Mẫu cam kết không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Mẫu cam kết không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp là mẫu dùng để doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế về việc doanh nghiệp có thực hiện việc mua bán trao đổi hàng hóa dịch vụ với một đơn vị khác, sau đó doanh nghiệp này đã không còn hoạt động tại trụ sở đã đăng ký (Bỏ trốn). Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết và tải mẫu cam kết không sử dụng hóa đơn bỏ trốn bên dưới.

>>> Công văn giải trình hóa đơn bỏ trốn (bỏ địa điểm đăng ký kinh doanh)

>>> Danh sách 524 doanh nghiệp rủi ro về thuế

Mẫu cam kết không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp
Mẫu cam kết không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Nội dung mẫu cam kết không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

CÔNG TY …………….
Số: ……/CV-…..
(V/v Cam kết không sử dụng hóa đơn bất hợp khác)  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————
………, ngày ….. tháng …… năm …….
Kính gửi– Chi cục thuế / Cục thuế …….
 – Đoàn kiểm tra Chi cục thuế Quận/Cục thuế  ……

Công ty: …………………………. …………………………………… …………………………… ……………………………..

Mã số thuế: ………………………….. …………………………………………… …………………………………………….

Đia chỉ: ……………………….. …………………………….. …………………………………. ………………………………..

Đại diện:………………… ………………. Chức vụ:……………………………….. ……………………….

Căn cứ vào thông tin kiểm tra của Đoàn kiểm tra thuế Chi cục thuế Quận/Phường …. về việc sử dụng hóa đơn đầu vào của đơn vị từ năm … đến năm …., Công ty …….. xin được giải trình như sau:

Từ tháng … năm …. đến tháng … năm ….., Công ty …………. có kê khai các số hóa đơn GTGT của các đơn vị ngừng hoạt động chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế theo danh sách kèm theo sau đây:

………………………… ……………………… ………………………………………… …………………………… ……………….

…………………………. ………………………… …………………………………… ………………………………. ……………..

Công ty chúng tôi xin được làm công văn này giải trình như sau: Các hóa đơn trên đều là mua bán hàng hóa phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh thật của Công ty.

Toàn bộ các hoạt động trên đều được sử dụng trước thời điểm cơ quan thuế ra thông báo Doanh nghiệp ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục đóng mã số thuế. Công ty chúng tôi đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai thuế và hạch toán chi phí theo đúng quy định của pháp luật. Chúng tôi gửi kèm công văn này toàn bộ chứng từ chứng minh bao gồm: Hợp đồng, phiếu xuất kho, biên bản bàn giao, hóa đơn, chứng từ thanh toán.

Bằng công văn này, Công ty ……… cam kết những thông tin nêu trên là chính xác và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Công ty …………cam kết những thông tin nêu trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính đề nghị Quý cơ quan tạo điều kiện giải quyết.

Trân trọng!

Nơi nhận:GIÁM ĐỐC
– Như trên;                                   
– Lưu VT.
(Ký, đóng dấu)

Tải mẫu cam kết không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

BIỂU MẪU

Mẫu cam kết không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Trên đây là chia sẻ về mẫu cam kết không sử dụng hóa đơn bất hợp pháp mới nhất của Tư Vấn DNL. Nếu bạn có nhu cầu cần thuê dịch vụ kế toán thuế để giải trình hoặc thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *