Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa

Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất là văn bản được lập ra khi các bên muốn sửa đối, bổ sung những điều khoản trong hợp đồng mua bán hàng hóa. Đồng thời, phụ lục hợp đồng mua bán còn là văn bản chứa đựng những thông tin về các bên tham gia ký kết hợp đồng, nội dung sửa đổi, bổ sung quy định chi tiết điều khoản của hợp đồng, những cam kết,…Mời bạn đọc cùng tham khảo nội dung chi tiết và tải về mẫu phụ lục thay đổi thông tin trong hợp đồng bên dưới.

Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa
Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa

Nội dung mẫu phụ lục thay đổi thông tin hợp đồng mới nhất

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————

……., ngày……tháng……năm 2023

PHỤ LỤC HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA

 • Căn cứ theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;
 • Căn cứ theo HĐMB số … đã ký kết ngày … tháng … năm …;
 • Căn cứ theo nhu cầu thực tế hai bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 2024, tại trụ sở Công ty …, chúng tôi gồm có:

Bên bán (Bên A)

 • CÔNG TY:……………………………………………………………………..
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………………………………
 • Tên người đại diện:………………………….. Chức vụ:……………………….
 • Địa điểm kinh doanh:……………………………………………………………
 • Điện thoại:…………………………………… Fax:……………………………
 • Mã số thuế:………………………………………………………………….…..
 • Số tài khoản:……………………………………Tại ngân hàng: ………………

Bên mua (Bên B)

 • CÔNG TY:……………………………………………………………………..
 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:………………………………………
 • Tên người đại diện:………………………….. Chức vụ:……………………….
 • Địa điểm kinh doanh:……………………………………………………………
 • Điện thoại:…………………………………… Fax:……………………………
 • Mã số thuế:………………………………………………………………….…..
 • Số tài khoản:……………………………………Tại ngân hàng: ………………

Sau khi xem xét, thỏa thuận hai bên đã đi đến thống nhất ký Phụ lục Hợp đồng mua bán số …/…. ký ngày …./…./……. về việc thay đổi nội dung cụ thể như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH
Thay đổi các nội dung sau đây của Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- … đã ký kết:

1.1. Thay đổi số lượng hàng hoá như sau (nếu có): 

Thay đổi Điều … của Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- … như sau:

Bên A bán cho bên B số lượng hàng hoá theo thông tin như sau:

Số TTTên hàngĐơn vịSố lượngĐơn giáThành tiềnGhi chú
       
Cộng …     

Tổng giá trị bằng chữ: ………………………………………………………………….
1.2. Thay đổi lịch trình thời gian và/hoặc địa điểm giao hàng như sau (nếu có): 

Thay đổi Điều … của Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- … như sau:

Bên A giao hàng hoá cho bên B theo lịch trình thời gian và địa điểm như sau:

Số TTTên hàngĐơn vịSố lượngThời gianĐịa điểmGhi chú
         

1.3. Nội dung điều chỉnh khác (nếu có):

ĐIỀU 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
2.1. Phụ lục hợp đồng này là một bộ phận không tách rời của Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- …
2.2. Các điều khoản khác trong Hợp đồng mua bán hàng hoá số …/HĐMB- …không thay đổi và vẫn có giá trị áp dụng đối với các bên.
2.3. Phụ lục hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Đại diện bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)
Đại diện bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)

Tải mẫu phụ lục danh mục hàng hóa theo hợp đồng

BIỂU MẪU

Download mẫu phụ lục hợp đồng mua bán mới nhất

Trên đây là chia sẻ về mẫu phụ lục hợp đồng mua bán hàng hóa mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về các thông tin có thể thay đổi trong phụ lục hợp đồng. Bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dịch vụ thành lập công ty Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Tìm kiếm có liên quan
Mẫu phụ lục danh mục hàng hóa theo hợp đồng
Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế
Mẫu phụ lục hợp đồng điều chỉnh giá
Mẫu phụ lục hợp đồng kinh tế phát sinh
Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán đất
Mẫu phụ lục hợp đồng mua bán song ngữ
Phụ lục hợp đồng
Mẫu phụ lục hợp đồng nguyên tắc


Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *