Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh mới nhất

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh mới nhất theo Thông tư 105/2020/TT-BTC về hướng dẫn đăng ký thuế. Các biểu mẫu kèm theo Thông tư 105/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 17/01/2021 sẽ thay thế các mẫu biểu trước đây. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc (Mẫu số: 20-ĐK-TCT) tại đây.

Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh năm 2021
Mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh mới nhất

Nội dung mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh

  Mẫu số: 20-ĐK-TCT (Ban hành kèm theo Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020 của Bộ Tài chính)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ (Dùng cho người phụ thuộc của cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công)

□ Đăng ký thuế              □ Thay đổi thông tin đăng ký thuế

 1. Họ và tên cá nhân có thu nhập: ……………………………………………………………………
 2. Mã số thuế:
                           
 3. Địa chỉ cá nhân nhận thông báo mã số NPT: ………………………………………………………………..
 4. Nơi đăng ký giảm trừ người phụ thuộc (tổ chức, cá nhân trả thu nhập/cơ quan quản lý): ………………
 5. Mã số thuế của tổ chức, cá nhân trả thu nhập (nếu có):
                           
 1. Thông tin về người phụ thuộc và thông tin đăng ký giảm trừ gia cảnh như sau:
 2. Người phụ thuộc đăng ký thuế bằng CMND/CCCD/H chiếu:
STT Họ và tên người phụ thuộc Ngày sinh MS số thuế (nếu có) Quốc tịch Loại giấy tờ (CMND/CCCD/Hộ chiếu) S Ngày cp Nơi cấp Địa chỉ nơi thường trú Địa chỉ hiện tại Quan hệ với người nộp thuế
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)
1                      
2                      
3                      
                     
 1. Người phụ thuộc đăng ký thuế bằng giấy khai sinh:
STT Họ và tên MST (nếu có) Thông tin trên giấy khai sinh Quốc tịch Quan hệ với người nộp thuế
Ngày sinh Số Ngày cp Nơi đăng ký
Quốc gia Tỉnh/Thành phố Quận/Huyện Phường/Xã
(13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23) (24)
1                      
2                      
3                      
                     
                     

(MST: Mã số thuế; CMND: Chứng minh nhân dân; CCCD: Căn cước công dân) Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

 

…., ngày … tháng … năm…

CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

  Ghi chú: Cá nhân chỉ  tích vào 1 trong 2 chỉ tiêu “Đăng ký thuế” hoặc “Thay đổi thông tin đăng ký thuế” tương ứng với hồ sơ của người phụ thuộc là hồ sơ đăng ký thuế lần đầu hoặc hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế.

Tải về mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh 

Tải về mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh file world tại đây

Download mẫu giảm trừ gia cảnh (Mẫu số: 20-ĐK-TCT) file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu tờ khai đăng ký người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu đăng ký giảm trừ gia cảnh mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

 

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *