BHXH Việt Nam triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch Covid-19

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 1988/BHXH-TST về việc triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

hotroCovid19 20210701094826PM
BHXH Việt Nam triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch Covid-19 5

BHXH Việt Nam triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động khó khăn do đại dịch Covid-19 (Ảnh minh hoạ)

Theo đó, BHXH Việt Nam yêu cầu, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các công việc sau:

BANGHOTRO 20210712021731PM

Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, Giám đốc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP, Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Công văn này.

Ban Quản lý Thu – Sổ, Thẻ được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện. Định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả theo quy định.

BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Giải quyết kịp thời các chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong thời gian áp dụng mức đóng 0% vào Quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; Hướng dẫn các đơn vị kê khai, cập nhật mã ngành nghề (Phụ lục kèm theo) vào phần mềm quản lý; Tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh từ người lao động, đơn vị sử dụng lao động về tình hình đào tạo nghề đối với người lao động thuộc đơn vị theo quy định…

BHXH Việt Nam cũng yêu cầu toàn Ngành đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn, hướng dẫn để người người lao động, người sử dụng lao động biết biết về các chính sách hỗ trợ, đảm bảo quyền lợi, vượt qua khó khăn trong đại dịch.

Tìm hiểu về các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động khó khăn do Covid-19 qua các infographic dưới đây:

hotroNLc490.CSDLD Covid19 20210702060615PM
ddc491 20210704104820PM

Nguồn: BHXH Việt Nam

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *