Mẫu biên bản họp thành lập văn phòng đại diện công ty Cổ phần

Mẫu biên bản họp thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần mới nhất theo Luật doanh nghiệp năm 2020. Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung chi tiết và tải về mẫu biên bản họp Hội đồng quản trị về việ thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần bên dưới.

Nội dung mẫu biên bản họp thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần

Mẫu tham khảo

(Lưu ý:

Doanh nghiệp chọn 1 trong 2 hình thức chi nhánh hoặc văn phòng đại diện và kê khai tương ứng với nội dung thành lập chi nhánh hoặc văn phòng đại diện doanh nghiệp chọn. Trường hợp thành lập chi nhánh thì bỏ nội dung “văn phòng đại diện” và ngược lại.

– Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi thông qua Biên bản họp.

– Nội dung chủ yếu Biên bản họp của Hội đồng quản trị công ty tham khảo tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2020

– Mục C trong Biên bản họp: Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có 01 phiếu biểu quyết)

TÊN DOANH NGHIỆP  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …/BB-HĐQTThành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm …

BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc văn phòng đại diện

Công ty Cổ phần…, mã số doanh nghiệp: …, địa chỉ trụ sở chính: … … tiến hành họp Hội đồng quản trị về việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện theo chương trình như sau:

– Thời gian bắt đầu: vào lúc … giờ … phút, ngày … tháng … năm …

– Địa điểm họp: địa chỉ số … … …

– Thành phần tham dự:

1. Ông/Bà … … … – Chủ tịch Hội đồng quản trị– Chủ tọa cuộc họp

2. Ông/Bà … … … – thành viên Hội đồng quản trị

3. Ông/Bà … … … – thành viên Hội đồng quản trị

– Vắng mặt: 0

– Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà … … …

– Người ghi biên bản: Ông/Bà … … …

Ông/Bà … (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp.

A. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị lấy ý kiến của các thành viên dự họp về việc:

(ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN)

Thành lập Văn phòng đại diện công ty:

1. Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt: … … …

Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): … … …

Tên văn phòng đại diện viết tắt (nếu có): … … …

2. Địa chỉ văn phòng đại diện: … … …

3. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện: Giao dịch và tiếp thị:

4. Thông tin người đứng đầu văn phòng đại diện:

 Họ và tên: … … … Giới tính: … …                                                               

Sinh ngày: … …

Dân tộc: … …

Quốc tịch: … …

Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/…

Số giấy tờ pháp lý: … …

Ngày cấp: … … Nơi cấp: … …

Địa chỉ thường trú: … … …

Địa chỉ liên lạc: … …

B. Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp:

– Hoàn toàn đồng ý với việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện tại mục A nêu trên.

C. Biểu quyết:

– Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: … phiếu

– Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: … phiếu

– Tổng số phiếu tán thành: … phiếu

– Tổng số phiếu không tán thành: … phiếu

– Tổng số phiếu không có ý kiến: … phiếu

D. Hội đồng quản trị quyết định:

– Thông qua việc thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện tại mục A nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

– Giao cho ông/bà … (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc … giờ … phút cùng ngày.

Người ghi biên bản  
(Ký, ghi rõ họ tên)
Chủ tọa cuộc họp
 (Ký, ghi rõ họ tên)
Mẫu biên bản họp thành lập văn phòng đại diện công ty Cổ phần
Mẫu biên bản họp thành lập văn phòng đại diện công ty Cổ phần

Tải mẫu biên bản họp thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần

BIỂU MẪU

Download mẫu biên bản họp thành lập VPĐD công ty Cổ phần

Trên đây là chia sẻ về mẫu biên bản họp thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục thành lập văn phòng đại diện công ty Cổ phần mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *