Cách tính thuế khoán cho hộ kinh doanh cá thể

Mức thuế khoán áp dụng cho hộ kinh doanh là bao nhiêu? Các loại thuế mà hộ kinh doanh phải nộp là gì? Cách tính thuế khoán cho hộ kinh doanh cá thể như thế nào? Mời các bạn tham khảo bài viết “cách tính thuế khoán cho hộ kinh doanh cá thể” của Tư Vấn DNL để hiểu rõ hơn.

Thuế khoán hộ kinh doanh là gì?

Thuế khoán hộ kinh doanh, cá thể là mức thuế Hộ kinh doanh phải nộp cố định hàng tháng/quý; mức thuế khoán HKD sẽ do Cơ quan thuế quy định dựa trên những thông tin chủ hộ kê khai/doanh thu hoạt động thực tế của hộ kinh doanh. Các loại thuế hộ kinh doanh tính theo phương pháp khoán: Thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Các loại thuế Hộ kinh doanh phải nộp?

Căn cứ tại điều 8 Nghị định 126/2020/NĐ-CP tại Bộ luật Quản lý thuế, hộ kinh doanh cá thể cần phải nộp các loại thuế là:

 • Lệ phí môn bài (Thuế Môn bài)
 • Thuế giá trị gia tăng (GTGT)
 • Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Ngoài 3 loại thuế nêu trên, hộ kinh doanh cá thể còn có thể phải nộp thuế bảo vệ môi trường, thuế tài nguyên, thuế tiêu thụ đặc biệt, … nếu HKD kinh doanh hàng hóa thuộc đối tượng chịu thuế của các luật này.

Cách tính thuế khoán cho hộ kinh doanh cá thể

Cách tính thuế Môn bài

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 4 của Nghị định 139/2016/NĐ-CP và căn cứ theo Điểm c, Khoản 1, Điều 1 của Nghị định 22/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/02/2020 thì mức thu lệ phí môn bài đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể được tính dựa theo doanh thu bình quân hàng năm như sau:

STTMức doanh thu bình quân
(Các cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình)
Mức thuế Môn bài phải nộp
1Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm1.000.000đ/năm
2Doanh thu trên 300 triệu đồng/năm500.000đ/năm
3Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm300.000đ/năm
4Doanh thu dưới 100 triệu đồng/năm
Các cá nhân, hộ gia đình kinh doanh không có địa điểm kinh doanh cố định; không hoạt động thường xuyên theo Bộ Tài chính
Miễn thuế môn bài
5Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình lần đầu thành lập hoặc ra hoạt động kinh doanh, sản xuất sau ngày 25/02/2020Miễn lệ phí môn bài năm đầu

– Doanh thu làm căn cứ xác định mức thu lệ phí đối với cá nhân, hộ gia đình (trừ trường hợp cá nhân cho thuê tài sản) là tổng thu nhập tính thuế thu nhập cá nhân của năm trước liền kề từ hoạt động sản xuất, kinh doanh (trừ hoạt động cho thuê tài sản) của các địa điểm kinh doanh theo theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động kinh doanh của cá nhân cư trú;

– Cá nhân, hộ gia đình đã giải thể, ngừng sản xuất kinh doanh nay hoạt động trở lại không xác định được thu nhập của năm trước liền kề thì thu nhập làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của năm tính thuế có cùng quy mô, địa bàn, ngành nghề của cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

– Cá nhân, các cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh đã giải thể nhưng đã kinh doanh trở lại thì trong thời gian 6 tháng đầu năm thì phải đóng lệ phí môn bài cả năm, trong thời gian 6 tháng cuối năm thì đóng 50% lệ phí môn bài cả năm.

Cách tính thuế GTGT và TNCN cho hộ kinh doanh

Nguyên tắc tính thuế khoán hộ kinh doanh căn cứ theo Thông tư số 40/2021/TT-BTC và Thông tư số 100/2021/TT-BTC:

 • Nguyên tắc tính thuế đối với cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh được thực thi theo các quy định của pháp luật về thuế thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
 • Theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân thì cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu từ hoạt động kinh doanh, sản xuất trong năm theo lịch dương có tổng doanh thu dưới 100 triệu đồng thì không phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.
 • Cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh theo hình thức nhóm cá nhân, hộ gia đình thì mức doanh thu từ 100 triệu/đồng trở xuống cần xác nhận cá nhân để không phải nộp thuế thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân được xác định dành cho một người duy nhất đại diện cho nhóm cá nhân, hộ gia đình trong năm tính thuế.

Cách tính thuế hộ kinh doanh nhỏ lẻ:

Số thuế TNCN phải nộp = Tỷ lệ thuế TNCN x Doanh thu tính thuế TNCN
Số thuế GTGT phải nộp = Tỷ lệ thuế GTGT x Doanh thu tính thuế GTGT
Cách tính thuế khoán cho hộ kinh doanh cá thể
Cách tính thuế khoán cho hộ kinh doanh

Đối với các cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh thì doanh thu tính thuế GTGT và doanh thu tính thuế TNCN là các loại thuế hộ kinh doanh phải nộp (thuộc trường hợp chịu thuế) của toàn bộ tiền bán hàng, tiền hoa hồng, tiền gia công, tiền cung ứng hàng hóa, dịch vụ bao gồm cả:

 • Các khoản hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mãi, thưởng, chiết khấu thanh toán, chiết khấu thương mại, chi phí hỗ trợ bằng tiền hoặc không bằng tiền.
 • Các khoản phụ thu, trợ giá, phí thu thêm được hưởng theo quy định.
 • Các khoản bồi thường do vi phạm hợp đồng hay các khoản bồi thường khác (chỉ tính vào doanh thu tính thuế TNCN).
 • Các nguồn doanh thu khác mà cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh có được không phân biệt thu được tiền hay chưa.

**** Trường hợp hộ kinh doanh giá đình nộp thuế khoán và có sử dụng hóa đơn của cơ quan thuế thì:

Doanh thu tính thuế = Doanh thu khoán + Doanh thu trên hóa đơn

Tỷ lệ nộp thuế:

Ngành nghề kinh doanhTỷ lệ thuế giá trị gia tăngTỷ lệ thuế thu nhập cá nhân
Phân phối, cung cấp hàng hóa1%0.5%
Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu5%2%
Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu3%1.5%
Hoạt động kinh doanh khác2%1%

Lưu ý:

 • Trường hợp cá nhân kinh doanh, hộ kinh doanh hoạt động đa lĩnh vực, ngành nghề thì cá nhân kinh doanh, hộ gia đình phải thực hiện kê khai và tính theo tỷ lệ phần trăm thuế trên doanh thu đối với từng lĩnh vực, ngành nghề.
 • Trường hợp cá nhân kinh doanh, hộ gia đình không xác định được doanh thu của từng lĩnh vực, ngành nghề hoặc xác định trái với thực tế thì cơ quan thuế sẽ ấn định doanh thu tính thuế cho từng lĩnh vực, ngành nghề theo quy định của pháp luật về thuế.

Thời điểm xác định doanh thu tính thuế

 • Đối với doanh thu tính thuế khoán thì thời điểm cá nhân, HKD thực hiện việc xác định doanh thu là từ ngày 20/11 đến ngày 15/12 của năm trước năm tính thuế.
 • Đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế khoán mới ra kinh doanh (không hoạt động ngay từ đầu năm) hoặc cá nhân thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh trong năm thì thời điểm thực hiện việc xác định doanh thu tính thuế khoán của năm là trong vòng 10 ngày kể từ ngày bắt đầu kinh doanh hoặc ngày khi thay đổi quy mô, ngành nghề kinh doanh.
 • Đối với các hộ kinh doanh tính thuế theo hóa đơn thì thời điểm xác định doanh thu là thời điểm bàn giao hàng hóa, hoặc hoàn thành dịch vụ hoặc nghiệm thu/bàn giao công trình.

Nộp thuế hộ kinh doanh cá thể ở đâu?

Nộp thuế hộ kinh doanh cá thể cho Cơ quan thuế quản lý thông qua ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước.

Hồ sơ khai thuế đối với hộ kinh doanh cá thể, cá nhân kinh doanh ?

– Cơ quan thuế phát Tờ khai thuế năm sau cho tất cả các hộ khoán kể từ ngày 20/11 đến ngày 05/12 hàng năm.
– Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thì hồ sơ khai thuế đối với hộ khoán là Tờ khai thuế theo mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư 40/2021/TT-BTC.
– Trường hợp hộ khoán sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế phát hành, bán lẻ theo từng lần phát sinh, khi khai thuế thì hộ khoán phải kê khai thuế đối với phần doanh thu của hóa từng lần phát sinh và sử dụng. Các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp tờ khai thuế theo mỗi số 01/CNKD và kèm theo các tài liệu sau:
+ Bản sao hợp đồng kinh doanh cung cấp hàng hóa, dịch vụ cùng nghề với hoạt động kinh doanh của hộ khoán.
+ Bản sao của biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng.
+ Bảng kê hàng hóa trao đổi, mua bán của cư dân biên giới nếu là hàng cư dân biên giới nhập khẩu; Bảng kê thu mua hàng nông sản nếu là hàng hóa nông sản trong nước; cá nhân kinh doanh trong nước; tài liệu liên quan để minh chứng là hàng hóa do cá nhân tự cung cấp, sản xuất.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *