Mẫu công văn khôi phục mã số thuế mới nhất

Mẫu số: 25/ĐK-TCT: Mẫu công văn khôi phục mã số thuế mới nhất theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ban hành 03/12/2020. Mẫu số: 25/ĐK-TCT là mẫu dùng cho doanh nghiệp đang bị khóa MST do không treo biển hiệu, nợ thuế,… để thông báo cho cơ quan thuế về việc doanh nghiệp khôi phục lại mã số thuế để tiếp tục hoạt động hoặc tiến hành tạm ngưng, giải thể. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết và tải mẫu đề nghị khôi phục mã số thuế theo Thông tư 105 bên dưới.

Mẫu công văn khôi phục mã số thuế
Mẫu công văn khôi phục mã số thuế

Mẫu công văn khôi phục mã số thuế mới nhất

Mẫu số: 25/ĐK-TCT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

TÊN NGƯỜI NỘP THUẾ
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………………., ngày … tháng … năm ….

THÔNG BÁO

Đề nghị khôi phục mã số thuế

1. Tên người nộp thuế (ghi theo tên NNT đã đăng ký thuế hoặc đăng ký doanh nghiệp): ………… ………………………………… …………………………………

2. Mã số thuế: ………………………… ………………………………… ……………………….

3. Địa chỉ trụ sở (ghi theo địa chỉ trụ sở của tổ chức đã đăng ký thuế hoặc của doanh nghiệp, hợp tác xã đã đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã): …………………… …………………………..

4. Địa chỉ kinh doanh (ghi địa chỉ kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã đăng ký thuế): ………………………………… ………………………

5. Lý do đề nghị khôi phục mã số thuế: …………………… ……………………………………………..

……………………… ……………………………………… …………………………… ……………………

……………………… ……………………………………… …………………………… ……………………

6. Hồ sơ đính kèm:

…………………………… ………………………………………… …………………………………………

……………………………… ………………………………………… ………………………………………

Người nộp thuế cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của thông báo này./.


Nơi nhận:
– CQT quản lý;
– Lưu: VT
NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc NGƯỜI ĐẠI DIỆN
THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

Ghi chú:

Người nộp thuế là tổ chức không phải đóng dấu khi đăng ký thuế và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh không phải đóng dấu vào văn bản này.

Tải mẫu công văn khôi phục mã số thuế mới nhất

BIỂU MẪU

Công văn hướng dẫn khôi phục mã số thuế theo TT105

Trên đây là chia sẻ về mẫu công văn khôi phục mã số thuế mới nhất của Tư Vấn DNL. Nếu bạn có nhu cầu cần thuê dịch vụ mở khóa mã số thuế để thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế online hoặc thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

5/5 - (15 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *