Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 133

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 133 file excel và file word mới nhất theo Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hành ngày 26/08/2016 của Bộ Tài chính. Mời bạn đọc tham khảo nội dung chi tiết và tải về biểu Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo TT 133 tại đây.

Báo cáo kết quả kinh doanh là gì?

Báo cáo kết quả kinh doanh là một bộ phận của báo cáo tài chính. Báo cáo kết quả kinh doanh được các kế toán lập tại thời điểm cuối tháng, cuối quý hoặc cuối năm tài chính dùng để phản ánh số liệu tổng thể về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

Người quản trị doanh nghiệp và các nhà đầu tư có thể căn cứ vào Báo cáo kết quả kinh doanh để đưa ra các nhận xét, các đánh giá khái quát về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp và đưa ra các chiến lược phát triển kinh doanh hoặc đầu tư phù hợp trong tương lai.

Báo cáo kết quả kinh doanh phải được báo cáo cho Cơ quan thuế trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc niên độ kế toán.

Mau bao cáo ket qua kinh doanh theo Thong tu 133
Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 133

Nội dung mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 133

Đơn vị báo cáo: …………………
Địa chỉ: ……………………………
Mẫu số B02 – DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm…

Đơn vị tính: ………….

CHỈ TIÊUMã sốThuyết minhNăm nayNăm trước
12345
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ01   
2. Các khoản giảm trừ doanh thu02   
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02)10   
4. Giá vốn hàng bán11   
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)20   
6. Doanh thu hoạt động tài chính21   
7. Chi phí tài chính22   
– Trong đó: Chi phí lãi vay23   
8. Chi phí quản lý kinh doanh24   
9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
(30 = 20 + 21 – 22 – 24)
30   
10. Thu nhập khác31   
11. Chi phí khác32   
12. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32)40   
13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40)50   
14. Chi phí thuế TNDN51   
15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
(60=50 – 51)
60   

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên)
Lập, ngày … tháng … năm …
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)

Ghi chú:

(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.

(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

Tải mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 133

Trên đây là chia sẻ về Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 133 mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 133. Bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ dịch vụ thành lập công ty Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Tìm kiếm có liên quan

Tải mẫu báo cáo kết quả kinh doanh Excel

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo tháng

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm

Tài mẫu báo cáo kết quả kinh doanh Excel Thông tư 200

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 133 Excel

Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh trên Excel

Nội dung báo cáo kết quả kinh doanh

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh nội bộ Excel

4/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *