Mã ngành 4659 Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác

Mã ngành 4659 Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác mới nhất theo Hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam. Để tìm hiểu kỹ hơn về chi tiết mã ngành 4659, mời các bạn tham khảo bài viết “Mã ngành 4659 Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác” của Tư Vấn DNL để hiểu rõ hơn.

Mã ngành 4659 Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác

Mã ngành 4659 thuộc Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về ngành nghề kinh doanh, bao gồm các mã ngành chi tiết như sau:

Mã ngành 4659Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
46591Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng
46592Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
46593Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
46594Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
46595Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
46599Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu
Mã ngành 4659 Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác
Mã ngành 4659 Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác

Một số lưu ý khi chọn Mã ngành 4659 Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác

Nhóm này gồm:
– Bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng, trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi;
– Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng;
– Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp;
– Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
– Bán buôn dây điện, công tắc và thiết bị lắp đặt khác cho mục đích công nghiệp;
– Bán buôn vật liệu điện khác như động cơ điện, máy biến thế;
– Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;

– Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào đâu để sử dụng cho sản xuất công
nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác;
– Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
– Bán buôn máy móc được điều khiển bằng máy vi tính cho công nghiệp dệt, may;
– Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.

Loại trừ:
– Bán buôn ô tô, kể cả rơ – moóc và xe tải lớn có mui, xe có động cơ khác được phân vào nhóm 45111 (Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)) và 45119 (Bán buôn xe có động cơ khác);
– Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, xe có động cơ khác được phân vào nhóm 45301 (Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác);
– Bán buôn môtô, xe máy được phân vào nhóm 45411 (Bán buôn mô tô, xe máy);

– Bán buôn xe đạp được phân vào nhóm 46499 (Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu);
– Bán buôn máy vi tính và thiết bị ngoại vi được phân vào nhóm 46510 (Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm);
– Bán buôn thiết bị, linh kiện điện tử và viễn thông được phân vào nhóm 46520 (Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông).

46591: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng
Nhóm này gồm: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong khai thác than đá, quặng, khai thác dầu khí như máy khoan, máy nghiền sàng, máy nén…

46592: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)
Nhóm này gồm: Bán buôn máy móc, thiết bị vật liệu điện: Tổ máy phát điện, máy phát điện, động cơ điện, máy biến thế, dây điện đã hoặc chưa bọc lớp cách điện, role, cầu dao, cầu chì, thiết
bị mạch điện khác.

46593: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày
Nhóm này gồm:
– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong ngành dệt như: Máy xe, máy chải, máy dệt…;
– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong ngành may như: Máy cắt vải, máy khâu, máy đính cúc, máy thùa khuyết…;
– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong ngành da giày.
Nhóm này cũng gồm: Bán buôn máy móc, thiết bị, phụ tùng máy dùng cho ngành dệt, may, da giày điều khiển bằng máy vi tính.

46594: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
Nhóm này gồm:
– Bán buôn bàn, ghế, tủ văn phòng bằng mọi chất liệu;
– Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng: máy photocopy, máy chiếu, đèn chiếu, máy hủy giấy, máy fax…
Loại trừ: Bán buôn máy vi tính và thiết bị ngoại vi được phân vào nhóm 46510 (Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm).

46595: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế
Nhóm này gồm: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong y tế, nha khoa, cho mục đích chẩn đoán bệnh, chữa bệnh.

46599: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu
Nhóm này gồm:
– Bán buôn phương tiện vận tải trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe đạp;
– Bán buôn người máy thuộc dây chuyền sản xuất tự động;
– Bán buôn các loại máy công cụ, dùng cho mọi loại vật liệu;
– Bán buôn máy móc, thiết bị khác chưa được phân vào nhóm nào, sử dụng cho sản xuất công nghiệp, thương mại, hàng hải và dịch vụ khác.

Nhóm này cũng gồm:
– Bán buôn máy công cụ điều khiển bằng máy vi tính;
– Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường.
Loại trừ:
– Bán buôn ô tô, kể cả rơ-moóc và xe tải lớn có mui, xe có động cơ khác được phân vào nhóm

45111 (Bán buôn ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)) và 45119 (Bán buôn xe có động cơ khác);
– Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô, xe có động cơ khác được phân vào nhóm

45301 (Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác);
– Bán buôn mô tô, xe máy được phân vào nhóm 45411 (Bán buôn mô tô, xe máy);
– Bán buôn xe đạp được phân vào nhóm 46499 (Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được
phân vào đâu);
– Bán buôn máy vi tính và thiết bị ngoại vi được phân vào nhóm 46510 (Bán buôn máy vi tính,
thiết bị ngoại vi và phần mềm);
– Bán buôn thiết bị, linh kiện điện tử và viễn thông được phân vào nhóm 46520 (Bán buôn thiết
bị và linh kiện điện tử, viễn thông

Mã ngành 4659 Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác đã đăng ký thành công

  • Trường hợp 1: Tổng hợp
Mã ngành Tên Ngành
4659Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác
  • Trường hợp 2: chi tiết
Mã ngành Tên Ngành
4659Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: bán buôn máy móc, thiết bị văn phòng
  • Trường hợp 3: chi tiết
Mã ngành Tên Ngành
4659Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng dùng trong ngành nhựa
  • Trường hợp 4: chi tiết
Mã ngành Tên Ngành
4659Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chi tiết: mua bán trang thiết bị y tế, dụng cụ y khoa. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi).
  • Trường hợp 5: chi tiết
Mã ngành Tên Ngành
4659Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
chi tiết: Bán buôn dụng cụ chăm sóc sắc đẹp, thiết bị thể dục, thể thao
  • Trường hợp 6: chi tiết
Mã ngành Tên Ngành
4659Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, vật tư, thiết bị phụ tùng ngành xây dựng, ngành lương thực- thực phẩm- nông lâm, thủy hải sản – hàng hải – công nghiệp ( trừ thuốc bảo vệ thực vật), máy khí nén, máy phát điện, các thiết bị giáo dục, đồ dùng văn phòng
  • Trường hợp 7: chi tiết
Mã ngành Tên Ngành
4659Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn thuốc bảo vệ thực vật, Bán buôn phân bón; bán buôn hạt giống (không tồn trữ hóa chất)

Trên đây là chia sẻ về Mã ngành 4659 Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về Mã ngành Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác khi đăng ký thành lập công ty hoặc cần bổ sung ngành nghề kinh doanh. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ.

Tìm kiếm có liên quan

Mã ngành bán lẻ máy móc, thiết bị

Chi tiết mã ngành 4659

Mã ngành mua bán thiết bị điện

Kinh doanh máy móc, thiết bị

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

Mã ngành Bán buôn văn phòng phẩm

Mã ngành kinh doanh thiết bị văn phòng

Mã ngành kinh doanh thiết bị giáo dục

5/5 - (1 bình chọn)

2 những suy nghĩ trên “Mã ngành 4659 Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *