Bảng giá hóa đơn điện tử

Smart300

Gói 300 hóa đơn

360.000 ₫

Đăng ký

Smart500

Gói 500 hóa đơn

500.000 ₫

Đăng ký

Smart1000

Gói 1000 hóa đơn

860.000 ₫

Đăng ký

Smart3000

Gói 3000 hóa đơn

1.800.000 ₫

Đăng ký

Smart5000

Gói 5000 hóa đơn

2.500.000 ₫

Đăng ký

Smart10000

Gói 1000 hóa đơn

4.500.000 ₫

Đăng ký

SMART>10.000

Gói >10.000 hóa đơn

LIÊN HỆ

Đăng ký

PHÍ KHỞI TẠO: 500.000 VNĐ

(Khởi tạo 1 lần duy nhất/1 mã số thuế)

Chức năng chính

 • Đáp ứng đầy đủ các nghiệp vụ của kế toán hóa đơn : Tạo mới, Phát hành, Gửi –nhận, Lưu trữ (10 năm), Quản lý, Báo cáo …
 • Chuyển đổi hóa đơn : chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa : 1 lần (tương đương hóa đơn giấy phục vụ vận chuyển hàng hóa đi đường)
 • Cung cấp đầy đủ các chức năng xử lý liên quan đến hóa đơn điện tử gốc : Điều chỉnh, thay thế, Hủy

Với gói cước này, khách hàng:

 • Sử dụng thiết bị ký số hoặc USB Token để phát hành hóa đơn điện tử 
 • Tài nguyên máy chủ, thiết bị bảo mật tại hệ thống Data center
 • Miễn phí lưu trữ toàn bộ hóa đơn điện tử theo thời hạn của hợp đồng 
 • Cung cấp tra cứu hóa đơn trên website
 • Backup dữ liệu toàn bộ hóa đơn đã phát hành
 • Bảo mật đối với tài khoản cấp cho Doanh nghiệp 
 • Dịch vụ hỗ trợ 24/7
 • Không giới hạn số máy và địa điểm truy cập

Lưu ý

 • Chi phí tính theo gói hoá đơn, doanh nghiệp dùng hết gói đã mua mới cần đăng ký thêm gói mới
 • Sử dụng mẫu hoá đơn có sẵn (miễn phí)
 • Thiết kế mẫu hoá đơn theo yêu cầu riêng của doanh nghiệp (phí thiết kế 500.000 VNĐ – 2.000.000 VNĐ/ 1 mẫu).
 • Miễn phí lưu trữ hóa đơn trên hạ tầng
 • Miễn phí trang tra cứu cho bên mua hàng của doanh nghiệp
 • Chi phí trên chưa bao gồm chi phí tích hợp (nếu có), phí tích hợp được báo theo độ phức tạp của phần mềm và ngày công tích hợp.