Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất

Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất theo thông tư 133 và thông tư 200. Trong quá trình hoạt động không ít doanh nghiệp đã 1 lần cần đến biểu mẫu đề nghị thanh toán đặt biệt trong các giao dịch mua bán theo hợp đồng. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy đề nghị thanh toán công nợ tại đây.

Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất năm 2021
Mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất năm 2022

Nội dung mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất

1. Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

 

Đơn vị: …………………….

Địa chỉ: ……………………

Mẫu số 05 – TT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC
ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày…..tháng…..năm…..

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………………

Họ và tên người đề nghị thanh toán:…………………………………………………………………

Bộ phận (Hoặc địa chỉ):…………………………………………………………………………………

Nội dung thanh toán:…………………………………………………………………………………….

Số tiền: ……………………… (Viết bằng chữ):………………………………………………………

(Kèm theo ……………………… chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán
(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

 

2. Mẫu giấy đề nghị thanh toán ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Đơn vị: ………………………

Bộ phận: ………………………

Mẫu số: 05-TT
(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC
ngày 24/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày … tháng … năm….

Kính gửi: ……………………………………………………………………..

Họ và tên người đề nghị thanh toán:…………………………………………………………………….

Bộ phận (hoặc địa chỉ):……………………………………………………………………………………..

Nội dung thanh toán:………………………………………………………………………………………..

Số tiền:…………………………………………………….. (Viết bằng chữ):…………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo:…………………………………………………….. chứng từ gốc).

Người đề nghị
thanh toán

(Ký, họ tên)
Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Người duyệt
(Ký, họ tên)

 

Tải về mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất theo thông tư 133 & 200

Tải về mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất  file world

Tại đây

 

Tải về mẫu giấy đề nghị thanh toán công nợ bằng excel tại đây.

Trên đây là chia sẻ về mẫu giấy đề nghị thanh toán mới nhất năm 2022 của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về mẫu giấy đề nghị thanh toán công nợ. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *