Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh từ 01/07/2023

Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh mới nhất được ban hành kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết và tải về mẫu thông báo giải thể Hộ kinh doanh Phụ lục III-5 áp dụng từ 01/07/2023.

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh
Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Nội dung mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

PHỤ LỤC III-5

(Ban hành kèm theo Thông tư số 02/2023/TT-BKHĐT ngày 18 tháng 4 năm 2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021)

TÊN HỘ KINH DOANH
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: ………………………., ngày…… tháng…… năm……

THÔNG BÁO

Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Kính gửi: Phòng Tài chính – Kế hoạch ……………….

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): …………………………………………………………….

Mã số hộ kinh doanh/Mã số thuế: ……………………………………………………………………..

Mã số đăng ký hộ kinh doanh: ………………………………………………………………………….

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: ……………………………………………………………………………

Điện thoại (nếu có): ………………… Fax(nếu có): …………………………………………………..

Email(nếu có): ………………………. Website(nếu có): …………………………………………….

Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh kể từ ngày …… /……./………

Hộ kinh doanh cam kết:

– Đã thanh toán đầy đủ/thỏa thuận với chủ nợ đối với các khoản nợ, bao gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính khác chưa thực hiện;

– Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

 CHỦ HỘ KINH DOANH
(Ký và ghi họ tên)1

___________________

1 Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này.

Tải thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

BIỂU MẪU

Mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Trên đây là chia sẻ về mẫu thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh mới nhất để bạn có thể tự mình thực hiện các thủ tục. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn về thủ tục giải thể hộ kinh doanh vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Bạn cần tư vấn thêm?

Đừng ngần ngại cho chúng tôi biết bạn cần gì? Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn

0949883779 Đăng ký tư vấn
Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *