Danh mục biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh

Danh mục biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Danh mục biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh
Danh mục biểu mẫu đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh
STTDanh mụcKý hiệu
IGiấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp và Danh sách kèm theo
1Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhânPhụ lục I-1
2Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viênPhụ lục I-2
3Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lênPhụ lục I-3
4Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phầnPhụ lục I-4
5Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danhPhụ lục I-5
6Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lênPhụ lục I-6
7Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phầnPhụ lục I-7
8Danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoàiPhụ lục I-8
9Danh sách thành viên công ty hợp danhPhụ lục I-9
10Danh sách người đại diện theo pháp luật/người đại diện theo uỷ quyềnPhụ lục I-10
IIThông báo và các văn bản khác do doanh nghiệp phát hành
11Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-1
12Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luậtPhụ lục II-2
13Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhânPhụ lục II-3
14Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viênPhụ lục II-4
15Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-5
16Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhânPhụ lục II-6
17Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanhPhụ lục II-7
18Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoàiPhụ lục II-8
19Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanhPhụ lục II-9
20Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanhPhụ lục II-10
21Thông báo về việc phản hồi kết quả rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng pháp lý doanh nghiệpPhụ lục II-11
22Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-12
23Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuếPhụ lục II-13
24Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đươngPhụ lục II-14
25Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấpPhụ lục II-15
26Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoánPhụ lục II-16
27Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán/Chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài/công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt NamPhụ lục II-17
28Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanhPhụ lục II-18
29Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanhPhụ lục II-19
30Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanhPhụ lục II-20
31Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện ở nước ngoàiPhụ lục II-21
32Thông báo về việc giải thể doanh nghiệpPhụ lục II-22
33Thông báo về việc huỷ bỏ Nghị quyết/Quyết định giải thể doanh nghiệpPhụ lục II-23
34Giấy đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-24
35Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệpPhụ lục II-25
36Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trườngPhụ lục II-26
37Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trườngPhụ lục II-27
38Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trườngPhụ lục II-28
IIIMẫu văn bản quy định cho hộ kinh doanh
39Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục III-1
40Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục III-2
41Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanhPhụ lục III-3
42Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanhPhụ lục III-4
43Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanhPhụ lục III-5
44Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục III-6
IVGiấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh
45Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhânPhụ lục IV-1
46Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viênPhụ lục IV-2
47Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở lênPhụ lục IV-3
48Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phầnPhụ lục IV-4
49Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danhPhụ lục IV-5
50Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diệnPhụ lục IV-6
51Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanhPhụ lục IV-7
VThông báo và các văn bản khác của Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh
52Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-1
53Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanhPhụ lục V-2
54Giấy chứng nhận…/Giấy xác nhận… (dùng trong trường hợp cấp lại do mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác)Phụ lục V-3
55Thông báo về cơ quan thuế quản lý trực tiếpPhụ lục V-4
56Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-5
57Thông báo về việc dừng/từ chối dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-6
58Thông báo yêu cầu doanh nghiệp báo cáo về việc tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệpPhụ lục V-7
59Thông báo về việc hiệu đính thông tin trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diệnPhụ lục V-8
60Thông báo về việc rà soát thông tin đăng ký doanh nghiệp, tình trạng pháp lý của doanh nghiệpPhụ lục V-9
61Thông báo yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệnPhụ lục V-10
62Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanhPhụ lục V-11
63Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanhPhụ lục V-12
64Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báoPhụ lục V-13
65Giấy xác nhận về việc chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báoPhụ lục V-14
66Giấy xác nhận về việc cho thuê doanh nghiệp tư nhânPhụ lục V-15
67Thông báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện Phụ lục V-16
68Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-17
69Quyết định về việc hủy bỏ Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-18
70Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diệnPhụ lục V-19
71Quyết định về việc huỷ bỏ Quyết định thu hồi và khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diệnPhụ lục V-20
72Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-21
73Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanhPhụ lục V-22
74Thông báo về việc doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thểPhụ lục V-23
75Thông báo về việc doanh nghiệp đã giải thể/chấm dứt tồn tạiPhụ lục V-24
76Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanhPhụ lục V-25
77Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh qua mạng điện tửPhụ lục V-26
78Công bố nội dung đăng ký thành lập doanh nghiệpPhụ lục V-27
79Công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-28
80Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp (trong các trường hợp khác)Phụ lục V-29
81Thông báo về việc khôi phục tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-30
82Thông báo về việc cấp đăng ký doanh nghiệpPhụ lục V-31
83Thông báo về việc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh không có hiệu lựcPhụ lục V-32
VIMẫu văn bản quy định cho Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện
84Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-1
85Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (dùng trong trường hợp cấp lại do mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác)Phụ lục VI-2
86Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-3
87Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Nghị định về đăng ký doanh nghiệpPhụ lục VI-4
88Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-5
89Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanhPhụ lục VI-6
90Quyết định về việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-7
91Quyết định về việc hủy bỏ nội dung đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-8
92Quyết định về việc hủy bỏ quyết định thu hồi và khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-9
93Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VI-10
94Thông báo yêu cầu hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiệnPhụ lục VI-11
95Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báoPhụ lục VI-12
96Thông báo về việc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh không có hiệu lựcPhụ lục VI-13
97Thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh do chuyển địa chỉ trụ sở hộ kinh doanhPhụ lục VI-14
VIIMẫu văn bản quy định cho tổ chức, cá nhân
98Giấy đề nghị cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệpPhụ lục VII-1
99Giấy đề nghị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpPhụ lục VII-2
VIIIPhụ lục khác
100Danh mục chữ cái và ký hiệu sử dụng trong đặt tên doanh nghiệp/đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp/địa điểm kinh doanh/hộ kinh doanhPhụ lục VIII-1
101Mã cấp tỉnh, cấp huyện sử dụng trong đăng ký hộ kinh doanhPhụ lục VIII-2
102Phông (font) chữ, cỡ chữ, kiểu chữ sử dụng trong các mẫu giấyPhụ lục VIII-3
5/5 - (2 votes)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *