Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh mới nhất


Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1TV, 2TV, cổ phần mới nhất theo Luật doanh nghiệp 2020. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh 2023 tại đây.

Nội dung mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên năm 2023

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh mới nhất năm 2023
Thủ tục đăng ký tạm ngừng kinh doanh 2023

Mẫu tham khảo

(Lưu ý: Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi ban hành Quyết định, Nghị quyết.)

TÊN DOANH NGHIỆP
———–
Số: …/QĐ-CSH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 ————————————-
                      
Tp.Hồ Chí Minh, ngày …  tháng …  năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm ngừng kinh doanh

 ——-//——-

CHỦ SỞ HỮU

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty TNHH … … …;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tạm ngừng kinh doanh từ ngày   … / … / … đến ngày  … / … /….

Lý do tạm ngừng kinh doanh: … … …

Điều 2: Giao cho Ông/ Bà …. (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT (để đăng ký);
– Lưu:
CHỦ SỞ HỮU
(ký, ghi rõ họ tên)
………….. ……………….. …………………… ………….

Mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty Cổ phần

Mẫu tham khảo

(Lưu ý: Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi ban hành Quyết định, Nghị quyết.)

TÊN DOANH NGHIỆP  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: …/QĐ-HĐQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm ngừng kinh doanh

——-//——-

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần …….;

– Căn cứ Biên bản họp số …/…./HĐQT của Hội đồng quản trị thông qua ngày …/…/… về việc tạm ngừng kinh doanh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tạm ngừng kinh doanh từ ngày   … / … / … đến ngày  … / … /….

Lý do tạm ngừng kinh doanh: Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh không hiệu quả

 Điều 2: Giao cho ông/bà … (ghi tên người đại diện pháp luật) tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT (để đăng ký);
– Lưu:
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(ký, ghi rõ họ tên)


…………………….. ……………… ……………….. ……………….

Nội dung mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty TNHH hai thành viên

Mẫu tham khảo

(Lưu ý:

– Doanh nghiệp bỏ các phần chữ tô đỏ khi điền vào khoảng trống và mục lưu ý này khi ban hành Quyết định, Nghị quyết.)

TÊN DOANH NGHIỆPCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ……/QĐ-HĐTV   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm ngừng kinh doanh

——-//——-

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

– Căn cứ Điều lệ Công ty…………………….;

– Căn cứ Biên bản họp số: …./…./HĐTV của Hội đồng thành viên thông qua ngày …./…./……. về việc tạm ngừng kinh doanh

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Tạm ngừng kinh doanh từ ngày …./…/…..  đến ngày  …./…/…..

Lý do tạm ngừng kinh doanh: Do doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả và gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng của dịch covid 19.

Điều 2: Giao cho ông/bà ……………… tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Nơi nhận:
– Như Điều 3 (để thực hiện);
– Phòng ĐKKD – Sở KH&ĐT (để đăng ký);
– Lưu:
TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
(ký, ghi rõ họ tên)

       ………….. ……………….. ………. ………………..
Dich Vu Thong Bao Tam Ngung Kinh Doanh
Dịch vụ tạm ngưng kinh doanh trọn gói giá rẻ năm 2023

Tải về mẫu quyết định tạm ngưng kinh doanh

Tải mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty một thành viên file world tại đây

Tải mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh của Hội đồng thành viên mới nhất file world tại đây

Download mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh công ty Cổ phần tại đây

Trên đây là chia sẻ về mẫu quyết định tạm ngừng kinh doanh của Tư Vấn DNL, hi vọng qua bài viết này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về thủ tục tạm ngừng kinh doanh mới nhất. Nếu bạn có thắc mắc cần tư vấn vui lòng để lại câu hỏi ở khung bình luận bên dưới hoặc liên hệ Tư Vấn DNL để được hỗ trợ.

Bạn cần tư vấn thêm?

Đừng ngần ngại cho chúng tôi biết bạn cần gì? Chúng tôi ở đây để hỗ trợ bạn

0949883779 Đăng ký tư vấn

Phí dịch vụ tạm ngưng kinh doanh hết bao nhiêu tiền?

Phí tạm ngưng kinh doanh trọn gói tại tư vấn DNL chỉ từ 500.000đ, chi tiết tham khảo tại đây

Thời gian hoàn thành tạm ngưng kinh doanh mất bao lâu?

Thời gian để Phòng đăng ký kinh doanh Sở KH&ĐT xử lý hồ sơ trong vòng 3 ngày làm việc.

4.7/5 - (3 bình chọn)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *