Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh từ 01/07/2023

Mẫu Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết và tải về mẫu Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh Phụ lục III-3 áp dụng từ 01/07/2023.

Nội dung mẫu thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh

PHỤ LỤC III-3

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021)

TÊN HỘ KINH DOANH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ……………..……, ngày…… tháng…… năm……

THÔNG BÁO

Thay đổi chủ hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch …………….

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………….

Mã số hộ kinh doanh/Mã số thuế: ……………………………………………………………………..

Mã số đăng ký hộ kinh doanh: ………………………………………………………………………….

Điện thoại (nếu có): …………………………………………………………  Fax(nếu có): …………..

Email(nếu có): ………………………………………………………………  Website(nếu có): …….

Đăng ký thay đổi chủ hộ kinh doanh với các nội dung sau:

Thay đổi chủ hộ kinh doanh do (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Thành viên hộ gia đình ủy quyền cho người khác là chủ hộ kinh doanh
Tặng cho hộ kinh doanh
Bán hộ kinh doanh
Thừa kế hộ kinh doanh
Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh Phụ lục III-3
Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh Phụ lục III-3

1. Người tặng cho/Người bán/Người chết/Chủ hộ kinh doanh trước khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………..  Giới tính: ………………..

Sinh ngày: ………/……/…….. Dân tộc: ……  Quốc tịch: ………………..

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:          

Căn cước công dânChứng minh nhân dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………………………………….

Ngày cấp: …./…./…. Nơi cấp: ………………………………………………………………………..

Có giá trị đến ngày (nếu có): …/…/…

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại(nếu có): …………………………………………  Email(nếu có): ………………………..

2. Người được tặng cho/Người mua/Người thừa kế/Chủ hộ kinh doanh sau khi thay đổi:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ……………………………………………..  Giới tính: ……….

Sinh ngày: ……………. /…………… /……….. Dân tộc: ……………………  Quốc tịch: …………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:

Căn cước công dânChứng minh nhân dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………………………………….

Ngày cấp: …./…./…. Nơi cấp: ……………………………………………………………………….

Có giá trị đến ngày (nếu có): …/…/…

Địa chỉ thường trú:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc:

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………………….

Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………………………………………….

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………………………………………

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại(nếu có): ……………………………………………….  Email(nếu có): ………………….

Chúng tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung của Thông báo này.

CHỦ HỘ KINH DOANH SAU KHI THAY ĐỔI
(Ký và ghi họ tên)1
CHỦ HỘ KINH DOANH TRƯỚC KHI THAY ĐỔI
(Ký và ghi họ tên)2

___________________

1 Chủ hộ kinh doanh sau khi thay đổi ký trực tiếp vào phần này.

2 Không có phần này trong trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế. Trong các trường hợp khác, chủ hộ kinh doanh trước khi thay đổi ký trực tiếp vào phần này.

Tải Phụ lục III-3 thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh

BIỂU MẪU

Mẫu thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh cá thể

Trên đây là chia sẻ về mẫu thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh cá thể để bạn có thể tự mình thực hiện các thủ tục tại Phòng đăng ký kinh doanh. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn thay đổi nội dung trên giấy phép hộ kinh doanh vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Bạn cần tư vấn thêm?

Đừng ngần ngại cho chúng tôi biết bạn cần gì? Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn

0949883779 Đăng ký tư vấn

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *