Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn của hộ kinh doanh từ 01/07/2023

Mẫu Thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn của hộ kinh doanh mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết và tải về mẫu thông báo Hộ kinh doanh ra kinh doanh trước thời hạn Phụ lục III-2 áp dụng từ 01/07/2023.

Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn của hộ kinh doanh
Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn của hộ kinh doanh

Nội dung mẫu thông báo Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn của hộ kinh doanh

PHỤ LỤC III-4

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021)

TÊN HỘ KINH DOANH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: …………..……, ngày…… tháng…… năm……

THÔNG BÁO

Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch …………..

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………………….

Mã số hộ kinh doanh/Mã số thuế: ……………………………………………………………………..

Mã số đăng ký hộ kinh doanh: ………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: ……………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): ………………… Fax(nếu có): …………………………………………………..

Email(nếu có):………………………. Website(nếu có):………………………………………………

Thông báo tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo như sau:

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh thì ghi:

Thời gian tạm ngừng: kể từ ngày …/… /… đến hết ngày …/… /….

Lý do tạm ngừng kinh doanh: ………………………………………………………………….

2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo thì ghi:

Thời gian tiếp tục kinh doanh kể từ ngày………….. tháng………………. năm…………….

Lý do tiếp tục kinh doanh:…………………………………………………………………………

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

 CHỦ HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)1

___________________

1 Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

Tải thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn của hộ kinh doanh

BIỂU MẪU

Mẫu tiếp tục kinh doanh trước thời hạn của hộ kinh doanh

Trên đây là chia sẻ về mẫu thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn của hộ kinh doanh để bạn có thể tự mình thực hiện các thủ tục. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn về thủ tục thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/ tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Bạn cần tư vấn thêm?

Đừng ngần ngại cho chúng tôi biết bạn cần gì? Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn

0949883779 Đăng ký tư vấn
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *