Thủ tục cập nhật căn cước công dân cho giấy phép kinh doanh

Thủ tục cập nhật căn cước công dân cho giấy phép kinh doanh mới nhất năm 2024. Sau khi thay đổi từ chứng minh nhân dân (CMND) sang thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp ngoài thay đổi các thông tin cá nhân liên quan: thay đổi hộ chiếu, thay đổi sổ BHXH, thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng, thay đổi thông tin đăng ký thuế, thay đổi giấy tờ nhà đất, giấy tờ xe ….. Các cá nhân có đứng tên thành lập công ty hoặc hộ kinh doanh cần cập nhật lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo đúng quy định.

Quy định về cập nhật CCCD gắn chíp trên giấy phép kinh doanh

1/ Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 30 của Luật Doanh nghiệp 2020:

“Điều 30. Đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật này.”

Theo đó, khoản 3 Điều 28 của Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (tức là số căn cước công dân (CCCD)/ chứng minh nhân dân (CMND)/Hộ chiếu) của những người dưới đây là một trong những nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, bao gồm:

– Người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) và công ty cổ phần (CP);

– Thành viên hợp danh của công ty hợp danh;

– Chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân (DNTN).

Như vậy, khi các đối tượng nêu trên đổi sang sử dụng Căn cước công dân gắn chíp làm thay đổi số giấy tờ pháp lý của cá nhân (ở đây là thay đổi từ số CMND cũ thành số CCCD) thì phải tiến hành đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hay thường được gọi là Giấy phép kinh doanh).

2/ Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 36 Luật Quản lý thuế 2019:

“Điều 36. Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế thì phải thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi.”

Mức phạt khi không cập nhật thông tin CCCD trên giấy phép kinh doanh

Căn cứ theo quy định tại Điều 44 Nghị định 122/2021/NĐ-CP, quy định về mức phạt vi phạm hành chính khi không thay đổi giấy phép kinh doanh cụ thể như sau:

Điều 44. Vi phạm về thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 1. Cảnh cáo đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 10 ngày.
 2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 11 ngày đến 30 ngày.
 3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 90 ngày.
 4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm thời hạn đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên.
 5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
 6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này trong trường hợp chưa đăng ký thay đổi theo quy định;

b) Buộc đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này.

=> Như vậy, căn cứ theo quy định nêu trên thời hạn thay đổi CCCD trên giấy phép kinh doanh trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày thay đổi, nếu doanh nghiệp không thực hiện đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kịp thời có thể bị xử phạt từ 3.000.000 đồng – 30.000.000 đồng.

Thủ tục cập nhật căn cước công dân cho giấy phép kinh doanh

Đối với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Để cập nhật căn cước công dân cho giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ và các thông tin sau:

Hồ sơ, thủ tục thay đổi CCCD trên giấy phép kinh doanh

 • Mẫu Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (mẫu quy định tại Phụ lục II-5 của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
 • Bản sao y công chứng không quá 3 tháng của thẻ căn cước công dân mới của các thành viên cần cập nhật
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ nếu người nộp không là người đại diện theo pháp luật (Giám đốc)

Nơi nộp hồ sơ: Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu Tư cấp tỉnh

Cách nộp hồ sơ cập nhật CCCD trên GPKD: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định

 • Nộp trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu Tư cấp tỉnh nơi công ty đặt trụ sở chính
 • Nộp hồ sơ thay đổi cccd trên giấy phép kinh doanh qua mạng thông qua Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp của Bộ kế hoạch và đầu tư (https://dangkykinhdoanh.gov.vn/)
 • Nộp gián tiếp thông qua dịch vụ bưu chính

Thời hạn xử lý: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Kết quả nhận được: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh được cập nhật thông tin thẻ căn cước công dân mới.

Đối với giấy phép Hộ kinh doanh cá thể

Để cập nhật căn cước công dân cho giấy chứng nhận đăng ký Hộ kinh doanh cá thể cần chuẩn bị hồ sơ và các thông tin sau:

Hồ sơ cập nhật căn cước công dân cho giấy phép Hộ kinh doanh cá thể

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (mẫu quy định tại Phụ lục III-2 của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).
 • Bản sao y công chứng thẻ CCCD của chủ hộ kinh doanh
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản chính)
 • Giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ nếu người nộp không là chủ hộ kinh doanh

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND cấp Quận

Cách nộp hồ sơ: Chuẩn bị 01 bộ hồ sơ theo quy định

 • Nộp trực tiếp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch UBND cấp Quận nơi Hộ kinh doanh đặt trụ sở chính
 • Nộp trực tuyến (Online) thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia (https://dichvucong.gov.vn/)
 • Nộp gián tiếp thông qua dịch vụ bưu chính

Thời hạn xử lý: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Lệ phí nộp hồ sơ: 50.000đ (Nộp qua mạng sẽ được miễn lệ phí theo quy định)

Kết quả nhận được: Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được cập nhật thông tin thẻ căn cước công dân mới.

Trên đây là các bước thực hiện thủ tục cập nhật căn cước công dân cho giấy phép kinh doanh theo quy áp dụng cho doanh nghiệp và Hộ kinh doanh, hi vọng sẽ giúp ích cho bạn đọc. Nếu Quý khách hàng không có thời gian thực hiện dịch vụ hoặc cảm thấy các thủ tục quá phức tạp rối ren có thể sử dụng dịch vụ cập nhật căn cước công dân cho giấy phép kinh doanh do Tư Vấn DNL cung cấp với mức phí phù hợp và cạnh tranh nhất.

Dịch vụ cập nhật CCCD trên giấy phép kinh doanh của Tư Vấn DNL

Tư Vấn DNL sẽ hỗ trợ thủ tục thay đổi thẻ căn cước trên giấy phép kinh doanh online bao gồm các công việc sau:

 • Soạn thảo hồ sơ và các loại văn bản, kiểm tra tài liệu,… cập nhật căn cước công dân cho giấy phép kinh doanh theo đúng quy định.
 • Đại diện cho khách hàng nộp hồ sơ cập nhật CCCD trên giấy phép kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thời gian cấp giấy phép từ 03 – 05 ngày kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.
 • Bàn giao kết quả thay đổi căn cước công dân cho giấy phép kinh doanh đến Quý khách hàng.

Thời gian thực hiện thủ tục thay đổi CCCD trên giấy phép kinh doanh: Từ 03 – 05 ngày làm việc.

=> Trên thực tế, quá trình chuẩn bị và nộp hồ sơ không mất nhiều thời gian. Tuy nhiên, giai đoạn chờ Sở Kế Hoạch và Đầu Tư xem xét hồ sơ, cấp giấy phép kinh doanh mới và chuyển kết quả về cho Tư Vấn DNL theo đường bưu điện có thể kéo dài hơn bởi lệ thuộc khá nhiều từ đơn vị vận chuyển, cũng như tiến độ kiểm duyệt hồ sơ của Kế Hoạch và Đầu Tư

Chi phí cập nhật căn cước công dân cho giấy phép kinh doanh:

LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆPPHÍ DỊCH VỤ
Công ty TNHH một thành viên
(Cập nhật CCCD của Chủ sở hữu và đại diện pháp luật)
700.000đ
Công ty Cổ phần
(Cập nhật CCCD của đại diện pháp luật)
700.000đ
Công ty TNHH 2 thành viên trở lên
(Cập nhật CCCD của các thành viên và đại diện pháp luật)
700.000đ
Công ty Hợp danh
(Cập nhật CCCD của các thành viên và đại diện pháp luật)
700.000đ
Doanh nghiệp tư nhân
(Cập nhật CCCD của Chủ doanh nghiệp)
600.000đ
Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, kho chứa hàng
(Cập nhật CCCD của người đứng đầu chi nhánh)
600.000đ
Hộ kinh doanh cá thể
(Cập nhật CCCD của Chủ hộ kinh doanh)
900.000đ
Lưu ý: Phí trên ĐÃ bao gồm lệ phí nhà nước nhưng CHƯA bao gồm thuế VAT

ĐẶC BIỆT: Quý khách thay đổi nhiều công ty, từ công ty thứ 2 trở đi được GIẢM 10% phí dịch vụ, từ công ty thứ 3 trở đi được GIẢM 20% phí dịch vụ.

Cam kết trong tất cả dịch vụ cập nhật cccd trên giấy phép kinh doanh tại Tư Vấn DNL

 • Không phát sinh thêm các chi phí khác.
 • Tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp, tận tình
 • Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm thời gian.
 • Giao giấy phép kinh doanh miễn phí tận nhà.
 • Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KHĐT, KHÔNG phải đi ủy quyền.

Ngoài dịch vụ cập nhật căn cước công dân cho giấy phép kinh doanh, Tư Vấn DNL còn cung cấp các dịch vụ: thành lập công ty tại TP Thủ Đức và các quận huyện khác tại TPHCM, dịch vụ kế toán trọn gói, đăng ký và gia hạn chữ ký số giá tốt (Hỗ trợ kỹ thuật sử dụng 24/7 trực tiếp không qua tổng đài nhà mạng), hóa đơn điện từ, đăng ký nhãn hiệu, … Hãy liên hệ Tư Vấn DNL để được tư vấn chi tiết hơn nếu có bất cứ thắc mắc nào cần giải đáp. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng tận tình 24/7. 

Bạn cần tư vấn thêm?

Đừng ngần ngại cho chúng tôi biết bạn cần gì? Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn

0949883779 Đăng ký tư vấn

Thay đổi CCCD trên GPKD có bắt buộc không?

. Sau khi thay đổi chứng minh dân sang căn cước công dân Công ty cần thông báo cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo khoản 3 Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2020

Phí thay đổi CCCD trên giấy phép kinh doanh là bao nhiêu?

Phí dịch vụ cập nhật căn cước công dân cho giấy phép kinh doanh của Tư Vấn DNL chỉ từ: 600.000đ

4.8/5 - (96 bình chọn)

2 những suy nghĩ trên “Thủ tục cập nhật căn cước công dân cho giấy phép kinh doanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *