Mẫu giấy ủy quyền thay đổi giấy phép kinh doanh

Mẫu giấy ủy quyền thay đổi giấy phép kinh doanh là mẫu giấy được lập ra để ủy quyền cho người khác về việc giải quyết công việc. Mẫu ủy quyền nêu rõ người được ủy quyền, nội dung ủy quyền… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy ủy quyền thay đổi giấy phép kinh doanh tại đây.

 

Nội dung mẫu giấy ủy quyền thay đổi giấy phép kinh doanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

—-oo0oo—-

GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông (Bà): …………………………..    Chức danh: ……………………………..

Là người đại diện theo pháp luật của …………………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ………………….    Cấp ngày: …………………   Nơi cấp: …………………………………

Bên được ủy quyền (Bên B):

Ông (Bà):…………………………    Ngày sinh: ………………………………………………………….

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân (hoặc hộ chiếu) số: ……………………………………………

Cấp ngày:…………………………                Nơi cấp: ……………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………..

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

  • Nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh.
  • Bên B có thể ủy quyền lại, thuê hoặc nhờ đơn vị khác, đơn vị Bưu điện thực hiện việc nộp và nhận kết quả đăng ký doanh nghiệp.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Từ ngày ký đến khi hoàn tất công việc.

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  1. Bên B thực hiện công việc theo ủy quyền và báo cho bên A về kết quả thực hiện công việc.
  2. Việc giao kết hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc.
  3. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.
  2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy ủy quyền và ký vào Giấy ủy quyền này.
  3. Thù lao ủy quyền : ủy quyền này không có thù lao.
  4. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký./.

                                                                                   ………….., ngày…… tháng…….năm………

Bên ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

………………………

Bên được ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

 

 

……………………….

Mẫu giấy ủy quyền thay đổi giấy phép kinh doanh
Mẫu giấy ủy quyền thay đổi giấy phép kinh doanh

Tải về mẫu giấy ủy quyền thay đổi giấy phép kinh doanh

Tải về mẫu giấy ủy quyền thay đổi giấy phép kinh doanh file world tại đây

Tải về mẫu giấy ủy quyền thay đổi giấy phép kinh doanh file pdf tại đây

Tải về biểu mẫu tại đây
5/5 - (4 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *