Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty Cổ phần

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần mới nhất theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT và theo Luật doanh nghiệp 2020. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về “QUYẾT ĐỊNH TẠM NGỪNG KINH DOANH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ” tại đây.

Nội dung mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần mới nhất

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty Cổ phần
Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty Cổ phần

Mẫu tham khảo

(Lưu ý: Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi ban hành Quyết định, Nghị quyết.)

TÊN DOANH NGHIỆP  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …/QĐ-HĐQTThành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm ngừng kinh doanh

——-//——-

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần …….;

– Căn cứ Biên bản họp số … của Hội đồng quản trị thông qua ngày …/…/… về việc tạm ngừng kinh doanh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tạm ngừng kinh doanh từ ngày   … / … / … đến ngày  … / … /….

Lý do tạm ngừng kinh doanh: … … …

 Điều 2: Giao cho ông/bà … (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT (để đăng ký);
– Lưu:
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(ký, ghi rõ họ tên)

Dich Vu Thong Bao Tam Ngung Kinh Doanh
Dịch vụ tạm ngưng kinh doanh năm

Tải về mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần mới nhất

Download mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh file word tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần mới nhất của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty Cổ phần mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Bạn cần tư vấn thêm?

Đừng ngần ngại cho chúng tôi biết bạn cần gì? Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn

0949883779 Đăng ký tư vấn
5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *