Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán công ty


Mẫu Quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán công ty mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung chi tiết và tải về mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán công ty TNHH 1 thành viên, 2 thành viên, hợp danh, cổ phần và doanh nghiệp tư nhân bên dưới.

Nội dung mẫu Quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán

Mẫu tham khảo

TÊN CÔNG TYCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 01/QĐ—-oo0oo—-
………………………………….., ngày … tháng …. năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v bổ nhiệm người phụ trách kế toán)

GIÁM ĐỐC CÔNG TY ………………………………

  • Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020.
  • Căn  cứ  giấy  chứng  nhận  ĐKKD  của  Sở  Kế  hoạch  và  Đầu  tư  ………………….  số ………………… cấp ngày ……………………….
  • Căn cứ vào trách nhiệm, quyền hạn và chức năng của Giám đốc Công ty.
  • Căn cứ vào nhu cầu cán bộ điều hành tổ chức Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm: …………………………………………..    Giới tính: ……………..

Singh ngày: ……………….                 Dân tộc:  ……………               Quốc tịch: ……………….

Số CMND/CCCD: ………….      Ngày cấp: ……………      Nơi cấp: ……………..

Địa chỉ liên lạc: …………………………

Giữ chức vụ: Người phụ trách kế toán của Công ty kể từ ngày ký quyết định .

Điều 2: Mức lương khởi điểm được hưởng và các khoản phụ cấp khác theo quy chế Công ty 
Điều 3: Trách nhiệm và quyền hạn

  • Thiết lập hồ sơ và sổ sách kế toán tài chính, chứng từ của Công ty; thực hiện đầy đủ chức năng của người phụ trách kế toán.
  • Giao dịch với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng liên quan đến hệ thống kế toán công ty.
  • Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc trên cương vị kế toán.

Điều 4Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông (bà) có tên tại điều 1 và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này..

Nơi nhận:                                                       
Như điều 4 : để chấp hành;                      
Chi cục thuế….. (kèm theo HS đăng ký thuế);
Lưu văn phòng Công ty./.
………………………., ngày … tháng …. năm …..
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(ký, ghi rõ họ tên)




………………………………………………………………………………
Quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán công ty
Mẫu Quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán doanh nghiệp

Tải mẫu Quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán

Tải mẫu Quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán file world tại đây

Download Quyết định bổ nhiệm kế toán file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu Quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu mẫu Quyết định bổ nhiệm kế toán mới nhất. Bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dịch vụ kế toán DNL để được hỗ trợ.

Nội dung tìm kiếm khác
Mẫu quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán
Quyết định bổ nhiệm người phụ trách kế toán
Mẫu bổ nhiệm kế toán
Tài mẫu quyết định bổ nhiệm phụ trách kế toán
Quyết định bổ nhiệm phụ trách kế toán mới nhất
Quyết định bổ nhiệm kế toán công ty TNHH
Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng Mầm non
Mẫu bổ nhiệm kế toán trưởng công ty TNHH

4.6/5 - (8 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *