Biểu mẫu Thuế – Kế toán miễn phí giúp các cá nhân và tổ chức tiết kiệm thời gian.

Mẫu công văn giải trình hệ số K thuế

Mẫu công văn giải trình hệ số K thuế, chênh lệch thuế GTGT đầu vào, [...]

Mẫu hợp đồng kế toán mới nhất

Mẫu hợp đồng kế toán mới nhất cho doanh nghiệp theo thời gian cố định, [...]

Mẫu bảng báo giá văn phòng phẩm mới nhất

Tải mẫu bảng báo giá văn phòng phẩm file excel và file word mới nhất. [...]

Mẫu 08 thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Mẫu 08 thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty nộp cho Cơ quan [...]

Mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế TNCN đã nộp qua mạng mới nhất

Mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế TNCN đã nộp qua mạng mới nhất. [...]

Mẫu bìa sổ sách kế toán

Mẫu bìa sổ sách kế toán file word, excel theo Thông tư 200 và 133 [...]

Mẫu 08 đăng ký tài khoản ngân hàng với Cơ quan thuế

Mẫu 08 đăng ký tài khoản ngân hàng với Cơ quan thuế mới nhất theo [...]

Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa

Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất là văn bản được [...]

Mẫu 06 đề nghị cấp hóa đơn điện tử

Mẫu 06 đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế [...]

Mẫu biên bản bàn giao công việc

Mẫu biên bản bàn giao công việc, tài liệu hồ sơ sau khi nghỉ việc [...]

Mẫu công văn khôi phục mã số thuế mới nhất

Mẫu số: 25/ĐK-TCT: Mẫu công văn khôi phục mã số thuế mới nhất theo Thông tư số [...]

Mẫu cam kết không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Mẫu cam kết không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là mẫu dùng để [...]

Công văn giải trình hóa đơn bỏ trốn

Mẫu công văn giải trình hóa đơn bỏ trốn mới nhất là mẫu dùng cho [...]

Mẫu bảng báo giá dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán là một trong những dịch vụ quan trọng nhất đối với [...]

Mẫu công văn thay đổi thời gian khấu hao

Mẫu công văn thay đổi thời gian khấu hao TSCĐ mới nhất là biểu mẫu [...]

Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-ĐK-TCT

Tờ khai đăng ký thuế mẫu số 03-đk-tct theo Thông tư 105/2020/TT-BTC về hướng dẫn [...]

Mẫu gia hạn nộp thuế

Tải Mẫu gia hạn nộp thuế 2023. mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế [...]

Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính mới nhất

Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính mới nhất. Hạn nộp công văn [...]

Mẫu biên bản xác nhận công nợ mới nhất

Tải Mẫu biên bản xác nhận công nợ là một trong những chứng từ quan [...]

Mẫu số 11: Đơn đề nghị cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan

Tải đơn đề nghị cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan mới nhất.

Mẫu công văn cam kết không phát sinh doanh thu mới nhất

Tải công văn cam kết không phát sinh doanh thu mới nhất. Cách nộp công [...]

Mẫu biên bản đối chiếu công nợ mới nhất

Tải mẫu biên bản đối chiếu công nợ là một trong những chứng từ quan [...]