Mẫu 06 đề nghị cấp hóa đơn điện tử

Mẫu 06 đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế mới nhât. Mẫu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (Mẫu số 06/ĐN-PSĐT) (hay thường gọi mẫu đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ) được ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn chứng từ được Chính phủ ban hành ngày 19/10/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2022. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết và tải công văn xin xuất hóa đơn lẻ bên dưới.

Nội dung mẫu 06 đề nghị cấp hóa đơn điện tử

Mẫu số: 06/ĐN-PSĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CÓ MÃ CỦA CƠ QUAN THUẾ
(Theo từng lần phát sinh)

Kính gửi:………………………………..

I. TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN THEO TỪNG LẦN PHÁT SINH

1. Tên tổ chức, cá nhân:…………………….. .. …………………………….. .. …………………….

2. Địa chỉ liên hệ: …………………………………

Địa chỉ thư điện tử:…………….. ………. Điện thoại liên hệ:……………………………………

3. Số Quyết định thành lập tổ chức (nếu có):

Cấp ngày:……………. …………………….. Cơ quan cấp:…………………………… .. …………….

4. Mã số thuế (nếu có):…………….. ………….. …………………… ………………………………..

5. Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là cá nhân thì tên người nhận hóa đơn là cá nhân đề nghị cấp hóa đơn): ……………………………………..

6. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu người đi nhận hóa đơn

Ngày cấp:……………. ……… ,………………….. Nơi cấp:    ………………………………….

II. DOANH THU PHÁT SINH TỪ HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG HÓA, CUNG ỨNG DỊCH VỤ

1. Tên hàng hóa, dịch vụ:…………………… … ………………………………………………………

2. Tên người mua hàng hóa, dịch vụ:……………………………. ………………………………..

3. Địa chỉ người mua hàng hóa, dịch vụ:………………….. ……………………………………..

4. Mã số thuế người mua hàng hóa, dịch vụ:…………………………… ……… . ….. .. ……..

5. Số, ngày hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ (nếu có):……………….. ………………

6. Doanh thu phát sinh:………………… … ………………………………………………………..

Chúng tôi xin cam kết:

Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hóa đơn.

Quản lý hóa đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 …., ngày …tháng…năm 2023
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Chữ ký số, chữ ký điện tử của người nộp thuế)
……………………………  
Mẫu 06 đề nghị cấp hóa đơn điện tử
Mẫu 06 đề nghị cấp hóa đơn điện tử

Tải mẫu đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế (Mẫu số: 06/ĐN-PSĐT)

BIỂU MẪU

Tải mẫu 06 đề nghị cấp hóa đơn điện tử

Trên đây là chia sẻ về mẫu 06 đề nghị cấp hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế theo từng lần phát sinh mới nhất của Tư Vấn DNL. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *