Biên bản họp chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH

Mẫu biên bản họp chuyển nhượng vốn góp của Hội đồng thành viên mới nhất năm 2022 theo Luật doanh nghiệp 2020 và theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết và tải về mẫu biên bản họp chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH.

Nội dung biên bản họp chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH

TÊN DOANH NGHIỆPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……/2022/BB-HĐTVThành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2022

BIÊN BẢN HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

Về việc chuyển nhượng vốn góp

…………………………, mã số doanh nghiệp: ………………., địa chỉ trụ sở chính: …………………………. tiến hành họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo chương trình như sau:

– Thời gian bắt đầu: vào lúc     giờ    phút, ngày    tháng     năm 2022

– Địa điểm họp: địa chỉ số ……………….

– Thành phần tham dự:

1. Ông/Bà ……………….. – Chủ tịch Hội đồng thành viên

Sở hữu phần vốn góp ……………….đồng, chiếm tỷ lệ ………% vốn điều lệ

Giấy chứng nhận phần vốn góp số …../GCN, cấp ngày …./…/2022

2. Ông/Bà ……………..  – thành viên

Sở hữu phần vốn góp ……………….đồng, chiếm tỷ lệ ………% vốn điều lệ

Giấy chứng nhận phần vốn góp số …../GCN, cấp ngày …/…/2022

3. Ông/Bà ……………..  – thành viên

Sở hữu phần vốn góp ……………….đồng, chiếm tỷ lệ ………% vốn điều lệ

Giấy chứng nhận phần vốn góp số …../GCN, cấp ngày …/…/2022

– Vắng mặt: 0

– Chủ tọa cuộc họp: Ông/Bà ………………..

– Người ghi biên bản: Ông/Bà …………………

Ông/Bà ………………… (chủ tọa cuộc họp) tuyên bố việc triệu tập họp Hội đồng thành viên, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; số thành viên dự họp đạt 100% vốn điều lệ đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng thành viên.

Biên bản họp chuyển nhượng vốn góp
Biên bản họp chuyển nhượng vốn góp

A. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng thành viên lấy ý kiến của các thành viên dự họp về việc:

Chuyển nhượng vốn :

Ông/Bà ……………….chuyển nhượng …………đồng chiếm tỷ lệ …………% vốn điều lệ cho Ông/Bà …………….. (Thành viên mới).

Cơ cấu góp vốn mới như sau:

 • Ông/Bà ……………… góp …………………. đồng chiếm tỷ lệ ….% vốn điều lệ.
 • Ông/Bà ………………….. góp …………….  đồng chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ.

*Sửa đổi điều 7 điều lệ CÔNG TY TNHH ………………. như sau:

Vốn điều lệ : ………………….. đồng   

 • Ông/Bà ………………..góp ………….. đồng chiếm tỷ lệ ……% vốn điều lệ.
 • Ông/Bà …………….. góp ……………..  đồng chiếm tỷ lệ ………..% vốn điều lệ.

B. Ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp:

– Hoàn toàn đồng ý với việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại mục A nêu trên.

C. Biểu quyết:

– Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ……. phiếu

– Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: …… phiếu

– Tổng số phiếu tán thành: …… phiếu

– Tổng số phiếu không tán thành: ….. phiếu

– Tổng số phiếu không có ý kiến: …. phiếu

D. Hội đồng thành viên quyết định:

– Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tại mục A nêu trên với 100% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

– Giao cho ông/bà …………….. tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Người ghi biên bản
(Ký, ghi rõ họ tên)
……………………
Chủ tọa cuộc họp
(Ký, ghi rõ họ tên)
……………………..

Tải về biên bản họp chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH 2 thành viên trở lên

THAM KHẢO

Download biên bản họp chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu biên bản họp chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH mới nhất năm 2022 của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về biên bản họp chuyển nhượng vốn của HĐTV công ty mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Dịch vụ chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH của Tư Vấn DNL

Nhiệm vụ thực hiện “Thủ tục chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH” của Tư Vấn DNL

 1. Soạn thảo và chuẩn bị các hồ sơ theo quy định luật doanh nghiệp 2020:
 • Biên bản họp chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH
 • Quyết định chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH;
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp;
 • Quyết định chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH;
 • Danh sách thành viên góp vốn mới
Dich vu thay doi giay phep kinh doanh
Dịch vụ chuyển nhượng vốn góp

2. Liên hệ khách hàng ký hồ sơ tận nơi;

3. Nộp hồ sơ chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH và nhận kết quả tại Sở kế hoạch và đầu tư

4. Bàn giao GPKD mới, con dấu (nếu có) và hồ sơ thuế TNCN (nếu có) cho khách hàng tận nơi.

Chi phí chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH

Đến với Tư Vấn DNL, chúng tôi coi trọng yếu tố chất lượng, giá trị dịch vụ. Chúng tôi lựa chọn hướng phát triển bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ, đề cao uy tín doanh nghiệp. Nhờ vậy mà các doanh nghiệp khi lựa chọn dịch vụ của chúng tôi được an tâm tuyệt đối.

Chi phí chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH trọn gói là 1.200.000đ

Cam kết trong tất cả dịch vụ chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH

 • Không phát sinh thêm các chi phí khác
 • Tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp, tận tình
 • Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm thời gian.
 • Giao giấy phép kinh doanh miễn phí tận nơi.
 • Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KHĐT, KHÔNG phải đi ủy quyền.

Chi phí dịch vụ chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH trọn gói là bao nhiêu?

Chi phí dịch vụ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp trọn gói tại Tư Vấn DNL là 1.200.000đ

Thời gian chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH mất bao lâu?

Thời gian chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH từ 04-06 ngày làm việc.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *