Biểu mẫu Đăng ký kinh doanh miễn phí giúp các cá nhân và tổ chức tiết kiệm thời gian.

Mẫu 08 thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Mẫu 08 thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty nộp cho Cơ quan [...]

Bộ hồ sơ giải thể cty TNHH 2 thành viên

Mẫu bộ hồ sơ giải the cty TNHH 2 thành viên mới nhất theo Thông [...]

Mẫu hồ sơ giải thể công ty TNHH 1 thành viên

Mẫu hồ sơ giải thể công ty TNHH 1 thành viên mới nhất theo Thông [...]

Mẫu biên bản họp thành lập văn phòng đại diện công ty Cổ phần

Mẫu biên bản họp thành lập văn phòng đại diện công ty cổ phần mới [...]

Mẫu biên bản họp thành lập chi nhánh công ty Cổ phần

Mẫu biên bản họp thành lập chi nhánh công ty cổ phần mới nhất theo [...]

Mẫu hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

Mẫu hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty TNHH, Công ty Cổ phần, hợp [...]

Bổ sung cập nhật thông tin đăng ký hộ kinh doanh trong hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh

Mẫu giấy đề nghị bổ sung cập nhật thông tin đăng ký hộ kinh doanh [...]

Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép hộ kinh doanh từ 01/07/2023

Mẫu Giấy đề nghị cấp lại Giấy phép hộ kinh doanh mới nhất được ban [...]

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh từ 01/07/2023

Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh mới nhất được [...]

Tiếp tục kinh doanh trước thời hạn của hộ kinh doanh từ 01/07/2023

Mẫu Thông báo tiếp tục kinh doanh trước thời hạn của hộ kinh doanh mới [...]

Thông báo tạm ngừng kinh doanh của hộ kinh doanh từ 01/07/2023

Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh mới nhất được [...]

Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh từ 01/07/2023

Mẫu Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh mới nhất được ban hành kèm [...]

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh từ 01/07/2023

Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh mới nhất được [...]

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh từ 1/7/2023

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh mới nhất được ban hành kèm [...]

Mẫu Quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh

Mẫu quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên, [...]

Quyết định của chủ sở hữu công ty

Mẫu Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên mới nhất [...]

Mẫu biên bản họp giải thể văn phòng đại diện

Mẫu biên bản họp giải thể văn phòng đại diện mới nhất theo Luật doanh [...]

Mẫu thông báo chấm dứt địa điểm kinh doanh

Phụ lục II-20: Mẫu thông báo chấm dứt địa điểm kinh doanh mới nhất theo [...]

Quyết định chấm dứt địa điểm kinh doanh

Quyết định chấm dứt địa điểm kinh doanh công ty mới nhất mới nhất theo [...]

Mẫu thay đổi CCCD trên giấy phép kinh doanh

Mẫu thay đổi CCCD trên giấy phép kinh doanh (Phụ lục II-5) mới nhất theo [...]

Mẫu hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh

Mẫu hồ sơ bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty TNHH, Công ty Cổ [...]

Hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên

Tải mẫu hồ sơ tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên mới [...]