Một số chính sách thuế mới triển khai từ 01/07/2023

Doanh nghiệp và người nộp thuế cần lưu ý một số chính sách thuế mới triển khai từ 01/07/2023.

Một số chính sách thuế mới triển khai từ 01/07/2023

 1. Thông tư số 12/2023/TT-BTC ngày 10/02/2023 của Bộ Tài Chính sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 107/2020/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn trái phiếu chính phủ từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của kho bạc nhà nước.
 2. Thông tư số 13/2023/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 28/02/2023 hướng dẫn thi hành nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo nghị định số 12/2015/NĐ-CP, nghị định số 100/2016/NĐ-CP và nghị định số 146/2017/NĐ-CP và sửa đổi, bổ sung thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29 tháng 9 năm 2021 của bộ tài chính
 3. Thông tư số 20/2023/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 13/04/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí duy trì sử dụng tên miền và địa chỉ internet, lệ phí đăng ký sử dụng tên miền quốc gia “.vn” và lệ phí đăng ký sử dụng địa chỉ internet (ip)
 4. Thông tư số 34/2023/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 31/05/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
 5. Thông tư số 35/2023/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 31/05/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định các đồ án quy hoạch
 6. Thông tư số 36/2022/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 16/06/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 199/2016/tt-btc ngày 08 tháng 11 năm 2016 của bộ trưởng bộ tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
 7. Thông tư số 36/2023/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 06/06/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (c/o)
 8. Thông tư số 38/2023/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 08/06/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định
 9. Thông tư số 39/2023/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 09/06/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu viễn thám quốc gia
 10. Thông tư số 41/2023/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 28/06/2023 quy định mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc được kéo bởi ô tô và các loại xe tương tự xe ô tô được sản xuất, lắp ráp trong nước
 11. Thông tư số 41/2023/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 12/06/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm
 12. Nghị định 44/2023/NĐ-CP ngày 30/06/2023 quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị quyết số 101/2023/qh15 ngày 24 tháng 6 năm 2023 của quốc hội
 13. Thông tư số 75/2022/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 22/12/2022 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú
 14. Thông tư số 44/2023/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 29/06/2023 quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp
 15. Thông tư số 76/2022/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 22/12/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 111/2020/tt-btc ngày 29 tháng 12 năm 2020 của bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính, xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Nguồn: Chi cục Thuế khu vực Long Thành – Nhơn Trạch

Đánh giá bài viết

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *