tục giảng dạy, học tập từ thứ… (ngày ……/……/2024).

Đề nghị các Khoa, Viện Đào tạo mở và Nghiên cứu phát triển, các Trung tâm thông báo đến giảng viên, học viên, sinh viên biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Ban Giám hiệu (để báo cáo);
– Các Phòng, Khoa;
– Các Trung tâm;
– Viện ĐTM&NCPT;
– Học viên/sinh viên;
– Lưu: P.QLĐT&CTSV;
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG  

(Đã ký)  


……………………………..

3. Mẫu thông báo nghỉ lễ, tết nội bộ của công ty

CÔNG TY ……….CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————
Số: …………….………….., ngày…tháng…năm…

THÔNG BÁO

V/v: Lịch nghỉ Tết Nguyên Đán năm 2024

– Căn cứ vào Bộ luật lao động nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

– Căn cứ theo Quy định của Công ty ……………………………..

– Căn cứ vào tình hình làm việc của nhân viên trong công ty.

Giám đốc thông báo cho nghỉ toàn bộ cán bộ, nhân viên trong công ty như sau:

Điều 1: Nhân dịp …………………….., toàn thể cán bộ và nhân viên trong Công ty được nghỉ Lễ theo quy định ngày ……………………….. Toàn thể cán bộ nhân viên đi làm trở lại vào ngày ……………………………..

Điều 2: Yêu cầu mỗi nhân viên phải dọn dẹp sạch sẽ nơi làm việc của mình và công ty trước kỳ nghỉ. Tắt tất cả các máy móc thiết bị, khóa các cửa ra vào công ty tránh mất cắp hoặc gây cháy nổ. Nếu ai vi phạm làm hư hại thiết bị công ty sẽ phải đền bù và chịu kỷ luật theo quy định của công ty.

Điều 3: Mỗi trưởng phòng, trưởng ban cần có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, theo dõi và thống kê công việc theo lịch trực đã đề ra và báo cáo lại cho Phòng Hành chính Nhân sự để chấm công cho ngày làm việc đó. Ngày trực đó sẽ được tính công và lương làm thêm theo đúng quy định.

Điều 4: Đề nghị các phòng ban có trách nhiệm thi hành tốt thông báo này.

Nơi nhận:
– ………………….
– ………………….
GIÁM ĐỐC  

Mẫu thông báo nghỉ Tết Nguyên đán 2024

Trên đây là Mẫu thông báo nghỉ Tết Nguyên đán mới nhất 2024 của Tư Vấn DNL sưu tầm và chia sẻ, nội dung trong biểu mẫu là nội dung giả định nên chỉ mang tính chất tham khảo. Nếu Quý khách hàng còn vướng mắc gì thêm, vui lòng để l;ại bình luận bên dưới để được tư vấn và hỗ trợ.

Tìm kiếm có liên quan

Mẫu thông báo nghỉ tết Âm lịch 2024
thông báo nghỉ tết nguyên đán 2024 online
tạo thông báo nghỉ tết nguyên đán 2024 online
mẫu thông báo nghỉ tết nguyên đán 2024 cho công ty
thiệp thông báo nghỉ tết nguyên đán 2024
tạo thông báo nghỉ tết âm lịch 2024
mẫu thông báo nghỉ tết âm lịch 2024

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *