Quyết định của Hội đồng thành viên công ty TNHH


Mẫu Quyết định của Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên mới nhất. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu Quyết định của Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên được thông qua bên dưới.

Nội dung Quyết định của Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên

Mẫu tham khảo

(Lưu ý: – Doanh nghiệp chọn và kê khai tương ứng với nội dung thay đổi.

– Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi ban hành Quyết định, Nghị quyết.)

TÊN DOANH NGHIỆPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …/QĐ-HĐTVThành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

 HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH … …;

– Căn cứ Biên bản họp số … của Hội đồng thành viên thông qua ngày …/…/… về việc thay đổi ….

QUYẾT ĐỊNH:

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Điều 1: Thay đổi tên công ty từ … … thành tên công ty như sau:

– Tên công ty viết bằng tiếng Việt: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi)

– Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi, nếu có thay đổi)

– Tên công ty viết tắt: … … … (ghi tên dự kiến thay đổi, nếu có thay đổi)

Quyết định của Hội đồng thành viên công ty TNHH
Quyết định của Hội đồng thành viên công ty TNHH

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH

Điều 1: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty từ … … (ghi địa chỉ cũ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) đến địa chỉ … … (ghi địa chỉ dự định chuyển đến

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Điều 1: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty từ ông/bà …… (ghi tên người đại diện pháp luật cũ) – chức danh: … … sang người đại diện theo pháp luật mới là ông/bà … … (ghi tên người đại diện pháp luật dự kiến thay đổi) – chức danh: … …

Thông tin người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: … … …    Giới tính: … … …

Chức danh: … … … 

Sinh ngày: … …                  Dân tộc: … …                Quốc tịch: … …

Loại giấy tờ pháp lý: chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu/…

Số giấy tờ pháp lý: … …               Ngày cấp: … …    Nơi cấp: … …

Địa chỉ thường trú: … … …

Địa chỉ liên lạc: … …

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

(trong trường hợp tăng vốn điều lệ)

Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ của công ty như sau:

Tăng vốn điều lệ của công ty từ … đồng lên … đồng, và tiếp nhận thành viên mới (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới)

Hình thức tăng vốn: … … …

Phần vốn góp cụ thể của từng thành viên góp thêm như sau:

– Ông/bà … …  góp thêm … đồng

– Ông/bà … …  góp thêm … đồng

– Ông/bà … …  (thành viên mới) góp thêm … đồng (trường hợp có tiếp nhận thành viên mới)

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STTTài sản góp vốnGiá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ               (bằng số, VNĐ)Tỷ lệ (%)
1Đồng Việt Nam  
2Ngoại tệ tự do chuyển đổi  
3Vàng  
4Quyền sử dụng đất  
5Quyền sở hữu trí tuệ  
6Các tài sản khác  
Tổng số  

Cơ cấu góp vốn sau khi thay đổi:

– Ông/bà … …  sở hữu … đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

– Ông/bà … …  sở hữu … đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

– Ông/bà … …  sở hữu … đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

(trong trường hợp giảm vốn điều lệ)

Điều 1: Thay đổi vốn điều lệ của công ty như sau:

Giảm vốn điều lệ của công ty từ … đồng xuống … đồng.

Hình thức giảm vốn: … … …

Sau khi giảm vốn, doanh nghiệp bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.

Trong đó:

– Ông/bà … …  giảm … đồng

– Ông/bà … …  giảm … đồng

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:

STTTài sản góp vốnGiá trị vốn của từng tài sản trong vốn điều lệ  (bằng số, VNĐ)Tỷ lệ (%)
1Đồng Việt Nam  
2Ngoại tệ tự do chuyển đổi  
3Vàng  
4Quyền sử dụng đất  
5Quyền sở hữu trí tuệ  
6Các tài sản khác  
Tổng số  

Cơ cấu góp vốn sau khi thay đổi:

– Ông/bà … …  sở hữu … đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

– Ông/bà … …  sở hữu … đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

– Ông/bà … …  sở hữu … đồng vốn góp, chiếm tỷ lệ …% vốn điều lệ

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH

 Điều 1: Thay đổi ngành nghề của công ty như sau:

– Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau: … … … (ghi ngành dự kiến bổ sung)

– Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau: … … …  (ghi ngành dự kiến giảm)

– Sửa đổi chi tiếtngành, nghề kinh doanh sau: … … …  (ghi ngành dự kiến sửa đổi chi tiết)

Điều 2: Giao cho ông/bà … (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT (để đăng ký);
– Lưu:
TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
(ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu Quyết định của Hội đồng thành viên công ty TNHH

Download Quyết định của Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên file pdf tại đây

Trên đây là chia sẻ về Mẫu Quyết định của Hội đồng thành viên công ty TNHH 2 thành viên của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về Mẫu quyết định của công ty TNHH 2 thành viên mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới, liên hệ Hotline: 0949 883 779 hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Quyết định của Hội đồng thành viên ai ký ?

Quyết định của Hội đồng thành viên do Chủ tịch HĐTV ký.

Ai có quyền bổ nhiệm giám đốc tổng giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên?

Hội đồng thành viên bổ nhiệm Đại diện pháp luật mới.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *